česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do ČR a Estonska po 12.4.2021

Vstup do Estonska:  od 11.3. do 25.4. platí obecná povinnost 10-denní karantény po vstupu a tzv. lockdown při pobytu v zemi. Více informací v bodu 3 článku.

Vstup do ČR: od 12.4. platí pandemický zákon. Více informací v bodu 1 článku. 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR  a  NÁVRAT DO ČR

Do 11.4.2021 platil na území ČR nouzový stav vyhlášený vládou na dobu 30 dnů od 27.2.2021 (s následným prodloužením do 11.4.) v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru .

Od 12.4.2021 platí pandemický zákon - m.j. NENÍ omezen pohyb v rámci ČR ani zakázáno vycestovat do zahraničí. Nedodržení opatření však budou vymáhána včetně pokut.   

Pro NÁVRAT českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

I po 12.4. však zůstává povinnost nošení obličejové masky nebo respirátoru FFP2. Výběr nových opatření: o hodinu (do 22:00) se prodlužuje otevírací doba vybraných obchodů a výdejních okének restaurací; v týdenních směnách se do škol vrací 1.-4. ročníky; je možné setkávání pouze 2 osob (ustanovení je diskutováno, může se změnit). Další nejčastější dotazy jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

Od 1.3.2021 je možný vstup cestujících z ESTONSKA  do  ČR POUZE dle informací na výše uvedených webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, m.j. za splnění těchto podmínek: 

- před vstupem do země vyplnit Příjezdový formulář a hraniční kontrole předložit potvrzení o jeho vyplnění

- před vstupem do země absolvovat RT-PCR test nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR (požadováno i dopravcem)

- nejdříve 5. den od vstupu do ČR na vlastní náklady podstoupit druhý RT-PCR test

- výsledek testu neprodleně (nejdéle do 14 dnů od vstupu) předložit své místně příslušné  krajské hygienické stanici

- do doby předložení výsledku tohoto testu zůstat v samoizolaci

- po dobu 14 dnů od vstupu nosit mimo domov respirátor (bez  výdechového ventilu s klasifikací nejméně FFP2, KN95, N95 apod.).

 

Pro základní informace o cestách z ČR do okolních států slouží od 18.2.2021 tel. linka +420 222 264 222.

 

2. VSTUP NA ÚZEMÍ ESTONSKA  a  TRANZIT PŘES ESTONSKO

Občané České republiky mohou PŘICESTOVAT do Estonska bez udání důvodu (k příp. povinnosti absolvovat 10-denní karanténu více informací níže).  Vzhledem k současnému tzv. lockdownu však doporučujeme prokázat odůvodněnost cesty, např. potvrzením estonské firmy, školy apod. s konkretizací cestujícího, časem a způsobem dopravy, adresou ubytování, absolvováním testu apod.   

Pro NÁVRAT českých občanů do ČR z Estonska či tranzitem přes Estonsko (v případě příjezdu z ne-schengenského Ruska kontaktujte velvyslanectví Tallinn pro aktuální informace), nejsou žádná omezení ani povinnost testu nebo karantény - přesto doporučujeme zjistit si podmínky vstupu do dalších tranzitních zemí na příslušných českých velvyslanectvích. 

  

3. DOPRAVA  z/do ČR

Bližší informace o leteckém spojení na webu tallinnského letiště. Při příjezdu do Estonska autem upozorňujeme na hraniční kontroly na lotyšsko-estonských, rusko-estonských i finsko-estonských hranicích (kromě povinností dle bodu 4 doporučujeme předložit zdůvodnění cesty, např. potvrzení zaměstnavatele). Vnitrostátní estonská autobusová i železniční doprava fungují bez omezení.

 

4.  OPATŘENÍ v ESTONSKU 

Od 11.3. do 25.4.2021 estonská vláda vyhlásila tzv. lockdown. Tím došlo ke zpřísnění dosavadních (např. uzavření kin, divadel, bazénů a lázní) protikoronavirových opatření. Roušky jsou vyžadovány ve vnitřních prostorech, ve vnějších veřejných prostorech a v dopravě. Pohyb v rámci Estonska není omezen - vláda pouze důrazně doporučila omezit zbytné přesuny a snížit setkávání se s ostatními lidmi; pokud je to nezbytně nutné, tedy ve skupině do 6 osob.

Cílem těchto přijatých omezení je maximálně omezit šíření koronaviru a hlavně jeho tzv. britské mutace a předejít přeplněnosti zdravotnických zařízení (v den zavedení tzv. lockdownu 11.3. Estonsko dosáhlo i nejvyššího denního přírůstku nových případů Covid-19 , a to 1.957 diagnostikovaných osob při počtu obyvatel na území Estonska cca 1,1 mil.).

Až do 25.4.2021  jsou tedy uzavřena velká nákupní centra, tělocvičny, restaurace včetně jejich předzahrádek (mohou využívat výdejní okénko nebo drive-in) a školy všech stupňů. 

Otevřeny jsou obchody s potravinami, lékárny, prodejny zdravotnického materiálu, optiky, chovatelské potřeby a prodejní úseky na benzínových pumpách (bez možnosti konzumovat zakoupené jídlo na místě). Ve všech těchto otevřených vnitřních prostorech musí být zachována max. 25% obsazenost jejich plochy a dodrženo pravidlo roušek + max. 2 osoby současně (s výjimkou rodiny) ve vzdálenosti 2m od ostatních.

Povoleny jsou sportovní aktivity max. 2 osob (včetně trenéra), návštěva venkovních částí muzeí při zachování pravidla 2+2 a otevřena zůstala i dětská hřiště.  

Výjimku z nových omezení dostaly sportovní soutěže profesionálních sportovců, přičemž ve vnitřních prostorech může být přítomno max. 50 osob a ve vnějších max. 100 osob.

Do 30.4. byl prodloužen naprostý zákaz prodeje alkoholu po 22:00 a před 10:00.

 

Od 5.4.2021 platí OBECNÁ povinnost 10-denní KARANTÉNY po vstupu do Estonska, tedy i pro cestující z Lotyšska, Litvy a Finska (tzv. Pobaltská bublina byla zrušena).

VÝJIMKY Z KARANTÉNY (povinnost nošení roušek a pravidlo 2+2 však zůstává) :

1) osoba přijíždějící ze země s nízkou mírou nákazy COVID-19 (seznam států je aktualizován každý pátek na webu estonského ministerstva zahraničních věcí s platností od dalšího pondělí)

2) přijíždějící osoba prodělala onemocnění COVID-19 v posledních 6 měsících a byla označena za vyléčenou

3) přijíždějící osoba byla očkována proti COVID-19 v posledních 6 měsících.

 

PŘEHLED POVINNOSTÍ pro osoby cestující do Estonska, pokud se na ně nevztahují výše uvedené výjimky z karantény:

1/  při vstupu letecky či lodí je nutné

- 24h před příjezdem do Estonska elektronicky vyplnit prohlášení  a uchovat si potvrzující email

- podrobit se 10 denní karanténě na území Estonska (a během ní dodržovat zákaz opustit místo ubytování/hotel; výjimkou jsou nařízení zdravotníků nebo policie, lékařské zákroky a situace ohrožující život či zdraví)

- nebo předložit negativní RT-PCR test ne starší 72 hodin nebo ho podstoupit ihned na letišti. Pro cizince/nerezidenty jsou všechny testy za úhradu (informace níže), nutno platit bankovní kartou.

Po negativním 1. testu, ať již předloženém či podstoupeném (výsledek testu se zasílá SMS), platí uvolněný režim samoizolace  s možností chodit do práce (po dohodě se zaměstnavatelem) či obchodu při zachování odstupu od ostatních lidí. 

Druhý test je možné absolvovat nejdříve 6. den od prvního (v případě testu provedeného v zahraničí např. před 3 dny/72 hodinami před vstupem do Estonska to tedy může být již 3. den pobytu v Estonsku). K objednání přesného času 2. testu slouží např. webové stránky dvou společností - CONFIDO a  SYNLAB (cena 60 - 70 EUR).

Výsledky estonského RT-PCR testu jsou oznamovány v době 2 hodin - 3 dnů od podstoupení testu. Po oznámení 2. negativního testu končí jakákoliv karanténní omezení.

 

2/ při příjezdu do Estonska autem je nutné

- zachovat vše uvedené v bodě 1/ (včetně elektronického vyplnění prohlášení)

- pokud v okamžiku vstupu do Estonska není předchozí zahraniční negativní test, dojet k provedení 1. testu co nejrychleji do většího odběrného místa (může být až Tallinn).  Současně je doporučeno předem se objednat na přesný čas testování (tel. č. +372 678 0000 nebo výše uvedené stránky společností CONFIDO a SYNLAB).  

 

Pokud během pobytu v Estonsku

a) se v případě nachlazení objeví podezření na koronavirus, je povinností každého obrátit se na lékaře (tel. pohotovostní bezplatná linka 1247)

b) bylo potvrzeno nakažení COVID-19, je  dotyčný člověk povinen spolupracovat s Radou pro zdraví (kontakt níže), poskytnout údaje pro určení dalších infikovaných osob a blízkých kontaktů (při sběru dat jsou dodržována pravidla ochrany osobních údajů) a dodržovat preventivní obecnou karanténu 10 dnů (tj. z hotelu, ubytovny nebo bytu vycházet POUZE na základě  pokynu zdravotníků, policie nebo při ohrožení života a zdraví). O ukončení této karantény rozhoduje až prohlášení ošetřujícího lékaře, že osoba není infekční, tedy nikoliv pouhé uplynutí požadovaných 10 dnů.

c) došlo k blízkému kontaktu s pozitivně diagnostikovaným člověkem, platí preventivní obecná karanténa 10 dnů od okamžiku zjištění této skutečnosti s povinností nošení roušek i ve vnitřních prostorech (výjimkou je pobyt mezi členy rodiny, věk do 12 let, zdravotní důvody nebo vykonávání pracovní činnosti, která nošení roušky znemožňuje). Z místa ubytování/hotelu je možné vycházet pouze na nákup v blízkosti bydliště nebo na zdravotní pohyb venku, oboje s omezením kontaktů s dalšími osobami. Po 10 dnech může být vykonán test, který v případě negativního nálezu znamená ukončení preventivní karantény (finální potvrzení lékařem není nutné). 

d) je nutné opustit Estonsko před uplynutím 10-denní karantény (v případě odůvodněných pracovních, studijních či rodinných důvodů), musí osoba podstoupit RT-PCR test ne dříve než 72 hodin před odjezdem a mít negativní výsledek (pokud se však čeští občané vrací do ČR, tj. do své domovské země, nemají pro opuštění Estonska povinnost testu - doporučujeme však kontaktovat česká velvyslanectví v zemích, kterými budou poté projíždět a která mohou pro vstup na své území negativní RT-PCR test vyžadovat).  

Při pobytu v Estonsku je doporučeno stažení trasovací aplikace HOIA - více informací ZDE.

Pro aktuální informace o přijatých opatřeních v Estonsku může být využita i tel. pohotovostní bezplatná linka 1247 (ze zahraničí +372 600 1247).

Estonské ministerstvo zahraničních věcí obecně NEDOPORUČUJE neopodstatněné zahraniční cestování.

 

5. Odkazy na weby příslušných estonských institucí

Úřad vlády Estonské republiky/ Republic of Estonia Government

Úřadem estonské vlády zřízený speciální web/ Emergency Situation

Rada pro zdraví/ Health Board Estonia   s podrobnými informacemi včetně tel. pohotovostní bezplatné linky 1247 (ze zahraničí +372 600 1247)a stažení estonské trasovací aplikace HOIA