по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Tbilisi
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Gruzie strategickým partnerem EU v oblasti energetiky

Díky své geografické blízkosti Černého moře, Kaspického moře a Střední Asie Gruzie představuje již od 90. let klíčový energetický most pro EU.  Na jejím území se nachází řada terminálů na uskladnění ropy a důležitých ropovodů a plynovodů, které exportují ropu a zemní plyn z oblasti Kaspického moře a Střední Asie do Evropy a obcházejí přitom Rusko.

Nejdůležitějším kaspickým ropovodem přepravujícím ropu do Evropy je Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), z něhož pětinu až čtvrtinu své spotřeby ropy bere také Česká republika. Důležitý je také ropovod Baku-Supsa, který vede z ázerbájdžánského města Baku do gruzínského přístavu Supsa na pobřeží Černého moře. Neméně významným projektem je plynovod Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) a pro přepravu kaspické ropy je stejně klíčová také železniční trať Baku – Poti.

V důsledku ruské agrese proti Ukrajině se EU snaží hledat další cesty, jak se zbavit své energetické závislosti na ruských energetických zdrojích a Gruzie opět hraje v tomto procesu významnou roli. Dne 17. prosince 2022 v Bukurešti nejvyšší představitelé Gruzie, Ázerbájdžánu, Rumunska a Maďarska podepsali Dohodou o strategickém partnerství v oblasti rozvoje a přenosu zelené energie, jejíž součástí je vybudování 1100 kilometrů dlouhého podmořského elektrického kabelu v Černém moři. Projekt zahrnuje výstavbu vysokonapěťové podvodní přenosové sítě pro propojení elektrických přenosových vedení a systémů Gruzie, Rumunska, Ázerbájdžánu a Maďarska a umožnění vývozu zelené energie do Evropy. Slavnostního podpisu byla přítomna předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která během svého projevu zdůraznila, že dohoda přiblíží Evropskou unii partnerům v regionu jižního Kavkazu, pomůže oběma regionům dosáhnout přechodu na čistou energii a Gruzii pomůže  stát se elektrickým uzlem a začlenit ji do vnitřního trhu s elektřinou v EU.

Iniciátorem a autorem projektu podmořského černomořského elektrického kabelu byla gruzínská vláda, která se jím začala zabývat již na přelomu roku 2016 a 2017 a později jej zařadila na seznam ekonomických a investičních projektů Východního partnerství Evropské unie. Vzhledem k vysokým nákladům na realizaci však návrh nebyl považován za velmi relevantní a nejprve narazil na odmítavé stanovisko ze strany EU. Až změna geopolitické situace a zapojení dalších partnerů vedlo k podpoře ze strany EU.

Předpokládané náklady na výstavbu strategického podmořského elektrického kabelu v Černém moři ve výši 2,3 miliard EUR budou hrazeny v rámci Hospodářského a investičního plánu Východního partnerství EU v celkovém objemu 17 miliard EUR. Tento plán je součástí širší iniciativy EU “Global Gateway“, jejímž cílem je propojení světa udržitelnými investicemi do inteligentních, čistých a bezpečných spojení v digitálních, energetických, dopravních a klimatických odvětvích a na posílení systémů zdravotnictví, vzdělávání a výzkumu.

Plánovaný projekt v řádech miliard EUR je příležitostí pro uplatnění českého energetického know-how jak v přípravné, tak realizační fázi. Českým firmám se nabízí možnost zapojení v roli subdodavatelů při samotné výstavbě černomořského elektrického kabelu či v navazujících projektech na území Gruzie.     

Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance