česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Od 1. 8. 2020 je částečně obnoven provoz vízového úseku. Seznam účelů pobytu a typů víz naleznete zde. Zvláště upozorňujeme na povinnost žadatelů o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Velvyslanectví České republiky v Teheránu v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Upozornění na novelu zákona o pobytu cizinců dne 31. 7. 2019

Velvyslanectví upozorňuje, že v souvislosti s novelou zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů dochází, které nabývají účinnosti od 31. 7. 2019 dochází k některým výrazným změnám:

 

Veškeré podpůrné dokumenty k podání žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt musí předložit žadatel při podání žádosti. S platností od 31. 7. 2019 se ruší  možnost zasílat potvrzení o ubytování u studentů datovou schránkou.

 

Souhlas rodičů s pobytem dítěte na území musí být předložen pouze v ORIGINÁLE, nikoliv ověřené kopii.

Správní poplatky

Přijetí žádosti o dlouhodobé vízum (vč. účelu studium)                   2.500 Kč

Přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu                                           2.500 Kč

Přijetí žádosti o vydání Zaměstnanecké karty                                     5.000 Kč

Přijetí žádosti o vydání Modré karty                                                     5.000 Kč

Podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / podnikání                5.000 Kč

Jedinou výjimkou týkající se osvobození poplatku za podání žádosti  o dlouhodobé vízum za účelem studia je studium v případě vládních stipendijních programů.

Za účelem vědeckého výzkumu již nebude možné žádat o dlouhodobé vízum; to platí i pro rodinného příslušníka vědce. Vědec a jeho rodinný příslušník žádá pouze o povolení k dlouhodobému pobytu. Nově mohou vědečtí pracovníci a jejich rodinní příslušníci pobývat v ČR bezvízově po dobu až 1 roku, jsou-li držiteli povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu vydaného jiným členským státem EU (s výjimkou Velké Británie, Irska a Dánska) a v ČR pobývají za účelem výzkumu.

Rovněž tak v případě programů mobility studentů, např. program ERASMUS, mohou studenti , kteří mají uděleno dlouhodobé vízum/dlouhodobý pobyt jiným členským státem EU a účel pobytu v jiném členském státě EU je studium v rámci výměnného programu, pobývat v ČR bezvízově po dobu 1 roku. Doba se počítá od prvního vstupu na území.

Zpoplatnění žádostí o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza

Z důvodu změn v zákonu č. 326/1999 sb., O pobytu cizinců na území ČR, se s účinností od 31. 7. 2019 zavádí administrativní poplatek 60,- EUR za podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza, resp. zrušení nebo zneplatnění.

Rodinní příslušníci občanů EU jsou povinnosti uhradit tento poplatek zproštěni.

Státní svátky v roce 2021

1. 1.

Den obnovy samostatného českého státu / Nový rok

2. 4.

Velký pátek

5. 4.

Velikonoční pondělí

1. 5.

Svátek práce

8. 5.

Den vítězství

5. 7.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.

Den upálení mistra Jana Husa

28. 9.

Den české státnosti

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii

24. 12.

Štědrý den

25. 12.

1. svátek vánoční

26. 12.

2. svátek vánoční

 

Částečné obnovení vízových služeb

thumb_visa_02

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Teheránu částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Pravidla zacházení s osobními údaji žadatelů o víza více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Předodjezdový informační balíček více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Předodjezdový informační balíček více ►

Konzulární úsek

Zde najdete obecné a kontaktní informace konzulárního úseku našeho velvyslanectví. více ►

Krizové opatření: Omezení cest a pohybu v ČR

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 18. prosince 2020 krizové opatření, kterým se omezuje volný pohyb osob na území celé ČR. více ►

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o dlouhodobé za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu

Vláda České republiky od 1. 9. 2019 zavádí kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání více ►

Nouzové linky pro občany ČR

Občané ČR mohou kontaktovat následující telefonní linky: +989128174178 +989120746691 Všem občanům, kteří se nacházejí v současné době v Íránu doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Teheránu. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Upozornění – Obnovení objednávání schůzek k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé vízum za účelem podnikání

V týdnu od 12. 8. 2019 bude obnoveno objednávání schůzek k podání žádostí o zaměstnaneckou kartu a dlouhodobé vízum za účelem podnikání na období září a říjen 2019. více ►

Vízový úsek

Jak si požádat o vízum více ►

Změna vydávání víz do Íránské islámské republiky

Nyní již elektronicky více ►

Zpoplatnění žádostí o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza

V souvislosti s legislativními změnami bude od 31. 7. 2019 zpoplatněno podání žádostí o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. více ►

Souhrnná aktualizace opatření - vstup do ČR, vycestování z ČR, hraniční, dopravní a hygienická opatření v Íránu

Ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR. Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a… více ►