česky  english  eesti keel 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny P ČR (8.-9.10.2021)

V pátek 8. října a v sobotu 9. října 2021 se na základě rozhodnutí prezidenta České republiky budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rozhodnutí prezidenta bylo dne 31.12.2020 zveřejněno ve Sbírce zákonů ČR pod č. 611/2020 Sb.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve volebních okrscích v ČR a taktéž ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí. Místem konání voleb v zahraničí tím bude i Velvyslanectví ČR v Estonsku (Lahe 4, Tallinn).

V zahraničí je možné volit na voličský průkaz , nebo pokud je volič zapsán ve zvláštním volebním seznamu (vedeném zastupitelským úřadem ČR).

O vydání voličského průkazu je nutno požádat v místě, kde je volič podle svého trvalého bydliště zapsán ve volebním obvodu/okrsku.

Naopak voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu vedeném na ZÚ, pokud chtějí volit v ČR, musí ve stanovených lhůtách (viz dále) požádat o vydání voličského průkazu, nebo o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Potvrzení o vyškrtnutí se poté buď zasílá na úřad, v jehož obvodu je volební okrsek v ČR (dle místa trvalého bydliště), nebo se předá žadateli, který ho předloží přímo volební komisi v den voleb.

V současné době probíhají v ČR ještě intenzivní jednání o tom, zda dojde k novele Zákona o volbách do Parlamentu ČR, která by umožnila korespondenční hlasování, či nikoliv. V případě, že dojde k této zásadní změně, budeme vás neprodleně informovat.

 

Základní lhůty týkající se vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

od vyhlášení voleb je možné žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů (vedeného na ZÚ); voliči v tomto seznamu zapsaní mohou od téže doby žádat o vydání voličského průkazu

40 dní před konáním voleb (tedy 29. 8. 2021) končí lhůta pro předání nebo doručení žádostí o zápis do zvláštního volebního seznamu vedeného na ZÚ

15 dnů před konáním voleb (tedy 23. 9. 2021) začíná lhůta pro předávání voličských průkazů osobám, které o to požádaly

7 dnů před konáním voleb (tedy 01. 10. 2021) končí lhůta pro doručení písemných žádostí o vydání voličského průkazu

2 dny před konáním voleb (tedy 06. 10. 2021) končí lhůta pro osobní doručení žádosti o vydání voličského průkazu.

 

Detailní informace a aktualizace k přípravě a konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a upozornění na zákonné lhůty týkající se voleb budeme průběžně zveřejňovat v této české sekci webu našeho úřadu.