по-русски  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta ČR

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2023.)

Velvyslanectví České republiky v Tbilisi  informuje veřejnost, že dne 1. července 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky, která se bude konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023, druhé kolo se bude konat ve dnech 27. a 28. ledna 2023.
 

Podle ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/212 Sb., o volbě prezidenta republiky budou volby probíhat i mimo území České republiky, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích, tedy na profesionálních zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Zabezpečení uvedených voleb se řídí níže uvedenými zákony a předpisy:

 • Ústavní zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů;
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů;
 • Vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů;
 • Rozhodnutí předsedy Senátu parlamentu České reubliky č. 207/2022 Sb., o vyhlášení volby prezidenta republiky

Volba prezidenta ČR na ZÚ Tbilisi se bude konat ve dnech:

První kolo

 • pátek   13. ledna  14:00 – 22:00
 • sobota 14. ledna   08:00 – 14:00

Druhé kolo

 • pátek   27. ledna  14:00 – 22:00
 • sobota 28. ledna   08:00 – 14:00

ve volební místnosti zastupitelského úřadu České republiky v Tbilisi na adrese:

Chavchavadze Ave., 37-block VI, 0179 Tbilisi

Při dlouhodobém pobytu v zahraničí  na území Gruzie, v územním obvodu ZÚ Tbilisi, umožňuje zákon zápis do zvláštního seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR v Tbilisi voličům, kteří do 04.12.2022 do 16.00 hodin doručí žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doloženou originálem či ověřenou kopií dokladů potvrzujících:

 • totožnost žadatele,
 • státní občanství České republiky,
 • bydliště na území Gruzie

Zápis do zvláštního seznamu voličů bude umožněn i v poslední dny lhůty, která připadá na sobotu 03.12. 2022 a neděli  04.12.2022, a to mezi 8:00 -12.00 a 13.00 - 16:00.

Po tomto datu nebude zápis do zvláštního seznamu voličů možný. Český občan, který se dostaví do volební místnosti na našem zastupitelském úřadu k volbě prezidenta republiky v pátek 13. ledna 2023 nebo v sobotu 14. ledna 2023, bude moci odvolit pouze tehdy, pokud bude zapsán ve zmíněném zvláštním seznamu voličů nebo pokud předloží voličský průkaz, který mu na požádání vydá příslušný obecní úřad podle místa trvalého pobytu v ČR. Občané, kteří nepředloží voličský průkaz nebo kteří nebudou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů Zastupitelského úřadu v Tbilisi, nebudou moci odvolit.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

Aktuálně již nelze podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů velvyslanectví a požádat o voličský průkaz.

 • 4. prosince 2022, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání anebo doručení žádostí o zápis do zvláštního seznamu voličů.
 • 14. prosince 2022 - uzavření zvláštních volebních seznamů na zastupitelském úřadu.
 • 29. prosince 2022  - počátek lhůty pro předávání voličských průkazů voličům.
 • 6. ledna 2023 - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz pro první kolo poštou anebo datovou schránkou.
 • 11. ledna 2023, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu pro první kolo. Konec možnosti podat žádost o vyškrtnutí ze seznamu voličů.
 • 20. ledna 2023, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání písemných žádostí o voličský průkaz pro druhé kolo poštou anebo datovou schránkou.
 • 25. ledna 2023, 16.00 hodin - konec lhůty pro přijímání osobních žádostí o vydání voličského průkazu pro druhé kolo.

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků kandidátů pro volbu prezidenta republiky

Státní volební komise vylosovala dne 14.12.2022 na svém 189. zasedání čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů pro volbu prezidenta republiky.

Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s případným druhým kolem ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (podle abecedního pořadí):

Andrej BABIŠ

7

Jaroslav BAŠTA

2

Karel DIVIŠ

8

Pavel FISCHER

1

Marek HILŠER

9

Danuše NERUDOVÁ

6

Petr PAVEL

4

Josef STŘEDULA

3

Tomáš ZIMA

5