česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. 

Místo narození dítěte nemá na nabytí českého státního občanství narozením žádný vliv. Kromě českého státního občantsví může dítě získat rovněž státní občanství cizího státu. Český právní řád připouští, aby v takovém případě mělo dítě dvojí nebo víceré státní občanství.

O nabytí státního občanství České republiky není třeba nijak žádat, dítě jej nabývá automaticky ze zákona již narozením. Jedná se pouze vydání dokladů, kterými se české státní občanství prokazuje (např. cestovní pas, český rodný list v případě dítěte narozeného v zahraničí).

Skutečnost, že uvedené doklady nejsou vydány, nic nemění na tom, že dítě disponuje českým státním občanstvím (za splnění podmínek uvedených v předchozím odstavci), pouze výše uvedená skutečnost není doložena žádnými doklady.

Zjišťování státního občanství České republiky u nezletilé osoby, která se narodila v zahraničí, se provádí zpravidla až při vydávání prvního cestovního pasu České republiky nebo požádají-li o zjištění státního občanství dítěte rodiče.

U dítěte narozeného v zahraničí je třeba nejprve požádat o zápis jeho narození do Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed (viz informace v sekci "Matriční záležitosti"), na základě kterého je dítěti vydán český rodný list, který je nezbytný k vystavení např. cestovního pasu České republiky.

K zápisu narození do Zvláštní matriky Úřadu městské části Brno-střed je třeba připojit i osvědčení o státním občanství České republiky dítěte (viz kapitola v sekci "Státní občanství"), respektive žádost o vydání osvědčení se podává současně se žádostí o zápis narození dítěte.

Nabytí českého státního občanství narozením není nijak zpoplatněno.

Zvláštní matrika Úřadu městské části Brno-střed: http://www.brno-stred.cz/zvlastni-matrika-zapis-matricni-udalosti