česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky je doklad, v němž je uveden údaj, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky.

Žádost o vydání osvědčení o státním občanství České republiky lze podat v České republice u úřadu, který osvědčení vydá (viz dále), nebo u Velvyslanectví České republiky v Taškentu, které žádost postupuje k vyřízení do České republiky příslušnému úřadu (viz dále).

Na výslovnou žádost dotčené osoby může osvědčení obsahovat i níže uvedené údaje

- kdy, jakým způsobem a podle jakého právního předpisu fyzická osoba české či československé státní občanství nabyla nebo pozbyla

- fyzická osoba byla k určitému datu nebo v určitém období českým či československým státním občanem

- fyzická osoba je státním občanem České republiky od určitého data nepřetržitě do doby vydání osvědčení

Osvědčení potvrzuje státní občanství České republiky osoby, které bylo osvědčení vystaveno, a to po dobu 1 roku (viz kapitola „Prokazování státního občanství České republiky“).

DOKUMENTY POTŘEBNÉ K PODÁNÍ ŽÁDOSTI

- žádost + prohlášení pro zjišťování státního občanství (pokud je žadatel starší 15 let; žádost a prohlášení poskytne Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

- žádost + prohlášení pro zjišťování státního občanství + prohlášení v případě nezletilé osoby (je-li žádost podávána za dítě mladší 15 let, žádost se vyplňuje jménem dítěte, ale podepisuje ji zákonný zástupce; žádost a prohlášení poskytne Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

- rodný list žadatele, oddací list žadatele (pokud žadatel uzavřel manželství), doklad o vzniku partnerství žadatele (pokud žadatel vstoupil do partnerství), doklad o rozvodu manželství žadatele (pokud byl žadatel rozveden), doklad o zrušení partnerství žadatele (pokud bylo partnerství žadatele zrušeno) nebo úmrtní list zemřelého manžela či partnera

- rodné listy obou rodičů žadatele, oddací list rodičů žadatele (pokud rodiče žadatele uzavřeli manželství), doklad o rozvodu manželství rodičů žadatele (pokud manželství rodičů žadatele bylo rozvedeno), úmrtní listy rodičů žadatele (pokud rodiče žadatele zemřeli)

- dříve vydané doklady o státním občanství žadatele

- dříve vydané doklady o státním občanství rodičů žadatele (popřípadě i dalších předků, má-li žadatel tyto doklady k dispozici)

- doklad o osvojení žadatele státním občanem České republiky (došlo-li k osvojení žadatele, o jehož osvědčení se jedná)

- doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství

- správní konzulární poplatek za vydání osvědčení o státním občanství České republiky v hotovosti v USD (výši poplatku sdělí Velvyslanectví České republiky v Taškentu)

Osvědčení o státním občanství České republiky vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého (popřípadě posledního trvalého pobytu) žadatele na území České republiky. Pokud žadatel trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměl, je místně příslušným orgánem Úřad městské části Praha 1.

Krajské úřady: https://www.statnisprava.cz/rstsp/agendy.nsf/i/00680

Úřad městské části Praha 1: https://www.praha1.cz/

Místně příslušný úřad, kterému Velvyslanectví České republiky v Taškentu podanou žádost postupuje k vyřízení, může dodatečně vyžádat předložení i jiných dokladů, pokud by se jejich předložení ukázalo jako podstatné pro zjištění českého státního občanství žadatele.

Vyřízení žádosti o vydání osvědčení o státním občanství České republiky trvá obvykle 6 až 8 týdnů.

Dokumenty vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny apostilní doložkou a úředním překladem do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce.