česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky v roce 2023 - základní informace

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023. Případné druhé kolo volby by proběhlo v pátek 27. ledna a v sobotu 28. ledna 2023.

Kde bude možné volit?
V Uzbekistánu lze voličský hlas v podobě hlasovacího lístku odevzdat výlučně ve volební místnosti v budově Velvyslanectví ČR v Taškentu.

Kdy a kdo může volit?
Volit bude možné dne 13. ledna 2023 (doba bude upřesněna) a dne 14. ledna 2023 (doba bude upřesněna), resp. v případném druhém kole pak dne 27. ledna 2023 (doba bude upřesněna) a dne 28. ledna 2023 (doba bude upřesněna), na Velvyslanectví ČR v Taškentu pro ty voliče, kteří:
a.)
jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Taškentu
b.)
nebo předloží voličský průkaz vystavený obecním úřadem, v jehož územním obvodu v ČR mají místo trvalého pobytu
c.)
nebo předloží voličský průkaz vystavený jiným zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, v jehož zvláštním seznamu voličů jsou vedeni

Voličem je státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhne 18. roku věku. Každý volič je povinen před hlasováním prokázat svou totožnost a státní občanství ČR předložením platného občanského průkazu ČR nebo platného cestovního, diplomatického či služebního pasu ČR nebo cestovního průkazu ČR. Neučiní-li tak, nebude mu hlasování umožněno.

Jak postupovat, když český občan není zapsán ve zvláštním seznamu voličů?
Ten, kdo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Taškentu, se může pro účely prezidentské volby nechat zapsat ve lhůtě do 16.00 hod. dne 4. prosince 2022. 
Bližší informace:
https://www.mzv.cz/tashkent/cz/ko/volby/zadost_o_zapis_do_zvlastniho_seznamu/index.html

Jak postupovat, když ve zvláštním seznamu voličů český občan zapsán je, ale v Taškentu volit nemůže?
Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Taškentu, a budou chtít uplatnit své volební právo, ale nebudou moci ve dnech voleb přicestovat do Taškentu, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Taškentu o vydání voličského průkazu. Na jeho základě pak budou moci uplatnit (po doložení své totožnosti a státního občanství ČR) své volební právo v jakémkoliv volebním okrsku v ČR či zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
Žádost v listinné podobě (opatřená úředně ověřeným podpisem voliče) nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky musí být doručena Velvyslanectví ČR v Taškentu do 16.00 hod. dne 6. ledna 2023 pro 1. kolo prezidentské volby, resp. do 16.00 hod. dne 20. ledna 2023 pro případné 2. kolo prezidentské volby.  
Při osobním předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Taškentu tato lhůta končí 11. ledna 2023 v 16.00 hod. pro 1. kolo prezidentské volby, resp. 25. ledna 2023 v 16.00 hod. pro případné 2. kolo prezidentské volby.
Velvyslanectví může voličský průkaz předat osobně voliči (nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče) žádajícího o vydání voličského průkazu. Může ho také voliči zaslat, nejdříve však 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě prezidentských voleb tedy od 29. prosince 2022.

Jak bude probíhat volba prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR v Taškentu?
Volič, který hlasuje ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví ČR v Taškentu, obdrží hlasovací lístky až ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky a hlasovacích lístků vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Upozornění
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.