česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Náhradní cestovní doklad

Občanu České republiky, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz (tzv. náhradní cestovní doklad) k jednorázové cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty (umožnění návratu do České republiky).

Doba potřebná k vydání náhradního cestovního dokladu vychází z doby potřebné k ověření totožnosti žadatele a českého státního občanství žadatele. Občan České republiky může k rychlému vyřízení záležitosti přispět zejména poskytnutím potřebných podkladů, správných a úplných údajů.

Náležitosti žádosti

- vyplnění formuláře žádosti (žádost poskytne Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

- vyplnění prohlášení o státním občanství (prohlášení poskytne Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

- doložení dokladu totožnosti a českého státního občanství (např. fotokopie dokladu totožnosti, řidičského průkazu nebo jiného úředního dokladu) nebo potvrzení výše uvedeného i jiným občanem, který je držitelem platného cestovního dokladu České republiky, a se kterým bude sepsán protokol o svědecké výpovědi

- 2x pasová fotografie 35 x 45 mm v barevném nebo černobílém provedení

- správní poplatek v hotovosti USD (výši poplatku sdělí Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

Pro nově narozené dítě bez cestovního pasu je možno vyhotovit cestovní průkaz za specifických podmínek (viz samostatná kapitola "Náhradní cestovní doklad pro novorozené děti").