česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stručné shrnutí US proti-íránských sankcí - materiál k využití CZ podnikatelskou veřejností

(Archivní článek, platnost skončena 11.01.2022 / 13:30.)

Sankce US administrativy proti Íránu a jejich vliv na aktivity českých subjektů

SHRNUTÍ:

Obnovené proti-íránské „jaderné“ sankce zahrnují vztahy s íránskými osobami a subjekty vyjmenovanými v updatovaných seznamech, obchodování s Íránem ve vyjmenovaných oblastech či nutnost získání licencí ze strany US ministerstva financí pro obchodování v dalších sektorech. Teoreticky by se sankce neměly vztahovat na tzv. humanitární dodávky (léky, potraviny apod.).

Obnovené sankce jsou na rozdíl od minulosti nyní sice jen jednostranné (US sankce), tedy bez mandátu mezinárodního společenství (OSN), tedy by se teoreticky měly vztahovat jen na US subjekty. US strana ovšem za US subjekty považuje mj. i zahraniční firmy s pobočkami v USA.

Dalším problémem je, že obnoveny byly i tzv. sekundární sankce, kdy US strana vyžaduje pod hrozbou postihů uplatňování proti-íránských sankcí i ze strany ne-amerických subjektů, které mají v USA zájmy (široká definice - obchodují s US společnostmi, vlastní zde nemovitost, využívají k mezinárodním platbám US dolar apod.).

Největším problémem, s nímž se mohou v praxi setkat české společnosti, které přitom nejsou vystaveny postihu ze strany USA primárně ani sekundárně, jsou velmi omezené možnosti s íránskými partnery komunikovat finančně. Řada íránských bank je na US sankčním seznamu (ty byly také odpojeny od systému SWIFT, včetně Íránské centrální banky – podrobněji viz níže), většina evropských bankovních domů ale dnes není ochotna či schopna realizovat transfery ani s nesankciovanými íránskými bankami (tzv. overcompliance evropských bank), a to z obavy před vlastním postihem ze strany USA - i kdyby transakce měly probíhat v jiných měnách než USD, banky zpravidla nemohou operovat zcela mimo dolarovou zónu.

Evropská unie US sankce odmítla a tzv. „blokačním“ nařízením v zásadě zakázala evropským firmám US sankce respektovat, v praxi má ale tento krok zatím jen minimální dopady.

Dalším Evropskou unií již od léta 2018 avizovaným nástrojem má být tzv. Special Purpose Vehicle (SPV) - v zásadě centrum pro clearingové vypořádávání obchodování evropských firem s Íránem bez nutnosti realizovat mezinárodní finanční transakce. Spuštění tohoto nástroje se ale setkává s celou řadou překážek a SPV tak zatím nefunguje. Je ale již dnes zřejmé, že původní představy o mechanismu umožňujícímu zachování masivní obchodní výměnu mezi EU a Íránem (vč. obchodování s íránskou ropou) nebudou naplněny a pokud SPV vznikne, bude nejspíše využitelný jen pro tzv. humanitární položky. 

 

SANKCIOVANÉ OBLASTI A ZÁKAZY

US mohou penalizovat jakéhokoliv občana či společnost USA, který/é materiální asistencí, sponzorstvím, finanční pomocí nebo technologickou a komoditní podporou či službou napomůže sankcionovaným íránským organizacím a průmyslovým oblastem.

Níže jsou uvedeny jasně stanovené sankcionované organizace / aktivity / průmyslové oblasti s datem jejich implementace.

Platnost od 6. srpna 2018

 • Obchod s měnami a US bankovkami, a to včetně řešení íránského státního dluhu.
 • Obchod s  drahými i dalšími kovy, uhlím, softwarem užívaným v průmyslu, automobily, letadly, dovoz íránských koberců a potravin do US atd.

Platnost od 4. listopadu 2018

 • Sankce pro íránské fyzické a právnické osoby, které byly sankcionovány před dnem implementace JCPOA (16. 01. 2016) nacházející se na "OFAC's Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List) (+ Executive Order 13599)."
 • Sankce proti íránskému energetickému, loďařskému (včetně provozování námořních přístavů) a finančnímu sektoru.
 • Nákup, prodej, transport či marketing petrochemických výrobků a produktů z Íránu
 • Centrální íránská banka
 • National Iranian Oil Company (NIOC) a organizace v jejím vlastnictví či jí kontrolované nebo provozované.
 • Central Bank of Iran a ostatní íránské banky

 

Existují oblasti, na které se sankce nevztahují:

Zřejmě nesankcionované oblasti

Jsou oblasti, které nejsou nijak zmiňovány, tzn.nespadají pod sankce či snad z nich byly vyjmuty. Jedná se například o oblast stavebnictví či sektor elektro (electricity). Nicméně US administrativa vždy může zahrnout i tyto oblasti nebo osoby, které v nich podnikají do sankcí.

 

Definované výjimky

Pro určité výjimky existuje několik íránských bank, které nejsou uvedeny na SDN a mohou být teoreticky použity pro finanční převody - např. pro humanitární potřeby či jiné nesankcionované oblasti.

Opět ale upozorňujeme, že si US administrativa vyhrazuje právo i tyto banky do SDN kdykoliv zahrnout.

 

Humanitární zboží / pomoc

Humanitární zboží zůstává vyjmuto z US sankcí. To znamená např. zemědělské výrobky, potraviny, léky a lékařské vybavení je do Íránu povoleno dovážet. Některé položky (jistě např. léky) však i nadále budou potřebovat separátní povolení pro dovoz do země.

 

Všeobecná (rámcová) povolení "General Licenses"

Níže jsou uvedena všeobecná povolení daná USA / OFAC, tedy je možno pokračovat bez omezení pokračovat v obchodování s Íránem v těchto oblastech (převzato z US zdroje):

 • Iran General License No. G: Academic Exchange and Export / Import of Educational Services
 • Iran General License No. Q: Services to support professional and amateur sports activities and exchanges involving the US and Iran
 • Iran General License No. E: Services to support activities of non-governmental organizations (NGOs) in Iran
 • Iran General License No. D-1: Certain services, software and personal communication hardware
 • Iran General License for the transfer of consular funds and the transport of mortal remains
 • Iran General License regarding personal communication services - export of certain services and software through the Internet
 • Iran General License No. 2: US employees or contractual partners of six international organizations (neuvedeno kterých)

 

Maloobchodní výjimky "Retail Exemption"

Tak zvané maloobchodní výjimky umožňují společnostem nacházejícím se mimo Írán dodávat své zboží do Íránu bez specifikace koncového zákazníka. Podmínkou je, že zboží může býti zakoupeno libovolným zákazníkem, resp. zákazník / kupující není výhradně specifikován.

Nicméně i tato výjimka, ačkoliv se o ní neustále hovoří, potřebuje bližší specifikaci pro každý druh zboží, který by takto měl být do Íránu dodáván.  

 

Vliv primárních US sankcí na mimo-sankční oblasti

Ačkoliv některé oblasti nespadají do sankční oblasti, mohou být jimi ovlivněny:

Investice občanů US a finanční systém USA.

Prováděné finanční transakce, které ačkoliv nejsou přímo sankcionovány by neměly být realizovány občany USA či s pomocí US bankovních institucí.

Export a re-export originálního US zboží do Íránu (přímo / nepřímo)

Zboží (výrobky) vyvážené osobou USA nebo originální US zboží nebo zboží / zařízení obsahující více jak 10 % US komponent je zakázáno vyvážet do Íránu.

Export a re-export originálního US software a hardware do Íránu

Je zakázáno vyvážet určité originální US software do Íránu s výjimkou, kdy je tento software používán pro osobní komunikaci a s tím související služby.

 

Je též zakázáno vyvážet originální US hardware do Íránu, jako jsou tablety, laptopy, mobilní telefony apod. s výjimkou, kdy jsou tyto používány pro osobní komunikaci a s tím související služby.

 

Vliv sekundárních US sankcí na mimo sankční oblasti

Americké sekundární sankce mají taktéž vliv na některé mimo sankční oblasti, a je tedy třeba s nimi počítat.

Angažovanost osob uvedených na SDN seznamu

Dne 8. listopadu 2018 byl US administrativou zveřejněn seznam více jak 700 organizací / osob, kdy spolupráce s nimi podléhá sankcím.

Lodní přeprava, pojišťovací a finanční služby

V praxi bude těžké najít přepravní a pojišťovací společnosti pro námořní nákladní přepravu, které sice nejsou přímo postiženy US sankcemi, a mohly by tyto služby pro Írán nabízet.

 

Některé definice k výše uvedenému textu

Automobilový průmysl

Výroba a montáž lehkých a těžkých vozů zahrnujících osobní a nákladní automobily, autobusy, minibusy, polododávky, a motocykly, a to včetně náhradních dílů k nim v Íránu.

Humanitární zboží

Humanitárním zboží jsou míněny zemědělské výrobky, potraviny, léky a lékařské prostředky apod.

Potraviny

Pod potravinami jsou míněny jakékoliv výrobky určené pro konzumaci či dodávající živiny pro lidi a zvířata na území Íránu. Do této skupiny patří také vitamíny, minerály, LM doplňky, náhražky stravy, balená voda a naklíčená semena.

Definice potravin ale nezahrnuje alkoholické nápoje, cigarety, žvýkačky a umělá hnojiva, dále pak ricínový olej, syrová vajíčka, oplodněná vajíčka (kromě ryb a jiker garnátů), bílkovinný protein, živá zvířata, nejedlý želatinový prášek, rosary pea, peptony a jejich deriváty.

Zemědělské výrobky

Zemědělské výrobky zahrnují potraviny pro lidi (včetně surových, zpracovaných a balených produktů, živých zvířat, vitamínů a minerálů, LM doplňků a náhražek stravy, balené vody) nebo výrobky pro zvířata (včetně krmiv), semena a plodiny, hnojiva a organická hnojiva, reprodukční prostředky (taktéž živá zvířata, oplodněná vajíčka - embrya, sperma) pro produkci hospodářských zvířat.

Léčiva

Léčiva zahrnují výrobky, které jsou oficiálně schváleny "US Pharmacopoeia, Homeopatis  Pharmacopoeia", a to pro lidi i pro zvířata.

Zdravotní prostředky a zdravotnické zařízení

Veškerá zařízení, která jsou oficiálně schválena "US Pharmacopoeia, Homeopatis  Pharmacopoeia", a které jsou nutné pro léčení a lékařské zákroky u lidí i u zvířat.

Ropa

Surová ropa.

Petrochemické produkty

Petrochemické produkty zahrnují vonné látky, olefín, syntetické plyny, (a to včetně etylénu, propylénu, butadienu, benzenu, xylenu), čpavek, metanol, močovina.

Ropné produkty

Ropné produkty zahrnují surovou ropu, zkapalněný ropný plyn, pentan plus, letecký benzín, motorový benzín, destilovaný palivový olej, petrochemická paliva, petrolejový olej, zbytkové pohonné hmoty, speciální naftu, mazadla, vosky, koksovatelný asfalt, cestní olej, zbytkový plyn a další produkty používané při zpracování surové nafty, a to včetně smolných kondenzátů. Definice nezahrnuje zemní plyn, zkapalněný zemní plyn, bio paliva, metanol a další neropná topiva.

 

Porušení sankcí

Dle zásady ústavního, civilního a trestního principu US sankcím podléhají, jak je definováno v International Emergency Power Act,  pouze subjekty / osoby patřící pod US zákony! Nicméně, sankce postihují i organizace / pobočky / zástupce i zahraničních společností na území USA.

Finanční postihy za porušení sankčního režimu

Civilní právo

Finanční pokuta činí od 200 - 295 tis. USD) nebo dvojnásobek částky, ke které se pokuta vztahuje (uplatňuje se vždy vyšší možnost).

Trestní právo

Finanční pokuta ve výši 1 mil. USD anebo vězení po dobu 20 let.

 

Upozornění:

I v případě, že se zahraniční společnost nenachází na SDN seznamu, vyhrazuje si US administrativa při narušení sankčního režimu touto společností právo ji na SDN seznam zařadit. Tento krok by měl velký vliv na další existenci dané společnosti, protože by s ní nadále odmítly spolupracovat její stávající partneři i finanční instituce. (toto opatření se netýká možných dodávek humanitárního zboží do Íránu).

Teoreticky je po arbitráži s US právníky možné snížit dopad sankcí na firmu, která porušila sankční režim ve smyslu, zaplacením pokuty místo zápisu na SDN seznam.

 

Íránské a mezinárodní banky na SDN seznamu

Íránské banky

 • Central Bank of Iran (Bank Markazi)
 • More Eqtesad Financial Group  
 • Bank Mellat 
 • Parsian Bank  
 • Sina Bank  
 • Arian Bank
 • Atieh Sazan Day
 • Ayandeh Bank
 • Bank Kargoshaee
 • Bank Melli
 • Bank of Industry and Mine
 • Bank Saderat
 • Bank Sepah
 • Bank Tejarat
 • Day Bank
 • Export Development Bank of Iran
 • Ghavamin Bank
 • Iran-Venezuela bi-National Bank
 • More Iran Credit Union Bank
 • Post Bank of Iran

Mezinárodní banky

 • Arian Bank (Afghanistan, Melli Bank)
 • Banco Internacional de Desarrollo (Venezuela, Export Development Bank of Iran)
 • Bank Mellat Yerevan (Armenia)
 • Bank Sepah International (London)
 • Bank Torgovoy capital Zao (Belarus, Bank Tejarat)
 • European-Iranian Commercial Bank (Germany, Bank of Industry and Mine)
 • First East Export Bank (Malaysia, Bank Mellat)
 • First Islamic Investment Bank Limited (Malaysia)
 • Future Bank B.S.C. (Bahrain, Bank Melli)
 • MB Bank (MIR Business Bank) (Russia, Bank Melli)
 • Melli Bank (London, Bank Melli)
 • Persia International Bank (London, Bank Mellat)

 

Banky, které se nenachází na seznamu druhotných sankcí

Přestože se všechny íránské banky nachází na SDN seznamu, u některých chybí písemný dodatek " Subject to Secondary Sanctions". Proto je možné předpokládat, že lze tyto banky využít pro transakce spojenými s humanitární pomocí, popř. i pro další předem schválené transakce. US administrativa si však opět vyhrazuje právo kdykoliv uskutečnit změnu na svém SDN seznamu. Opět zůstává otázkou, zda se najdou mezinárodní banky ochotné s uvedenými íránskými bankami spolupracovat.

Íránské banky

 • Amin Investment Bank (ABINIB)
 • Bank Keshavarzi (Agricultural Bank of Iran)
 • Bank Maskan (Housing Bank of Iran)
 • Bank Refah Kargaran (Bank Refah)
 • Bank e Shahr
 • Credit Institution for Development
 • Eghtesad Novin Bank (EN Bank)
 • Gharzolhasaneh Resalat Bank (Resalat Bank)
 • Gharzolhasaneh More Iran Bank (More Bank)
 • Hekmat Iranian Bank
 • Iran Zamin Bank
 • Islamic Regional Cooperation Bank
 • Karafarin Bank
 • Khavarmianeh Bank (Middle East Bank)
 • Kish International Bank
 • Pasargad Bank
 • Saman Bank
 • Sarmayeh Bank
 • Tosee Taavon Bank (Cooperative Development Bank)
 • Tourism Bank (Bank-e Gardeshgari)

Mezinárodní banky

 • Kafolatbank (Tajikistan)
 • Onerbank ZAO (Belarus)

 

SWIFT

Co se mezibankovního finančního telekomunikačního systému týká, provozní společnost sídlící v Belgii již oznámila odpojení některých íránských bank od plateb SWIFT.

Neznámou je, které banky jsou takto postiženy, předpokládá se ale, že seznam těchto bank bude shodný se SDN listem. Pozn. ZÚ Teherán má k dispozici seznam bank, které na seznamu nejsou, na vyžádání jej může konkrétním zájemcům poskytnout (ovšem bez záruky možnosti využít tento kanál).

 

REAKCE MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

"BLOCKING STATUTE" Evropské unie.

Tento z evropské strany významný politický signál si klade za cíl chránit unijní subjekty před právním postihem na území EU, případnou pokutou či rozsudkem US soudu, který by na území EU byl nevykonatelný. Nemá však žádný právní účinek v USA.  Společnosti i nadále riskují ztrátu obchodních aktivit a partnerů v USA.

 

"SPECIAL PURPOSE VEHICLE" Evropské unie

Stručně řečeno jedná se o vytvoření clearingového centra na evropské úrovni, což by též mohlo pomoci vyrovnat se s očekávanými problémy při realizování devizových převodů, směrem do Íránu. Otázkou zůstává, kdy a ve které zemi by bylo toto centrum zřízeno, a zda by bylo možné jeho využití i pro malé a střední podniky.

 

Mezinárodní soudní dvůr 

Dne 3. října 2018 Mezinárodní soud první instance v Haagu rozhodl, že USA nejsou oprávněny zavést své sankce pro Írán na léky a lékařské zařízení, potraviny, zemědělské suroviny a náhradní díly pro civilní leteckou dopravu. Dále pak USA musí zabezpečit peněžní převody pro tyto oblasti. Bohužel však rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora je obtížně vymahatelné a většinou závisí na vůli jednotlivých států, zda se jim budou řídit.

Vyvětlivky:

 • SDN - Specifically Designated Nationals a Blocked Persons List - Seznam více jak 700 organizací / osob spolupráce s nimi podléhá sankcím
 • OFAC - Office of Foreign Assets Control (OFAC) je americká finanční zpravodajská jednotka spadající pod ministerstvo financí USA. Sankce OFAC jsou namířeny proti státům, organizacím a fyzickým osobám.