česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda

K uznání platnosti estonské veřejné listiny v ČR je zapotřebí, aby byla opatřena apostilní doložkou oprávněné estonské autority a opatřena úředním překladem do českého jazyka. Česká veřejná listina je platná na území Estonska za předpokladu, že je opatřena apostilní doložkou příslušné české autority (dle typu listiny Ministerstvo zahraničních věcí ČR nebo Ministerstvo spravedlnosti ČR) a úředním překladem do estonštiny (některé estonské úřady akceptují i úřední překlady do angličtiny, je třeba ověřit přímo u příslušného úřadu v Estonsku).
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: zastupitelské úřady ČR v zahraničí NEJSOU OPRÁVNĚNY vydávat apostilní doložky. Jedinými oprávněnými subjekty k jejich vydání jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR.

Ověření podpisu (legalizace) lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu totožnosti. Občané ČR se prokazují platným českým občanským průkazem či cestovním dokladem. Správní poplatek činí 250 Kč za ověření každého jednotlivého podpisu (dle současného kurzu ČNB 10 €).

Upozorňujeme, že není možné ověřit podpis na veřejné listině sepsané v azbuce !

Ověření shody opisu/kopie dokumentu s originálem (vidimace) je zpoplatněno částkou 300 Kč (v současnosti 12 €) za každou započatou stránku formátu A4 a menší. Výčet dokumentů, z nichž není možné pořídit ověřenou kopii je uveden v § 9 zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

Ověření správnosti překladu z angličtiny, nebo z estonštiny do češtiny je možné po předložení originálu dokumentu s již připojeným překladem do češtiny. Správní poplatek činí 300 Kč za každou stranu překladu (v současnosti 12 €). V případě využití služeb soudem registrovaného překladatele není nutné předkládat překlad k ověření zastupitelskému úřadu. Seznam soudem registrovaných překladatelů z estonštiny do češtiny viz. web Justice.cz .