česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o vydání cestovního pasu České republiky

Žádost o vydání cestovního pasu je možné podat 1) v České republice na libovolném obecním úřadu obce s rozšířenou působností, 2) v České republice na úřadu městské části Praha 1 - Praha 22 nebo 3) v Uzbekistánu na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Vyhotovený cestovní pas je u žádostí podaných na Velvyslanectví České republiky v Taškentu možno vyzvednout i v České republice, a to 1) na obecním úřadu obce s rozšířenou působností nebo 2) na úřadu městské části Praha 1 - Praha 22 (tedy, na úřadu příslušném podle místa trvalého pobytu žadatele v České republice nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky).

Cestovní pasy jsou opatřeny biometrickými údaji, které obsahují strojově čitelnou zónu, biometrické a další údaje stanovené zákonem, včetně digitálního zpracování fotografie držitele dokladu, jeho otisků prstů a podpisu (u předškolních dětí se nevyžaduje podpis).

Je-li žádost podána na Velvyslanectví České republiky v Taškentu, cestovní doklad se vydává ve lhůtě do 120 dnů. Je-li žádost podána v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, vydává se ve lhůtě do 30 dnů.

V České republice je možno podat žádost o vystavení cestovního pasu ve zkráceném řízení na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadu městské části Praha 1 - Praha 22 nebo na Ministerstvu vnitra České republiky, a to buď s vystavením dokladu do 24 hodin (za poplatek 6 000 CZK pro osoby nad 15 let, 2 000 CZK pro dítě do 15 let) nebo do 5 pracovních dnů (za poplatek 3 000 CZK pro osoby nad 15 let, 1 000 CZK pro dítě do 15 let). Cestovní pas vystavovaný do 24 hodin lze vyzvednout výlučně u Ministerstva vnitra České republiky, cestovní pas vystavovaný do 5 pracovních dnů lze vyzvednout buď u obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo v Praze u úřadu městské části, u něhož byla podána žádost o vystavení dokladu, nebo u Ministerstva vnitra České republiky.

Doba platnosti cestovního pasu pro občana do 15 let = 5 let, pro občana staršího 15 let = 10 let.

Platnost cestovního pasu nelze prodloužit, je tedy nutno požádat o nový. Platnost cestovního pasu končí i uplynutím doby 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V TAŠKENTU

Žádost je nutno podat osobně v úředních hodinách, po sjednání konkrétního termínu na e-mailu Consulate_Tashkent@mzv.cz, kde je možno případně i ověřit, zda má žadatel všechny potřebné podklady k dispozici, aby necestoval na Velvyslanectví České republiky v Taškentu zbytečně.  

Vyhotovený cestovní pas přebírá žadatel (nebo jeho zákonný zástupce) rovněž osobně, respektive nelze jej zaslat poštou.

Žádost je zpracovávána elektronicky v uzavřeném systému, formulář žádosti se nevyplňuje.

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT

- 1 fotografii o rozměru 5 x 5 cm, která odpovídá aktuální podobě žadatele a splňuje požadavky norem ICAO (nesmí být starší 6 měsíců) a zobrazuje občana v čelném pohledu, v občanském oděvu, bez pokrývky hlavy, bez brýlí s tmavými skly (s výjimkou nevidomých), s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm; fotografie musí splňovat požadavky na technické provedení stanovené vyhláškou Ministerstva vnitra České republiky (šablonu pro fotografy najdete v závěru této informace)

- platný doklad o státním občanství České republiky (nabízí se jedna ze čtyř možností):

a/ platný občanský průkaz České republiky nebo

b/ dosavadní cestovní pas České republiky (pokud je platný) nebo

c/ osvědčení o státním občanství České republiky, které nesmí být starší 12 měsíců od data vydání, nebo

d/ listina o nabytí nebo udělení státního občanství České republiky, která nesmí být starší 12 měsíců od data vydání

- správní poplatek v hotovosti USD (výši poplatku sdělí Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

Pokud žadatel disponuje platným dokladem o státním občanství České republiky (možnost a – d) a nedošlo k žádné změně údajů v něm zapsaných, není v zásadě potřeba předkládat další dokumenty. Doporučuje se ovšem, aby žadatel za účelem kontroly údajů o jeho osobě v systému evidence obyvatel v rámci zadávání žádosti o vystavení cestovního pasu do systému přinesl i svůj český rodný a oddací list.

V případě, že dosavadní cestovní pas je neplatný a žadatel nemá žádný jiný platný doklad o státním občanství České republiky, je nutné před podáním žádosti o vydání cestovního pasu vyžádat aktuální osvědčení o státním občanství České republiky (informaci o postupu naleznete v sekci „Státní občanství“).

V případě, že žadatel žádá o vydání cestovního pasu v souvislosti se změnou příjmení po sňatku, k němuž došlo v zahraničí, je nutné nejprve požádat o vydání českého oddacího listu (informaci o postupu naleznete v sekci „Matriční záležitosti“).

Šablona pro fotografy: Šablona (JPG, 23 KB)

Pasová biometrická fotografie: Fotografie (JPG, 13 KB)

Každý žadatel může využít služeb jakéhokoliv fotografa. Fotografie z fotoautomatů svými parametry ani ostrostí požadavkům pro český biometrický cestovní pas nevyhovují.