česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Favpng.com

Registrace dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty

Registrace o pobytová oprávnění žadatelů o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty a následné přijetí jejich žádostí probíhají dvěma možnými způsoby.

1. Elektronická registrace

Registrace probíhá prostřednictvím předem ohlášené e-mailové adresy, v předem oznámené datum a čas, na základě předem oznámených požadavků na registrační e-mail.

Bližší informace o daném pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Počet žádostí o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty, které lze během období 1 roku přijmout, činí max. 70 žádostí / 1 rok. Bližší informace můžete nalézt zde:
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/ko/ekonomicka_migrace_programy_a_kvoty.html

2. Registrace prostřednictvím vládních programů

Jedná se o vládní programy "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál", které vstoupily v platnost od 1.9.2019. V rámci těchto programů potenciální zaměstnavatelé (investoři, vysoké školy, výzkumné organizace, technologické společnosti, start-up organizace, nově zřízené organizace) splňující přílušné podmínky kontaktují Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, respektive CzechInvest, které schvalují zařazení jednotlivých zaměstnanců.

Schválené žádosti o zařazení včetně kontaktních údajů žadatele jsou zasílány prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí České republiky na Velvyslanectví České republiky v Taškentu. Velvyslanectví České republiky v Taškentu samo zkontaktuje žadatele a stanoví žadateli přednostní termín přijetí žádosti v termínu 14 dnů.

Žadatel podává žádost o zaměstnaneckou kartu nebo žádost o modrou kartu nebo žádost o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Tyto žádosti jsou ze strany Ministerstva vnitra České republiky vyřizovány přednostně (ve lhůtě 30 dnů).

Velvyslanectví ČR v Taškentu uplatňuje pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání kvóty, a to v souladu s  nařízením vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, které bylo aktualizováno nařízením vlády č. 321/2022 Sb. Bližší informace naleznete zde:
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/ko/ekonomicka_migrace_programy_a_kvoty.html

V rámci 1 roku lze v projektu "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" a "Program klíčový a vědecký personál" podat maximálně 60 žádostí (platí pro zaměstnanecké karty). Uvedené kvóty jsou stanoveny vládním nařízením a jsou nepřekročitelné. Dodržování kvót kontroluje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky. Pro žádosti o modrou kartu a pro žádosti o kartu vnitropodnikově převedeného zaměstnance v projektu "Program klíčový a vědecký personál" a "Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec" roční kvóty stanoveny nejsou.

Velvyslanectví České republiky v Taškentu stanoví přednostní termín přijetí žádosti.

Bližší informace o daném pobytovém titulu můžete nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Více o vládních programech můžete nalézt zde:
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-klicovy-a-vedecky-personal--248245/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec--248246/

UKONČENO Elektronická registrace na podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem ZAMĚSTNANECKÉ KARTY 1.6.2023 (10:00)

thumb

Zájemci o sjednání schůzky za účelem podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty provedou elektronickou registraci 1.6.2023 (od 10:00 uzbeckého času) za níže uvedených podmínek na emailové schránce employment_tashkent@mzv.cz… více ►

UKONČENO Elektronická registrace na podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem ZAMĚSTNANECKÉ KARTY 2.2.2023 (10:00)

thumb

Zájemci o sjednání schůzky za účelem podání žádosti o dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnanecké karty provedou elektronickou registraci 2.2.2023 (od 10:00 uzbeckého času) za níže uvedených podmínek na emailové schránce employment_tashkent@mzv.cz… více ►