česky  english 

rozšířené vyhledávání

Objednávací systém

Ke sjednání termínu podání, prosím, postupujte dle níže uvedených postupů:

Od 1. 8. 2020 se obnovuje vízová činnost ZÚ Teherán v rozsahu uvedeném zde. Níže jsou uváděné postupy ke sjednání termínu podání žádosti o vízum, které budou platit po obnovení vízových služeb.

Krátkodobá Schengenské víza:

V případě, že žadatel o schengenské vízum spadá do uvolněné kategorie (viz odkaz výše),  je nutné si sjednat termín podání žádosti na velvyslanectví České republiky v Teheránu na emailu consulate_tehran@mzv.cz. Email musí obsahovat jméno, typ víza a dokument potvrzující účel pobytu.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu:

Žádost o termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k je nutné sjednat předem výhradně zasláním emailu s níže uvedenými informacemi na emailovou adresu: visa_tehran@mzv.cz.

Emailové žádosti o termín k podání žádosti jsou řazeny do nekonečné fronty a vyřizované v pořadí dle času doručení do výše uvedené emailové schránky. Velvyslanectví v žádném případě do pořadí nezasahuje a nemění pořadí doručených požadavků. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na smluvený termín, je potřeba znovu požádat o nový termín podání žádosti.

Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel. Výjimkou jsou nezletilí, kteří žádají společně se svým zákonným zástupcem. V tomto případě je možné připojit požadované informace v emailu s požadavkem o termín podání žádosti zákonného zástupce.

Email musí obsahovat následující informace vyplněné v tomto formuláři (Long-term visa / resident permit appointment form (DOCX, 13 KB)):

 1. Jméno a příjemní žadatele
 2. Typ pobytového oprávnění
 3. Kontaktní informace – email, telefon

K emailu připojte také následující přílohy

 1. Sken datové stránky (.pdf)
 2. Sken dokladu potvrzujícího účel pobytu (např. přijetí ke studiu, výpis z obchodního rejstříku, oddací list, apod.) (.pdf)

V případě, že je Váš požadavek zaslán na špatnou emailovou adresu, či neobsahují požadované informace, tak neobdržíte na svůj požadavek žádnou odpověď.

Počet pozic k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení pobytu je omezen z kapacitních důvodů na 15 týdně, z toho 5 pozic je vyčleněno pro žadatele z následujících kategorií: Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál, Režim student a žádosti za účelem výzkumu (dohoda o hostování) a podnikání.

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání:

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ dlouhodobého víza, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019. Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 12 žádostí ročně, z toho 4 jsou vyčleněny pro Program klíčový a vědecký personál. Zbylých 8 míst je rovnoměrně rozloženo během roku v 6 objednávacích obdobích dle níže uvedené tabulky. Žádosti o sjednání termínu lze přijmout pouze pro aktuální objednávací období. V případě naplnění kvóty pro dané období, lze pro další objednávací období přijmout žádost až po uvedeném datu. .

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2020

1

29. 12. 2019 00:00 Teheránského času

Naplněno/Uplynulo

březen – duben 2020

1

23. 02. 2020 00:00 Teheránského času

Naplněno - pozastaveno kvůli COVID-19/ Uplynulo

květen – červen 2020

2

26. 04. 2020 00:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19/ Uplynulo

červenec – srpen 2020

1

28. 06. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

září – říjen 2020

1

30. 08. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

listopad – prosinec 2020

2

25. 10. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

V současné době je příjem žádostí pozastaven.

Zaměstnanecká karta:

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ povolení k pobytu, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019. Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 60 žádostí ročně, z toho 30 je vyčleněno pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. Zbylých 30 míst je rovnoměrně rozloženo během roku v 6 objednávacích obdobích dle níže uvedené tabulky. Žádosti o sjednání termínu lze přijmout pouze pro aktuální objednávací období. V případě naplnění kvóty pro dané období, lze pro další objednávací období přijmout žádost až po uvedeném datu. .

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2020

5

29. 12. 2019 00:00 Teheránského času

Naplněno/Uplynulo

březen – duben 2020

5

23. 02. 2020 00:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19/ Uplynulo

květen – červen 2020

5

26. 04. 2020 00:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19/ Uplynulo

červenec – srpen 2020

5

28. 06. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

září – říjen 2020

5

30. 08. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

listopad – prosinec 2020

5

25. 10. 2020 10:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

V současné době je příjem žádostí pozastaveno kvůli epidemii COVID-19.

Legalizační agenda

Pro veškeré legalizační úkony je nutné si emailem sjednat termín na adrese: consulate_tehran@mzv.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Typ legalizačního úkonu (ověření podpisu, superlegalizace)
 3. Počet legalizovaných dokumentů
 4. Telefonní číslo

Bez těchto informací nelze nabídnout termín.

Superlegalizované dokumenty nejprve legalizovány na íránském ministerstvu zahraničních věcí. Razítko překladatele "Certified True Copy" je vyžadováno na perské kopii dokumentu.

Vyhotovené legalizační úkony jsou připraveny k vyzvednutí obvykle následující pracovní den po 9 hodině.  V případě, že dokument není připraven k vyzvednutí, bude klient informován telefonicky předem.

Další konzulární úkony

Pro další plánované konzulární úkony (např. žádost o nový cestovní pas) si prosím emailem sjednejte termín na adrese: consulate_tehran@mzv.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Požadovaný úkon (potvrzení o žití, žádost o nový cestovní pas, apod.)
 3. Telefonní číslo

V případě nouze či ohrožení života lze využít nouzovou linku velvyslanectví.

 

 

 

přílohy

Appointmetnt form for Long Term Visa / Residence Permit 12 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.9.2020