česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Čeští občané mohou uzavřít manželství před uzbeckým, tádžickým či turkmenským úřadem. K uzavření manželství je nutné předložit "Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství", o jehož vystavení lze požádat na Velvyslanectví České republiky v Taškentu nebo v České republice na příslušném matričním úřadu dle Vašeho bydliště. V případě, že hodláte uzavřít sňatek v Uzbekistánu, Tádžikistánu či Turkmenistánu, informujte se, prosím, předem na příslušném matričním úřadu o veškerých náležitostech tohoto úkonu. 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině vydávané českými úřady:

Pro podání žádosti na Velvyslanectví České republiky v Taškentu je nutné sjednat si předem schůzku (Consulate_Tashkent@mzv.cz) a předložit níže uvedené doklady:

1. žádost o vystavení Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
2. vyplněný formulář prohlášení občanství (PDF, 25 KB)
3. český rodný list
4. platný cestovní pas nebo občanský průkaz
5. kopie dokladu totožnosti snoubence-cizince
6. úřední doklad o bydlišti a osobním stavu vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině
7. správní poplatek 500 CZK dle položky 156 (hradí se při přijetí žádosti dle aktuálního kurzu v amerických dolarech)
8. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela (toto není třeba dokládat, prokáže-li žadatel uvedené skutečnosti občanským průkazem, viz citace Zákona o matrikách dále)

Požádá-li snoubenec o vydání vysvědčení prostřednictvím zmocněnce, musí být jeho podpis na plné moci úředně ověřen.
Velvyslanectví České republiky v Taškentu žádost postupuje příslušnému úřadu v České republice podle místa posledního trvalého bydliště žadatele.
Vyřízení žádosti trvá přibližně 2-3 měsíce.
Vysvědčení se vydává na předepsaném tiskopise a platí 6 měsíců ode dne jeho vydání.
Více informací můžete nalézt na Portálu veřejné správy či webových stránkách ministerstva vnitra ČR

Výpis ze Zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení:

§ 45

K žádosti o vydání vysvědčení žadatel předkládá:

  • občanský průkaz, cestovní pas nebo povolení k pobytu pro cizince,
  • rodný list,
  • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu,
  • výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
  • úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu, vydaný orgánem cizího státu, zdržuje-li se žadatel trvale v cizině,
  • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera).
  • úřední doklad o správné podobě užívaného příjmení, není-li tato skutečnost patrna z předložených matričních dokladů.

Žadatel není povinen předkládat doklady uvedené v odstavci 2 písm. c) a d), prokáže-li skutečnosti v nich uvedené občanským průkazem.

přílohy

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 118 KB PDF (Acrobat dokument) 30.9.2014

prohlášení občanství 24 KB PDF (Acrobat dokument) 16.9.2016