česky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím

Informace pro občany České republiky, kteří se v zahraničí zdržují dlouhodobě či trvale. Při dlouhodobém pobytu v zahraničí umožňuje § 6 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelských úřadem v místě pobytu.
 

Na základě platných právních předpisů ČR o volbách mohou požádat o zapsání do zvláštního seznamu voličů vedeného velvyslanectvím České republiky v Taškentu ti občané České republiky, kteří dlouhodobě či trvale pobývají ve státech akreditace velvyslanectví, tj. v Uzbekistánu, Tádžikistánu nebo Turkmenistánu.

Zápis do zvláštního seznamu voličů provedeme na základě písemné žádosti voliče, která je doložena, originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho žadatelovu

  • totožnost,
  • státní občanství ČR a
  • bydliště v územním obvodu našeho velvyslanectví.

Nejzazším termínem pro doručení nebo předání žádosti o zápis zastupitelskému úřadu osobně nebo písemně je termín 40 dnů přede dnem konání voleb (rozhodující je datum doručení žádosti).

Doporučujeme rovněž uvést i kontaktní údaje (telefon, fax, email, doručovací adresu apod.) pro případ nutnosti doplnění chybějících dokumentů či údajů.

V případě, že budete jako volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným zastupitelským úřadem v zahraničí v místě Vašeho pobytu, budete moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu při volbě prezidenta ČR a při volbách do Poslanecké sněmovny. V případě voleb do Senátu nebo do Evropského parlamentu můžete volit pouze ve svém volebním obvodu v České republice.

Informace o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů vedených zatsupitelskými úřady ČR v zahraničí

Volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR.

Pokud by tento volič chtěl poté v budoucnu volit na území České republiky, musí požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů (zastupitelský úřad vydá o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů potvrzení) a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má na území České republiky místo trvalého pobytu.

Volič zapsaný do zvláštního voličského seznamu na zastupitelském úřadu by tedy měl při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního voličského seznamu a o vydání písemného potvrzení o vyškrtnutí.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR