česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Důležitá oznámení:

Obnovení přijímání vízových žádostí bez omezení s účinností od 9. dubna. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezovalo vydávání víz a cestování do ČR, bylo zrušeno. Nyní je opět možné žádat o víza a cestovat do ČR jako v době před pandemií. Očkovací certifikát již není vyžadován.

Žadatelé o schengenské vízum, gambijští občané, by měli věnovat následující zprávě. V souladu se čl. 25a vízového kodexu (spolupráce na poli zpětného přebírání osob) a na základě zprávy Evropské komise rozhodly členské státy schengenského prostoru přijmout dočasné vízové opatření vůči třetímu státu – Gambie. Více informací naleznete zde.

Velvyslanectví České republiky v Teheránu v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává.

Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu má teritoriální konzulární a vízovou kompetenci pro Íránskou islámskou repubiku. Níže můžete najít uvedenou pracovní dobu a odkazy na nezbytné informace stejně tak jako ejnovější změny a oznámení. Nedoručené dokumenty jsou k nalezení na Úřední desce.

Úřední hodiny konzulárního úseku:

Pro všechny konzulární úkony a podání žádostí o víza je nezbytné mít sjednaný platný termín schůzky. Návod jak požádat o termín schůzky naleznete na stránce objednávací systém. Prosíme o pečlivé dodržování pokynů. Vyzvedávání dokumentů či doručování dodatečných dokladů je možné každý pracovní den mezi 11:00-12:00.

Pracovní doba konzulárního úseku

Neděle

09:00 – 12:00

Dlouhodobá víza a pobytové žádosti

13:30 – 14:00

Superlegalizace a ověření podpisů

Pondělí

09:00 – 12:00

Dlouhodobá víza a pobytové žádosti

13:30 – 14:00

Superlegalizace a ověření podpisů

Úterý

09:00 – 12:00

Dlouhodobá víza a pobytové žádosti

13:30 – 14:00

Superlegalizace a ověření podpisů

Středa

09:00 – 12:00

Dlouhodobá víza a pobytové žádosti

13:30 – 14:00

Superlegalizace a ověření podpisů

Čtvrtek

09:00 – 12:00

 

13:30 – 14:00

Superlegalizace a ověření podpisů

Pátek

ZAVŘENO

Sobota

ZAVŘENO

Zastupitelský úřad České republiky je zavřený během českých státních svátků. Dalsí uzavření úřadu budou oznámena v sekci “důležitá oznámení” viz výše.

Seznam českých státních svátků 2022

1. 1.

Den obnovy samostatného českého státu / Nový rok

15. 4.

Velký pátek

17. 4.

Velikonoční neděle

18. 4.

Velikonoční pondělí

1. 5.

Svátek práce

8. 5.

Den vítězství

5. 7.

Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. 7.

Den upálení mistra Jana Husa

28. 9.

Den české státnosti

28. 10.

Den vzniku samostatného československého státu

17. 11.

Den boje za svobodu a demokracii

24. 12.

Štědrý den

25. 12.

1. svátek vánoční

26. 12.

2. svátek vánoční

Vízové služby

Zastupitelský úřad je zodpovědný za vízové služby pro občany Íránské islámské republiky a pro ty, kteří mají v Íránské islámské republice povolení pobytu platné alespoň po dobu jednoho roku. Obecné informace ohledně víz a pobytových žádostí pro Českou republiku jsou k nalezení zde.

Základní informace týkající se íránských specifik jsou k nalezení zde pro dlouhodobá víza / povolení k pobytu a pro krátkodobá Schengenská víza.

Metody komunikace a oficiální jazyky úřadu:

Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu tímto oznamuje, že v souladu s §169 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (v platném znění), jsou jednacími jazyky zdejšího úřadu čeština a angličtina, s výjimkou provádění výslechů, které se dle § 16 správního řádu provádějí vždy v češtině.

Žadatelé o dlouhodobá víza a povolení k pobytu, kteří nejsou schopni komunikovat ve výše zmíněných jazycích, jsou povinni zařídit si na vlastní náklady tlumočníka.

Úřad komunikuje pouze následujícími metodami: emailem, běžnou poštou, faxem nebo telefonem. Úřad nepoužívá ke komunikaci jakékoliv sociální sítě.

Úřad odpovídá na emaily (kromě spamu) obvykle do tří pracovních dnů. Během státních svátků a víkendů emaily nejsou vyřizovány. Vaše otázky prosím nepřeposílejte ani nezasílejte opakovaně.

Poplatky:

Všechny poplatky za víka a legalizace je možné platit pouze v EUR – v hotovosti. Platba v eurových mincích je vítana. Pokud je to možné, zaplaťte vždy přesnou částku.

Pokud je výše poplatku uvedena v Zákoně o správních poplatcích 634/2004Sb. v jiné měně než euro, pak bude účtován eurový ekvivalent na základě směnných kurzů poskytovaných Českou národní bankou.

Kompletní seznam všech poplatků naleznete na této stránce

Seznam vízových poplatků je k nalezení zde

Zde můžete najít nejčastější konzulární a administrativní poplatky:

Superlegalizace – 600 CZK

Ověření podpisu – 250 CZK (za každý podpis)

Vydání dočasných cestovních dokladů – 400 CZK

Běžné vydání pasu – 1.200 CZK

Běžné vydání pasu (pro děti pod 15 let) – 400 CZK

Žádost o výpis z rejstříku trestů – 200 CZK

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Pravidla zacházení s osobními údaji žadatelů o víza více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Předodjezdový informační balíček více ►

Informace pro žadatele o dlouhodobé vízum nebo povolení k dlouhodobému pobytu

Předodjezdový informační balíček více ►

Konzulární úsek

Zde najdete obecné a kontaktní informace konzulárního úseku našeho velvyslanectví. více ►

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o dlouhodobé za účelem podnikání a žádostí o zaměstnaneckou kartu

Vláda České republiky od 1. 9. 2019 zavádí kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání více ►

Nouzové linky pro občany ČR

Občané ČR mohou kontaktovat následující telefonní linky: +989128174178 +989120746691 Všem občanům, kteří se nacházejí v současné době v Íránu doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví ČR v Teheránu. více ►

Novela vízového kodexu

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. Budou rovněž aktualizovány v příslušných článcích. více ►

Změna úředních hodin Konzulárního úseku

S ohledem na nárůst žádostí o vízum a konzulární úkony po ukončení na restriktivních opatření způsobených pandemií COVID-19 dne 9. dubna 2022, dochází ke změně pracovní doby konzulárního úseku Velvyslanectví České republiky v Teheránu s… více ►

Změna vydávání víz do Íránské islámské republiky

Nyní již elektronicky více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců, k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů.Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely… více ►

Zpoplatnění žádostí o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza

V souvislosti s legislativními změnami bude od 31. 7. 2019 zpoplatněno podání žádostí o nové posouzení důvodů neudělení krátkodobého víza. více ►

COVID-19 - aktuální podmínky cestování do Íránu a návratu do ČR