česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: MZV ČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ČÁSTEČNÉ obnovení činnosti konzulárního oddělení od 1.8.2020 - informace

S účinností od 1.8.2020 bylo na Velvyslanectví České republiky v Taškentu částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19. Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienických opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat: dezinfekce rukou, použití roušky (v kompetenci klienta; rouška musí během přítomnosti žadatele v prostorách konzulátu zakrývat zároveň nos i ústa; rouška nasazená pouze na bradě nebo pouze na ústech je nepřijatelná), použití hygienických rukavic (v kompetenci klienta), zachování rozestupu alespoň 2 metry, měření tělesné teploty (pokud bude teplota rovna či vyšší než 37,5 °C, klient nebude do prostor konzulárního úseku vpuštěn). Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu (pouze 1 osoba). Dokumenty nesmí být předkládány v plastových foliích (budou ponechány u pracovníků ostrahy). Klienti vykazující symptomy respiračního onemocnění nebudou do prostor konzulátu vpuštěni. Prostor konzulárního úseku bude po každém žadateli vydezinfikován - v této souvislosti upozorňujeme na drobné časové prodlevy. Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem. Děkujeme za pochopení.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí České republiky je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v České republice potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Velvyslanectví České republiky v Taškentu je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopno přijmout:

10 žádostí
o schengenská víza týdně pro Vízové centrum Taškent (z toho maximálně 2 žadatelé za účelem zaměstnání). Registrace na podání žádosti probíhá prostřednictvím Vízového centra Taškent (https://www.vfsglobal.com/czechrepublic/uzbekistan/). Podání žádosti probíhá ve Vízovém centru Taškent (https://www.vfsglobal.com/czechrepublic/uzbekistan/).

5 žádostí o schengenská víza týdně pro Vízové centrum Dušanbe (z toho maximálně 1 žadatel za účelem zaměstnání). Registrace na podání žádosti probíhá prostřednictvím Vízového centra Dušanbe (https://www.vfsglobal.com/Czechrepublic/Tajikistan/index.html). Podání žádosti probíhá ve Vízovém centru Dušanbe (https://www.vfsglobal.com/Czechrepublic/Tajikistan/index.html). Dle sdělení společnosti VFS Global bude z důvodu epidemiologické situace v Tádžikistánu provoz Vízového centra Dušanbe zahájen v řádu několika týdnů. Pro bližší informace se obraťte, prosím, přímo na společnost VFS Global. Děkujeme za pochopení.

3 žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu týdně. Nejprve budou vyřízeny platné registrace klientů, jejichž podání žádosti bylo v důsledku uzavření konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Taškentu v souvislosti s pandemií COVID-19 pozastaveno. Tito klienti budou postupně kontaktováni ze strany pracovníků konzulárního oddělení. Teprve poté bude na webových stránkách Velvyslanectví České republiky v Taškentu vyhlášena nová registrace. Podání žádosti bude realizováno na Velvyslanectví České republiky v Taškentu.

Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahupřehled naleznete v tomto článku v bodě III. Rozsah vízových služeb, které konzulát může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví České republiky (https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/).

Dlouhodobá víza za účelem jiné vzdělávací aktivity (např. jazykové kurzy), kulturním a sportovním nebudou dle aktuálně platného Ochranného opatření (až do odvolání) vyznačována.

S účinností od 3.8.2020 je pokračováno v řízeních o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před pozastavením vízové činnosti, t.j. před 13.3.2020.

Schengenská víza - žadatelé, kteří před vyhlášením nouzového stavu dne 14.3.2020 obdrželi od Velvyslanectví České republiky v Taškentu schengenské vízum a toto vízum pro cestu do České republiky již nemohli využít.
Tito žadatelé mohou podat novou žádost o schengenské vízum. Podání žádosti je realizováno prostřednictvím Vízového centra a pouze v případě, že je příslušné kategorii osob povolen vstup do České republiky. Žádost o schengenské vízum bude podána bezplatně, tedy, vízový poplatek hrazen nebude (článek 16.6 Vízového kodexu). Servisní poplatek Vízovému centru je však nutné uhradit. Uvedené se týká pouze žadatelů, kterým bylo vydáno vízum s již zakončenou platností. Uvedené se netýká žadatelů, kterým bylo vydáno multi vízum, na které mohou vycestovat.
Žadatel musí předložit: novou žádost o schengenské vízum s fotografií, cestovní pas s vydaným a nevyužitým vízem, nové cestovní zdravotní pojištění na nový termín cesty, potvrzení o přeložení cesty na nové datum (například potvrzení o novém termínu konání obchodního jednání či konference), nové doklady o ubytování, nová rezervace letenky (nebo zakoupená letenka), dokumenty ze zaměstnání, dokumenty potvrzující finanční zajištění.

Schengenská víza - žadatelé, jejichž podaná žádost o schengenské vízum před vyhlášením nouzového stavu dne 14.3.2020 byla zastavena, tedy, neposuzovala se. Pozor! Uvedené se netýká žadatelů, kteří obdrželi od Velvyslanectví České republiky v Taškentu na svou žádost o schengenské vízum zamítavé stanovisko.
Tito žadatelé mohou podat novou žádost o schengenské vízum. Podání žádosti je realizováno prostřednictvím Vízového centra a pouze v případě, že je příslušné kategorii osob povolen vstup do České republiky. Žádost o schengenské vízum bude podána bezplatně, tedy, vízový poplatek hrazen nebude (článek 16.6 Vízového kodexu). Servisní poplatek Vízovému centru je však nutné uhradit.
Žadatel musí předložit: novou žádost o schengenské vízum s fotografií, cestovní pas, nové cestovní zdravotní pojištění na nový termín cesty, potvrzení o přeložení cesty na nové datum (například potvrzení o novém termínu konání obchodního jednání či konference), nové doklady o ubytování, nová rezervace letenky (nebo zakoupená letenka), dokumenty ze zaměstnání, dokumenty potvrzující finanční zajištění.

POVINNOST PŘEDLOŽIT DOKLAD O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PROTI ZAVLEČENÍ INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

Nově je pro některé kategorie žadatelů zavedena povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění - přehled naleznete v tomto článku v bodě IV.

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.
U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti - jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti. Doklad lze předložit ve formě skenu (originál nebude vyžadován).
U dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti. Doklad lze předložit ve formě skenu (originál nebude vyžadován).

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnanavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí:
- ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
- zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
- návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky

Potvrzení přijímajícího subjektu (PDF, 110 KB)

VSTUP NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do České republiky, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví". V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

V souladu s výše uvedeným Ochranným opatřením každý cizinec, který pobýval v posledních 14 dnech déle než 12 hodin na území států, které nejsou na seznamu s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (https://www.mzcr.cz/ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-cr-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani/), je povinen:
- nahlásit tuto skutečnost okamžitě po příjezdu na území České republiky telefonicky či jiným vzdáleným přístupem krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,
- bezodkladně (do 72 hodin po příjezdu) se na vlastní náklady na území České republiky podrobit RT‑PCR testu na přítomnost SARS CoV-2.
Do doby předložení výsledků tohoto testu nebude cizinec moci na území České republiky nastoupit do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti ani do vzdělávacích institucí.

Seznam odběrových center na území České republiky, kde lze podstoupit RT‑PCR test na přítomnost SARS CoV-2, můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/