по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový vládní program na podporu přímých zahraničních investic v Gruzii

Vláda Gruzie zahájila nový státní program na podporu zahraničních investičních projektů se státním příspěvkem až do výše 1 mil. GEL (~ 300 tis. USD). Cílem programu je podpora růstu přímých zahraničních investic v zemi, příliv znalostí a technologií a vytváření nových pracovních míst v Gruzii.

Program realizuje agentura „Enterprise Georgia“ a je určen pro společnosti registrované v Gruzii, které zastupují dceřiné společnosti působící mimo Gruzii a investující zahraniční kapitál v zemi. Společnosti musí pro účast v programu splňovat zejména následující kritéria:

- Společnost je registrována v souladu s právními předpisy Gruzie a je dceřinou společností právnické osoby (mateřské společnosti) registrované mimo Gruzii, v níž mateřská společnost vlastní 50% nebo více akcií s hlasovacím právem a ovládá dceřinou společnost;

- Nejméně 50% investičního závazku společnosti musí být zajištěno zahraniční investicí;

- Společnost investuje do způsobilých sektorů ekonomiky definovaných programem;

- Mateřská společnost má minimálně dva roky zkušeností ve způsobilých sektorech hospodářství, které musí být potvrzeny příslušnými dokumenty;

- Dceřiná společnost v Gruzii a mateřská společnost mimo Gruzii musí působit ve stejných způsobilých sektorech hospodářství.

Způsobilé sektory hospodářství:

- Výroba elektrotechnických a elektronických výrobků;

- Výroba letadlových dílů a komponentů;

- Výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů;

- Vývoz obchodních služeb/outsourcing podnikových procesů (BPO);

- Rozvoj skladů a logistických center;

- Opravy a údržba letadel (MRO).

V rámci programu je společnostem udělován příspěvek na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s vyškolením pracovních sil a zajištěním infrastruktury a/nebo komunikace.

Náklady na vyškolení pracovní síly mohou zahrnovat:

- Platy školitelů (místních i zahraničních);

- Náklady na školicí služby;

- Výdaje spojené s cestováním a ubytování školitelů v případě zahraničních školitelů;

- Výdaje spojené s cestováním a ubytováním zaměstnanců v případě školení v zahraničí;

- Náklady na pronájem v případě pronájmu tréninkových prostor;

- Nákup/pronájem vybavení nezbytného pro tréninkové účely (přilby, speciální oblečení atd.).

Náklady na infrastrukturu a/nebo komunikaci mohou zahrnovat:

- Náklady na stavbu (včetně přípravných prací) a/nebo opravu budovy nezbytné pro realizaci investičního projektu;

- Náklady spojené se zajištěním komunikací, je-li to nutné (stavba/oprava silnice; výstavba elektrických přenosových vedení a elektroinstalace a instalace příslušného elektrického zařízení; uspořádání kanalizačních systémů, dodávky vody a plynu do zařízení; přístup k internetu).

Výše příspěvku závisí na investiční povinnosti a je stanovena následovně:  

Hospodářský sektor
Investiční povinnost (Investice a počet zaměstnanců)
Maximální výše grantu
Výroba elektrických a elektronických výrobků; výroba letadlových dílů a komponentů; výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů 10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 150 nových pracovních míst 1 milion GEL (~ 300 tis. USD)
Vývoz obchodních služeb/outsourcing obchodních procesů (BPO) 5 mil. GEL (~ 1,5 mil. USD) a 200 nových pracovních míst 750 000 GEL (~ 230 tis. USD)
Rozvoj skladů a logistických center 10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 100 nových pracovních míst 1 milion GEL (~ 300 tis. USD)
Opravy a údržba letadel (MRO) 10 mil. GEL (~ 3 mil. USD) a 100 nových pracovních míst 1 milion GEL (~ 300 tis. USD)

Společnosti, které mají zájem o účast v programu, zašlou žádost agentuře „Enterprise Georgia“ spolu s obchodním plánem investičního projektu. Mezi agenturou a investorem bude uzavřena příslušná dohoda, kterou se investor zaváže k investiční povinnosti a zahájí realizaci projektu, jehož maximální doba trvání je 39 měsíců.

Plnění investičního závazku pro všechna způsobilá hospodářská odvětví kromě outsourcingu podnikových procesů by mělo být naplánováno takto:

- Nejméně 25% investice - do 18 měsíců po podpisu smlouvy;

- Zbývající investice - do 39 měsíců po podpisu smlouvy;

- Celkový počet nových pracovních míst - do 39 měsíců od podpisu smlouvy.

Plnění investičních závazků pro sektor outsourcingu podnikových procesů by mělo být naplánováno takto:

- Zahájení provozu/fungování do 24 měsíců po podpisu smlouvy;

- Nejméně 60% investice - do 24 měsíců po podpisu smlouvy;

- Zbývající investice - do 39 měsíců po podpisu smlouvy;

- Nejméně 60% nových pracovních míst - do 24 měsíců od podpisu smlouvy.

- Celkový počet nových pracovních míst - do 39 měsíců od podpisu smlouvy.

Příspěvek se uděluje pouze v případě, že společnost splnila svůj investiční závazek definovaný smlouvou a vzniklé výdaje byly v souladu s účely příspěvku, což musí být potvrzeno příslušnými zprávami auditu.

Jana Gašparíková, zástupkyně velvyslance, Velvyslanectví ČR v Tbilisi