česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Írán: Rozšíření koronaviru COVID-19

S ohledem na aktuální rozšíření nákazy koronavirem COVID-19 doporučuje MZV občanům ČR do Íránu vůbec necestovat. V případě, že se v Íránu zdržujete, MZV ČR doporučuje odcestovat ze země v co nejkratší době.

V důsledku snahy zabránit šíření nákazy koronavirem COVID-19 byly uzavřeny pozemní hranice Íránu s okolními zeměmi, případně byly zavedeny povinné karantény. Zároveň byla ukončena většina leteckých spojení, zvláště se soudeními zeměmi včetně Gruzie, Turecka, Arménie a Ázerbajdžánu. Doporučujeme všem cestovatelům kontaktovat svého dopravce a zvážit možnosti opuštění země.

Další země zavedly opatření pro cestovatele přijíždějící z Íránu, např. Katar, který neumožňuje vstup cestovatelů z Íránu do země. V případě přestupu na letišti v Dauhá bez vstupu na území, však opatření není uplatňováno. Doporučujeme zjistit si při cestách z Íránu aktuální požadavky cílových i tranzitních zemí.

Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje všem cestovatelům zaregistrovat se v databázi DROZD.  

Všem osobám se po návratu z Íránu důrazně doporučuje, aby v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství. Více informací na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

V případě nouze se čeští občané mohou obrátit na pohotovostní nouzovou linku zastupitelského úřadu ČR v Teheránu  +989128174178.


Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, které má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle změnit. 
Rozhodnutí o uskutečnění cesty je vaší výhradní odpovědností. Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoli změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země.
MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí.