česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obchodně ekonomická agenda na ZÚ Tallinn

Činnost Zastupitelského úřadu v Tallinnu se v obchodně-ekonomické oblasti soustřeďuje na zprostředkování informací a kontaktů českým firmám s cílem posílení obchodních a ekonomických vztahů mezi oběma zeměmi. 
 

Od července 2013, kdy bylo z rozhodnutí ministra zahraničních věcí z úsporných důvodů zrušeno místo vedoucího obchodně-ekonomického úseku, spadají záležitosti v této oblasti a firemní dotazy do gesce zástupce vedoucího zastupitelského úřadu (ALL) a místních sil.

Činnosti, které dříve vykonával obchodně ekonomický úsek, nezanikají, nicméně na základě „Zásad spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti“, přijatých ministerstvy průmyslu a obchodu a zahraničních věcí, se mění rozsah možností ZÚ Tallinn při podpoře českých subjektů v této oblasti.

Zastupitelský úřad je schopen při podpoře českých subjektů zpracovávat následující žádosti o:

  • poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení,
  • konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu,
  • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank a dalších institucí v zemi působení,
  • aktivní podporu při navazování kontaktů s představiteli příslušné země - pomoc při zabezpečování podnikatelských misí, prezentací a jiných kontaktních jednání.

Doporučujeme, aby každý český podnikatelský subjekt, který má zájem o vstup na estonský trh, načerpal nejprve základní informace z následujících informačních databází:

MPO ČR, www.mpo.cz

MZV ČR, www.mzv.cz

CzechTrade, www.czechtrade.cz