česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Pixabay.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

UKONČENO Elektronická registrace na podání žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt za účelem SLOUČENÍ RODINY 18.1.2023 (10:00)

Zájemci o sjednání schůzky za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt nebo trvalý pobyt za účelem sloučení rodiny provedou elektronickou registraci 18.1.2023 (od 10:00 uzbeckého času) za níže uvedených podmínek na emailové schránce visa_tashkent@mzv.cz spravované Vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Registrace proběhne na období únor 2023. V uvedeném období lze přijmout 40 žadatelů (dle kapacitních možností zastupitelského úřadu).

Podmínky zaslání registračního e-mailu

1. E-mailová registrace proběhne ve výše uvedeném termínu a výše uvedeném uzbeckém čase. Na e-maily, které budou do e-mailové schránky doručeny před zahájením objednávání nebo po jeho skončení, nebude brán zřetel.

2. Každý žadatel může zaslat pouze jeden e-mail. V případě, že jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z registrace automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z odlišných e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.

Podmínky obsahu registračního emailu

1. Do předmětu zaslaného e-mailu je zapotřebí uvést jedinečné číslo uzbeckého nebo tádžického nebo turkmenského cestovního pasu žadatele.  Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu, nebude brán zřetel.

2. V obsahu e-mailu musí být uvedeny následující identifikační údaje žadatele:

- jméno, příjmení

- datum narození

- kontaktní telefon

- kontaktní e-mail

- účel pobytu (sloučení rodiny)

3. V jednom e-mailu lze objednat maximálně jednoho žadatele. Výjimkou jsou nezletilé děti (do 15 let), které mohou být objednány v jednom registračním e-mailu spolu se svým zákonným zástupcem (rodič), který bude také podávat žádost.

4. Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů výlučně ve formátu pdf:

- naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele

- kopie povolení k pobytu nebo kopie dlouhodobého víza osoby, s níž se žadatel hodlá slučovat (v případě sloučení rodiny)

- kopie oddacího listu v případě manželů (v případě sloučení rodiny)

- kopie rodného listu v případě nezletilých dětí do 15 let (v případě sloučení rodiny)

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Bez splnění výše uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude na ni brán zřetel, respektive bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

V případě úspěšné registrace Vám bude konkrétní termín podání Vaší žádosti sdělen e-mailem zaslaným na kontaktní emailovou adresu uvedenou v objednávce. Stanovený termín je pevný a nelze jej v žádném případě měnit.