по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém slosovatelných registrací ke sjednání termínu osobního podání žádosti o zaměstnanecké karty.

Je zaveden systém slosovatelných registrací - registrace budou přijímány za účelem sjednání termínů osobního podání žádosti na období leden až březen 2023.

 

Z podaných registrací vylosuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na základě vládou stanovené kvóty pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu  17 osob, kterým bude stanoven termín osobního podání žádosti v období leden až březen 2023. Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

1) Registrace bude probíhat v těchto dnech a časech:

25.11.2022 09:00 – 12:00

2) Žadatel nebo jeho zmocněnec na základě plné moci se musí dostavit na ZÚ Tbilisi osobně.

3) Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti o zaměstnaneckou kartu.

4) Zmocněnec může zaregistrovat pouze 1 žadatele.

5) Žadatel předloží svůj cestovní pas a svůj doklad totožnosti. Zmocněnec kromě datové stránky cestovního pasu žadatele předloží plnou moc a svůj doklad totožnosti.

6) Žadatel uhradí správní poplatek ve výši 1000,- CZK (v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu nebo platební kartou). Poplatek je nevratný.

7) Zaplacením poplatku je žadateli vydán kontrolní kupón (potvrzení o zaplacení správního poplatku) s pořadovým číslem, které bude předmětem slosování. Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

8) O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo informováni (telefonicky, emailem ani jinak). Informace, zda-li byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách ZÚ Tbilisi nejpozději dne 20.12.2022. ZÚ ke stejnému datu rovněž zveřejní pořadová čísla kontrolních kupónů, které nebyly vylosovány ke sjednání termínu osobního podání žádosti.

9) Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.

Zdůrazňujeme, že registrace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu probíhající dne 25.11..2022 nezaručuje, že žadateli bude přidělen termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, ze kterých bude náhodně vylosováno 17 žadatelů, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek ZÚ informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Dále upozorňujeme, že ani v případě podání žádosti o zaměstnaneckou kartu není zaručeno, že bude pobyt udělen. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR, přičemž na udělení zaměstnanecké karty není právní nárok.

Výše uvedený systém je v souladu s ustanovením §  169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).