česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Istockphoto.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

UKONČENO Elektronická registrace na podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem SEZÓNNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ 28.8.2023, 10:00

Zájemci o sjednání schůzky za účelem podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání provedou elektronickou registraci 28.8.2023 (od 10:00 uzbeckého času) za níže uvedených podmínek na emailové schránce seasonal_tashkent@mzv.cz spravované Vízovým odborem Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Registrace proběhne na období říjen + listopad 2023. V uvedeném období lze přijmout 10 + 10 žadatelů (dle kapacitních možností zastupitelského úřadu).

Podmínky zaslání registračního e-mailu

1. E-mailová registrace proběhne ve výše uvedeném termínu a výše uvedeném uzbeckém čase. Na e-maily, které budou do e-mailové schránky seasonal_tashkent@mzv.cz doručeny před zahájením objednávání nebo po jeho skončení, nebude brán zřetel.

2. Každý žadatel může zaslat pouze jeden e-mail. V případě, že jeden žadatel zašle v daném termínu více e-mailů, bude z registrace automaticky vyřazen, a to i v případě, že e-maily budou zaslány z odlišných e-mailových adres. Upozornění o vyřazení bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.

Podmínky obsahu registračního emailu

1. Do předmětu zaslaného e-mailu je zapotřebí uvést jedinečné číslo uzbeckého nebo tádžického nebo turkmenského zahraničního cestovního pasu žadatele.  Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo zahraničního cestovního pasu, nebude brán zřetel.

2. V obsahu e-mailu musí být uvedeny následující identifikační údaje žadatele:

- jméno, příjmení

- datum narození

- kontaktní telefon

- kontaktní e-mail

- účel pobytu (sezónní zaměstnání)

3. V jednom e-mailu lze objednat maximálně jednoho žadatele.

4. Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů výlučně ve formátu pdf:

- naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele

- sken pracovní smlouvy (v případě dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání)

- sken Rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR (v případě dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání)

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

Registrační e-maily, u kterých bude odesílatelem aktivována nemožnost odpovědi v kopii na registrační e-mail, budou vyřazeny z registrace.

Při podání žádosti musí být předloženy identické dokumenty, které byly zaslány během registrace.

Bez splnění výše uvedených náležitostí je registrace neplatná a nebude na ni brán zřetel, respektive bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.

V případě úspěšné registrace Vám bude konkrétní termín podání Vaší žádosti sdělen e-mailem zaslaným na kontaktní emailovou adresu uvedenou v objednávce. Stanovený termín je pevný a nelze jej v žádném případě měnit.