česky  english 

rozšířené vyhledávání

Schengenská víza (do 90 dnů)

Zde naleznete základní informace o schengenských vízech. Detailnější informace naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Upozorňujeme, na změnu pravidel kvůli epidemii COVID-19. Detaily lze nalézt zde.
 

Jednotné krátkodobé (schengenské) vízum opravňuje cizince k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) či jako letištní průjezdní.

Občané Íránské islámské republiky musí mít platné vízum pro vstup na území schengenského prostoru.

 O krátkodobé vízum na Velvyslanectví ČR můžete požádat pokud:

  • Plánujete cestu pouze do České republiky
  • Pokud cestujete do více schengenských zemí a v ČR máte hlavní účel cesty (např. účast na konferenci)
  • Je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná a ČR je první vstupní zemí (např. 3 dny v ČR, 3 dny v Německu, 3 dny ve Francii)

O krátkodobé vízum na Velvyslanectví ČR nežádejte pokud:

  • Nemáte v úmyslu navštívit ČR
  • ČR není hlavním cílem Vaší cesty
  • Plánujete pobývat v jiné schengenské zemi déle než v ČR
  • Pokud ČR není první vstupní destinací, je-li délka pobytu na území více států schengenského prostoru stejná

Platnost schengenského (krátkodobého) víza je určena na základě předložených podpůrných dokladů.

O jaké typy schengenského víza lze žádat naleznete na stránkách MZV České republiky.

Náležitosti

Pro podání žádosti o vízum je nutné mít všechny podpůrné dokumenty. Harmonizovaný seznam dokumentů pro každý typ víza pro občany Íránu naleznete zde. Ujistěte se, že všechny dokumenty jsou úředně přeloženy do anglického jazyka. Dokumenty předloženy pouze v perštině nebudou přijaty. Zpracovány budou pouze žádosti kompletní, dodané se všemi požadovanými náležitostmi

Velvyslanectví předložené podpůrné dokumenty žadateli nevrací. Pokud si žadatel přeje vrátit určitý dokument, je nutné předložit i jeho kopii. Originál bude žadateli vrácen po ukončení vízového řízení.

Padělané nebo pozměněné dokumenty velvyslanectví nevrací.

COVID-19

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

schengenské vízum za účelem studia

schengenské vízum za účelem zaměstnání

schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání

  schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu

schengenské vízum za účelem kulturním

schengenské vízum za účelem sportovním

schengenské vízum za účelem zácviku

● schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnanavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

  • - ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,

  • - zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

  • - návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Požadavek vychází z bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. července 2020, resp. § 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců.

Objednávací systém

Velvyslanectví České republiky v Teheránu využívá outsourcingových služeb společnosti VFS Global pro podání žádosti. Pro sjednání termínu postupujte dle instrukcí v části Objednávací systém.

Žádost o vízum lze podat až tři měsíce před plánovaným odletem. Zpracování žádosti obvykle trvá 10 – 15 dní, ale v může být prodlouženo na 45 dní. O žádosti podané méně než 15 dní před odletem nemusí být rozhodnuto včas.

Pravidlo 90/180

Krátkodobý pobyt v schengenskému prostoru nesmí přesáhnout 90 dní ve 180 denním období. Pokud délka pobytu dosáhla 90 dnů, je nutné opustit schengenský prostor. Návštěvník je povinen si sám hlídat délku pobytu. V případě vícenásobného víza lze počet dní spočítat podle vstupních/výstupních razítek. Užitečným nástrojem pro výpočet počet dnů je tzv. Norská kalkulačka.

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020