česky  english 

rozšířené vyhledávání

Objednávací systém

Ke sjednání termínu podání, prosím, postupujte dle níže uvedených postupů:

Velvyslanectví určuje termíny ve stejném pořadí, v jakém přicházejí žádosti o termín. V případě, že se žadatel bez omluvy nedostaví v určeném čase, jeho termín je považován za zrušený.

Krátkodobá Schengenské víza:

Pro příjem žádosti o schengenské vízum  využívá Velvyslanectví ČR v Teheránu služeb společnosti VFS.

Upozorňujeme, že s ohledem na dlouhé čekací lhůty je nutné si naplánovat cestu dostatečně dlouho dopředu.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu (vyjma účelu studium):

Žádost o termín k podání žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu je nutné sjednat předem výhradně zasláním emailu s níže uvedenými informacemi na emailovou adresu: visa_tehran@mzv.cz. Toto neplatí pro žádosti za účelem studia, pro které platí od zvláštní podmínky - viz níže.

Emailové žádosti o termín k podání žádosti jsou řazeny do nekonečné fronty a vyřizované v pořadí dle času doručení do výše uvedené emailové schránky. Velvyslanectví v žádném případě do pořadí nezasahuje a nemění pořadí doručených požadavků. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na smluvený termín, je potřeba znovu požádat o nový termín podání žádosti.

Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel. Výjimkou jsou nezletilí, kteří žádají společně se svým zákonným zástupcem. V tomto případě je možné připojit požadované informace v emailu s požadavkem o termín podání žádosti zákonného zástupce.

Email musí obsahovat následující informace:

 1. Sken datové stránky pasu (.pdf)
 2. Sken dokladu potvrzujícího účel pobytu (např. přijetí ke studiu, výpis z obchodního rejstříku, oddací list, apod.) (.pdf)
 3. Jméno a příjmení žadatele, email, telefon, číslo pasu a datum narození Long-term visa / resident permit appointment form (DOCX, 13 KB)
 4. Typ a účel pobytového oprávnění, o které je žádáno
 5. V předmětu zprávy je nutné uvést jméno žadatele a účel pobytu

V případě, že je Váš požadavek zaslán na špatnou emailovou adresu, či neobsahují požadované informace, tak neobdržíte na svůj požadavek žádnou odpověď.

Počet pozic k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo povolení pobytu je omezen z kapacitních důvodů na 32 měsíčně, rozděleno z kapacitních důvodů dle účelů pobytu dle přiložené tabulky:

Dlouhodobá víza a pobyty - objednací termíny
obvyklý den podání účel pobytu počet termínů
neděle Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, Program klíčový a vědecký personál, Režim student a žádosti za účelem výzkumu (dohoda o hostování) a podnikání 2
pondělí Všechny účely pobytu vyjma studia (rodinný, kultura, sport, ...) 2
úterý Studium 2
středa Studium 2
čtvrtek Přenos vízového štítku -

 

Dlouhodobé vízum za účelem podnikání:

 

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ dlouhodobého víza, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019, poslední verze 321/2022 Sb. je platná od 1. 11. 2022.

Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 12 žádostí ročně, z toho 4 jsou vyčleněny pro Program klíčový a vědecký personál. Zbylých 8 míst je rovnoměrně rozloženo během roku v 6 objednávacích obdobích dle níže uvedené tabulky. Žádosti o sjednání termínu lze přijmout pouze pro aktuální objednávací období. V případě naplnění kvóty pro dané období, lze pro další objednávací období přijmout žádost až po uvedeném datu. .

Termíny v roce 2021

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2021

1

30. 12. 2019 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

březen – duben 2021

1

24 02. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

květen – červen 2021

2

28. 04. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

červenec – srpen 2021

1

29. 06. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

září – říjen 2021

1

29. 08. 2021 12:00 Teheránského času

Uzavřeno

listopad – prosinec 2021

2

27. 10. 2021 12:00 Teheránského času

Uzavřeno

Termíny v roce 2022

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – březen 2022

2

27. 12. 2019 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

duben - červen 2022

2

24 03. 2021 12:00 Teheránského času

uzavřeno

červenec – září 2022

2

27. 06. 2021 12:00 Teheránského času

uzavřeno

říjen - prosinec 2022

2

22. 09. 2021 12:00 Teheránského času

uzavřeno

Termíny v roce 2023


 

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – březen 2023

2

27. 12. 2022 12:00 Teheránského času

Uzavřeno

duben - červen 2023

2

27. 03. 2023 12:00 Teheránského času Uzavřeno

červenec – září 2023

2

27. 06. 2023 12:00 Teheránského času Uzavřeno

říjen - prosinec 2023

2

25. 09. 2023 12:00 Teheránského času Budoucí termín

Zaměstnanecká karta:

Kromě standardních pravidel pro objednání termínu pro podání víza uvedených výše platí také specifická pravidla s ohledem na zavedení systému kvót na tento typ povolení k pobytu, dle Nařízení vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019 s účinností od 1. 9. 2019, poslední verze 321/2022 Sb. je platná od 1. 11. 2022

Zavedená kvóta pro Velvyslanectví ČR v Teheránu je 90 žádostí ročně, z toho 60 je vyčleněno pro Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál. Zbylých 30 míst je rovnoměrně rozloženo během roku v 6 objednávacích obdobích dle níže uvedené tabulky. Žádosti o sjednání termínu lze přijmout pouze pro aktuální objednávací období. V případě naplnění kvóty pro dané období, lze pro další objednávací období přijmout žádost až po uvedeném datu. .

Termíny v roce 2021

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2021

5

30. 12. 2019 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

březen – duben 2021

5

24 02. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

květen – červen 2021

5

28. 04. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

červenec – srpen 2021

5

29. 06. 2021 12:00 Teheránského času

pozastaveno kvůli COVID-19

září – říjen 2021

5

29. 08. 2021 12:00 Teheránského času

Plně obsazeno

listopad – prosinec 2021

5

27. 10. 2021 12:00 Teheránského času

Plně obsazeno

Termíny v roce 2022

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2022

5

27. 12. 2019 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

březen – duben 2022

5

24 02. 2021 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

květen – červen 2022

5

25. 04. 2021 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

červenec – srpen 2022

5

27. 06. 2021 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

září – říjen 2022

5

22. 08. 2021 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

listopad – prosinec 2022

5

24. 10. 2021 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

Termíny v roce 2023

Objednávací období

Počet míst

Příjem žádostí od

Stav

leden – únor 2023

5

27. 12. 2022 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

březen – duben 2023

5

20. 02. 2023 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

květen – červen 2023

5

17. 04. 2023 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

červenec – srpen 2023

5

19. 06. 2023 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

září – říjen 2023

5

21. 08. 2023 12:00 Teheránského času

plně obsazeno

listopad – prosinec 2023

5

23. 10. 2023 12:00 Teheránského času budoucí termín

Dlouhodobé vízum / povolení k pobytu za účelem studia

S ohledem na vysokou poptávku po tomto typu pobytového oprávnění byla zřízena zvláštní registrační adresa. Všechny požadavky o přidělení termínu podání zasíleljte výhradně na studies_tehran@mzv.cz.

Upozorňume, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajistění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.

V tabulce níže naleznete termíny zahájení objednávání se k podání žádosti za účelem studií. K žádostem zaslaným před tímto termínem nebude přihlíženo. Všechny požadavky obdrží automatickou odpověď s informací o přijetí požadavku. Jakmile je objednávací termín plný, je nutné vyčkat na další období. Termíny podání pro žadatele za účelem studia jsou udělovány vždy v úterý a ve středu.

Objednávací období

počet žádostí

Počátek objednávacího období

Status

Červenec 2021

25 8. července 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
srpen 2021 36 22. července 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
září 2021 32 19. srpna 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
říjen 2021 16 16. září 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
listopad 2021 16 18. října 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
prosinec 2021 12 21. listopadu 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
leden 2022 12 16. prosince 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno

Objednávací období

počet žádostí

Počátek objednávacího období

Status

leden 2022

12 16. prosince 2021, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
únor 2022 16 25. ledna 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
březen 2022 16 15. února 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
duben 2022 16 15. března 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
květen 2022 16 18. dubna 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
červen 2022 20 17. května 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno

červenec 2022

20 14. června 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
srpen 2022 20 18. července 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
září 2022 16 15. srpna 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
říjen 2022 16 19. září 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
listopad 2022 16 17. října 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
prosinec 2022 16 21. listopadu 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno


 
 

Objednávací období

počet žádostí

Počátek objednávacího období

Status

leden 2023

16 19. 12. 2022, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
únor 2023 16 23. 01. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
březen 2023 16 24. 02. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
duben 2023 16 13. 03. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
květen 2023 16 17. 04. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
červen 2023 16 22. 05. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno

červenec 2023

16 19. 06. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
srpen 2023 16 17. 07. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
září 2023 16 14. 08. 2023, 09:00 Teheránského času Uzavřeno
říjen 2023 16 18. 09. 2023, 09:00 Teheránského času Budoucí termín
listopad 2023 16 16. 10. 2023, 09:00 Teheránského času Budoucí termín
prosinec 2023 16 20. 11. 2023, 09:00 Teheránského času Budoucí termín

Email musí obsahovat následující položky:

 1. Sken datové stránky pasu (.pdf)
 2. Sken dokladu potvrzujícího účel pobytu (např. přijetí ke studiu, výpis z obchodního rejstříku, oddací list, apod.) (.pdf)
 3. Jméno a příjmení žadatele, email, telefon, číslo pasu a datum narození
 4. Typ pobytového oprávnění, o které je žádáno - dlouhodobé vízum nebo dlouhodobý pobyt
 5. V předmětu zprávy je nutné uvést pouze číslo pasu!

Požadavky na termín podání žádosti, které nebudou obsahovat příslušné informace budou vyřazeny. Duplikované požadavky budou také vyřazeny. Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel.

Emailové žádosti o termín k podání žádosti jsou řazeny do nekonečné fronty a vyřizované v pořadí dle času doručení do výše uvedené emailové schránky do naplnění kapacity v daném měsíci. V případě, že jsou všechny termíny v daném měsíci obsazeny je třeba vyčkat na nový objednávací termín. Velvyslanectví v žádném případě do pořadí nezasahuje a nemění pořadí doručených požadavků. V případě, že se žadatel nemůže dostavit na smluvený termín, je potřeba znovu požádat o nový termín podání žádosti.

Legalizační agenda

Pro veškeré legalizační úkony je nutné si emailem sjednat termín na adrese: consulate_tehran@mzv.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Typ legalizačního úkonu (ověření podpisu, superlegalizace)
 3. Počet legalizovaných dokumentů
 4. Telefonní číslo

Bez těchto informací nelze nabídnout termín.

Superlegalizované dokumenty nejprve legalizovány na íránském ministerstvu zahraničních věcí. Razítko překladatele "Certified True Copy" je vyžadováno na perské kopii dokumentu.

Vyhotovené legalizační úkony jsou připraveny k vyzvednutí obvykle následující pracovní den - 12:00 - 12:30.  V případě, že dokument není připraven k vyzvednutí, bude klient informován telefonicky předem.

Další konzulární úkony

Pro další plánované konzulární úkony (např. žádost o nový cestovní pas) si prosím emailem sjednejte termín na adrese: consulate_tehran@mzv.cz  s následujícím informacemi: 

 1. Jméno a příjmení
 2. Požadovaný úkon (potvrzení o žití, žádost o nový cestovní pas, apod.)
 3. Telefonní číslo

V případě nouze či ohrožení života lze využít nouzovou linku velvyslanectví.

 

 

 

Podání žádostí o krátkodobá víza - Institut spolehlivého partnera

Žadatelé o krátkodobá víza, kteří splňují níže uvedené podmínky a jsou občany nebo rezidenty Íránu a jejichž cesta do ČR je v zahraničněpolitickém, ekonomickém či jiném zájmu České republiky, mohou požádat o přidělení termínu podání žádosti o… více ►