česky  english 

rozšířené vyhledávání

Důležité informace a rady při cestě do Íránu

Vážení občané České republiky,
 
máte-li v plánu uskutečnit turistickou či jinou cestu do Íránu, prosím, věnujte pozornost níže uváděným informacím.

Především upozorňujeme, že v Íránu neexistuje možnost mezinárodního převodu financí, proto NELZE VYBÍRAT HOTOVOST PŘES BANKOMATY MEZINÁRODNÍMI PLATEBNÍMI KARTAMI ANI NA BANKOVNÍCH PŘEPÁŽKÁCH!!!!! Rovněž tak NELZE MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTOU NIKDE PLATIT!!! Je nezbytné, abyste si vzali na cestu do Íránu peníze v hotovosti na celý pobyt.

Text níže nezahrnuje informace ohledně vstupních podmínek do Íránu, ty naleznete zde.

Před cestou do Íránu bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí informací na e-mailovou adresu našeho úřadu consulate_tehran@mzv.cz v rozsahu:

 1. Váš plánovaný itinerář cesty,

 2. kontakt (telefon) na Vás a Vaše spolucestující,

 3. jména a příjmení spolucestujících osob,

 4. kontakt (telefon a e-mail) na někoho blízkého  v ČR.

Webové stránky MZV ČR, kde jsou uvedeny oblasti, kam není vhodné z bezpečnostních důvodů cestovat naleznete zde.

Případné další informace jsou uvedeny zde.

Mějte na paměti dodržování hlavních zásad pohybu po zemi a vhodného chování na veřejnosti jako například:

 1. necestovat do rizikových oblastí (viz odkaz výše);

 2. ženy vždy a za všech okolností musejí být na veřejnosti zahalené (šátek zakrývající hlavu – její temeno, krk a uši), současně by žena měla nosit delší část horního oblečení, tj. délka tunik, košil apod. by měla být min. do půli stehen a zakrývat celou paži; ženy i muži by neměli ani za teplého počasí nosit krátké kalhoty (šortky, ani tzv. „tříčtvrťáky“);

 3. nefotit vojenské objekty!!! (týká se i telekomunikačních zařízení, antén, apod.);

 4. nezdržovat se v místech, kde dochází ke srocování;

 5. nejezdit do pouštních oblastí bez doprovodu místního průvodce;

 6. doporučujeme být vybaven dostatečným množstvím kopií Vašeho cestovního dokladu a vstupního víza do Íránu.

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE:

 1. Aktuální varování na cesty: konstatujeme, že v poslední době se množí případy okradení zahraničních turistů, zvláště ve velkých městech a v oblastech s hojnou koncentrací lidí. Buďte opatrní především na své osobní věci a peníze. Od začátku roku 2015 registrujeme nárůst případů okradení českých turistů po namátkové kontrole ze strany falešné íránské protidrogové policie. Postup je následující: „policista“ v civilu s téměř dokonalou angličtinou a velmi sebevědomým vystupováním se prokáže nějakým druhem průkazu v jazyce perském se svojí fotografií a státním znakem Íránu, představí se jako policista z protidrogového oddělení a kromě logické otázky na omamné látky požaduje po turistovi předložení množství valut, které má při sobě, což zaskočený turista většinou udělá. Při přepočítávání valuty dojde k obratnému odejmutí části peněz, zbytek je vrácen turistovi, který odcizení financí zaznamená až posléze. Doporučujeme v obdobných případech mezi davem vyhledat příslušníka opravdové policie v uniformě a přeptat se na důvod prohlídky protidrogové policie, případně kontaktovat kolemjdoucí osoby s žádostí o pomoc při vysvětlení důvodu takové namátkové kontroly. Falešnému policistovi bude tato pozornost nepříjemná a vzdálí se. Pokud k okradení dojde, kontaktujte neprodleně policii a incident ohlaste.

 2. V případě odcizení či ztráty Vašich osobních dokladů neodkládejte návštěvu našeho úřadu až na poslední den pobytu v IRN. Proces vystavení náhradního cestovního dokladu není zdaleka tak zdlouhavý jako následné zajištění výstupního víza od íránských úřadů. V případě, že by Vaše cesta zpět do ČR byla v období místního víkendu (čtvrtek a pátek) nebo úředně uznávaném svátku (velmi časté), výstupní vízum bude možné zařídit až první následující pracovní den, což v mnoha případech znamená odložení cesty zpět do ČR na jiný, většinou pozdější, termín spojený s vyššími náklady na zajištění nové zpáteční letenky.

 3. Co se týče ubytování, nebuďte překvapení, když Vám budou při příjezdu do hotelu „odebrány“ cestovní doklady. Tento proces, který je v českých podmínkách nezákonný, je v místních podmínkách běžný. Doklad Vám bude navrácen po uhrazení příslušné částky za pobyt v ubytovacím zařízení v den Vašeho odjezdu. Některá ubytovací zařízení se spokojí s řidičským průkazem.

 4. V Íránu NENÍ možné využívat platební karty, a to s ohledem na sankční opatření vůči Íránu s dopadem na mezinárodní bankovní transakce; je nutné s sebou přivézt hotovost dostatečně vysokou na pokrytí veškerých potřeb během cesty.

 5. V neposlední řadě upozorňujeme na skutečnost, že Írán se nachází na seismicky aktivním území, je tedy vždy nutno počítat s možností zemětřesení různé intenzity.

Na závěr bychom Vás chtěli informovat o systému dobrovolné registrace cestovatelů (občanů ČR) do zahraničí, který při své cestě do Íránu můžete využít. Podrobnosti k systému jsou uvedeny zde.

Níže uvádíme telefonní číslo konzulární pohotovosti, které je určeno těm občanům ČR, kteří se v Íránu ocitnou v nouzi či ohrožení života (např. zatčení/zadržení policií, znásilnění, ublížení na zdraví, nehoda, okradení či ztráta osobních dokladů nebo finančních prostředků):

+98 91 2817 4178.

V případě vážných problémů a život ohrožujících situací je možné na toto číslo volat kdykoliv. Pokud situace neohrožuje Váš život a dá se odložit na následující den, uvítáme, když nás budete kontaktovat v běžných pracovních hodinách 8:00–17:00, po pracovní době 17:00–21:00. Jak bylo uvedeno již výše, telefonický kontakt slouží pouze pro potřebu komunikace občanů ČR s konzulárním úsekem velvyslanectví ČR v Teheránu, není vhodné toto číslo předávat dalším osobám s jiným občanstvím než českým. Děkujeme.

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Teheránu

Írán: Rozšíření koronaviru COVID-19

S ohledem na aktuální rozšíření nákazy koronavirem COVID-19 doporučuje MZV občanům ČR do Íránu vůbec necestovat. V případě, že se v Íránu zdržujete, MZV ČR doporučuje odcestovat ze země v co nejkratší době. více ►

Omezení úředních hodin

Z důvodu šíření nového koronaviru COVID-19 jsou omezeny úřední hodiny dle níže uvedené tabulky. více ►

Aktuální doporučení pro cesty v měsíci září

S ohledem na blížící se výročí úmrtí Mahsy Amíníové (16. září) upozorňujeme na zvýšenou pravděpodobnost konání demonstrací či protestů. více ►