česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ztráta nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí

Ztrátu nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí je nutno nahlásit místní policii a požádat o vydání policejního potvrzení. Následně je nutné o této skutečnosti neprodleně informovat Velvyslanectví České republiky v Taškentu.

Občan České republiky je povinen chránit svůj cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz) před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím. Občan České republiky je povinen odevzdat orgánu příslušnému k jeho vydání (v zahraničí je příslušným Velvyslanectví České republiky v Taškentu) bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní pas zaplněný záznamy.

Držitel cestovního dokladu (cestovní pas nebo občanský průkaz) má rovněž zákonnou povinnost neprodleně ohlásit ztrátu, odcizení nebo zničení svého cestovního dokladu nebo nález cizího cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání (v zahraničí je příslušným Velvyslanectví České republiky v Taškentu).

Ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí nahlásí občan České republiky místní policii se žádostí vystavení potvrzení o uvedené skutečnosti. Dané potvrzení předloží následně Velvyslanectví České republiky v Taškentu.

V případě, že občan České republiky, jehož cestovní doklad byl v zahraničí ztracen nebo odcizen, potřebuje naléhavě cestovat, může požádat o vystavení cestovního průkazu (viz samostatná kapitola "Náhradní cestovní doklad", "Náhradní cestovní doklad pro novorozené děti"). Cestovní průkaz je náhradní cestovní doklad s územně a časově omezenou platností, který lze  vystavit po ověření totožnosti a českého státního občanství žadatele. Cestovní průkaz se vyhotovuje k jednorázové cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, a to zejména k umožnění návratu do České republiky.

Občan České republiky, který žije v zahraničí, může u Velvyslanectví České republiky v Taškentu podat rovněž žádost o vydání cestovního pasu, která je zasílána k vyřízení do České republiky (viz samostatná kapitola "Žádost o vydání cestovního pasu České republiky").