česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání

Registrace vědecký výzkum

Registrace o pobytová oprávnění vědeckých pracovníků a následné přijetí jejich žádostí probíhají dvěma možnými způsoby.

1. Registrace prostřednictvím e-mailu

Vědecký pracovník musí v tomto případě doložit dohodu o hostování, která musí být vystavena výzkumnou organizací v České republice zapsanou do rejstříku vědeckých výzkumných institucí (https://rvvi.msmt.cz/). Doba hostování se pohybuje od 3 měsíců do 1 roku.

Vědecký pracovník kontaktuje Velvyslanectví České republiky v Taškentu se žádostí o stanovení termínu prostřednictvím e-mailu Consulate_Tashkent@mzv.cz. Do e-mailu je nutné uvést telefonní kontakt vědeckého pracovníka, dále je nutné přiložit sken datové stránky cestovního dokladu a sken dohody o hostování.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoví vědeckému pracovníkovi přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů. Vědecký pracovník podává žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu dle Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12.10.2002 O zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu. Rodinní příslušníci vědeckého pracovníka mohou podat současně žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

2. Registrace prostřednictvím vládních programů

Jedná se o vládní programy "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál", které vstoupily v platnost od 1.9.2019. V rámci těchto programů potenciální zaměstnavatelé (investoři, vysoké školy, výzkumné organizace, technologické společnosti, start-up organizace, nově zřízené organizace) splňující přílušné podmínky kontaktují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, respektive CzechInvest, které schvalují zařazení jednotlivých vědců-zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.

Schválené žádosti o zařazení včetně kontaktních údajů vědeckého pracovníka jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje vědeckého pracovníka a stanoví vědeckému pracovníkovi přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Vědecký pracovník podává žádost o zaměstnaneckou kartu nebo žádost o modrou kartu nebo žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Tyto žádosti jsou ze strany Ministerstva vnitra České republiky vyřizovány přednostně (ve lhůtě 30 dnů). Rodinní příslušníci vědeckého pracovníka mohou podat současně žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny.

Dle aktualizovaného Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. (ze dne 14.12.2020), které s účinností od 1.1.2021 stanovuje kvóty na ekonomickou migraci do České republiky, byly pro Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoveny maximální počty žádostí, které lze v rámci 1 roku v projektu "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál" podat - maximálně 60 žádostí v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" (platí pro zaměstnanecké karty). Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Pro žádosti o modrou kartu a pro žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" roční kvóty stanoveny nejsou.

Více o vládních programech můžete nalézt zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/