česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Souhrnná aktualizace opatření - vstup do ČR, vycestování z ČR, hraniční, dopravní a hygienická opatření v Íránu

Ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR. Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.
 

VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Informace o možnostech vycestování z České republiky po ukončení nouzového stavu naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí. Podmínky vstupu do České republiky naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

Od pondělí 21. září 2020 mají osoby cestující ze zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, nově povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář, a to ještě před příjezdem do ČR. Vyplněním a odesláním formuláře tak automaticky informují příslušnou hygienickou stanici o svém příjezdu. Formulář je dostupný zde: http://www.prijezdovyformular.cz/. Doklad o vyplnění formuláře musí předložit i při hraniční či pobytové kontrole, bude ho možné vytisknout nebo zobrazit na mobilním zařízení.  Do 5 dnů od příjezdu z rizikové země by pak daná osoba měla absolvovat test, jehož výsledek neprodleně doručí místně příslušné hygienické stanici. Pokud nedojde k předložení výsledku testu do 7 dnů od příjezdu, budou nařízena karanténní opatření.

VSTUP DO ÍRÁNU A TRANSIT:

Všechny pozemní hranice jsou až na drobné výjimky uzavřené z rozhodnutí okolních zemí. Letecká doprava se postupně vrací do normálu , k 13. 1.  2021 jsou hlavními dopravci Qatar Airways (Dauhá), Emirates (Dubaj) a Iran Air (Paříž, Frankfurt, Milán, Vídeň, Kolín, Hamburg).

Podmínky vstupu do země se průběžně mění a liší se dle původu cestovatelů a jejich cestovní historie.

Od 20. 7.  musí všichni cizinci předložit negativní PCR test na COVID-19 max. 96 hodin starý při vstupu do země. Certifikát je uznáván, i když lhůta 96 uplyne během cesty. Dokument musí být vystaven v angličtině nebo zdarma ověřen íránským velvyslanectvím v zemi vydání certifikátu. Řada aerolinií bez předložení tohoto testu ani neumožní nastoupit do letadla již v místě odletu. Obdobně při odletu zavádějí některé aerolinie podmínku mít negativní test pro vstup do letadla - kontaktujte svého dopravce pro bližší údaje (např. Qatar Airways od 13. 8. povinnost negativního PCR testu z předem určené laboratoře ne starší 72 hodin viz stránky Qatar Airways, obdobně i Emirates).

Od 13. 1. 2021 musí všichni cestující z evropských zemí podstoupit na vlastní náklady další PCR test a dodržovat karanténní opatření.

Při příletu musí všichni cestující vyplnit dotazník a podepsat souhlas s dodržováním nutných opatření. Po výstupu z letadla jsou všichni pasažéři desinfikováni a je jim změřena teplota. Cestovatelé, kteří vykazují příznaky po příletu jsou umístěni do karantény na vlastní náklady, dokud vykazují příznaky a nemají další negativní test.

Transit je možný za předpokladu, že cílová destinace umožňuje vstup cestujících z Íránu.

Nadále platí vízová povinnost pro občany ČR. Dle vyjádření íránského Minsterstva zahraničních věcí nebude Írán do odvolání vydávat turistická a poutnická víza.

Držitelé dlouhodobých pobytových oprávnění, kteří Írán opustili a nemohli se kvůli pandemii do Íránu vrátit nebudou postihováni. Dle sdělení MZV Íránu nebudou ti, kteří strávili více než 3 měsíce mimo Írán, postihováni pokutou za nedodržení pobytových podmínek, a navíc těm, kterým vypršela během tohoto období platnost pobytového oprávnění bude umožněn vstup do země na 14 dní tak, aby si mohli povolení pobytu mimořádně prodloužit.

DOPRAVA

Možnosti dopravy do ČR jsou omezené vzhledem k omezení leteckých spojů a uzavření pozemních hranic (viz výše).

Vnitrostátní doprava funguje v omezeném provozu. Obecný zákaz cestování mezi provinciemi či městy není zaveden, mohou však být uplatňovány lokální omezení.

OPATŘENÍ

Od 21. 11. 2020 se opatření řídí plánem dle rizikového schématu: 4 kategorie modrá, žlutá, oranžová a červená. Barevné označení je určováno na úrovni okresů (šahrestán). Rozdělení zveřejňuje íránské ministerstvo zdravotnictví v aplikaci mask.ir (pouze v perštině).

Níže uvádíme přehled hlavních  opatření:

- Je povinné nosit roušky a rukavice v hromadných dopravních prostředcích. Od 5. července platí povinnost nosit roušky vevnitř (obchody, úřady, apod.) a venku v případě větší koncentrace osob. Od 10. října platí v provincii Teherán povinnost nosit roušky na veřejnosti všude. V celé zemi jsou zároveň zaváděny pokuty za nedodržování nařízení (500 tis. IRR za jednorázové porušení, ale s možností navýšení až 2 mil. IRR). -  V období od 2. 11. do 6. 11. 2020 platí pod pokutou zákaz cest mezi jednotlivými provinciemi. Toto opatření se týká 25 z 31 provincií, přičemž jsou zahrnuty Teherán i všechny velká města.

- Íránská vláda apeluje na dodržování bezpečných vzdálenostní ("social distancing") a také vyzývá k menšímu používání hromadné dopravy.

- V období mezi 21:00 - 04:00 platí zákaz vycházení.

- Není možné osobním autem opouštět červené a oranžové oblasti, použití veřejné dopravy je možné. 

- V červených oblastech jsou v provozu jen nezbytné služby a prodejny, v oranžových platí omezení služeb a provozní doby (pracovní doba pouze do 18:00). Ve žlutých oblastech platí opatření (uzavření) primárně na volnočasové a kulturní služby.

- Historické památky, kina a divadla jsou otevírány dle situace  v daném okrese s omezenou kapacitou.

- Mešity jsou otevřené po celé zemi, kongregační modlitby jsou zakázány v rizikových zónách.

- Restaurace jsou otevřeny - obsluha je povinna nosit ochranné prostředky a stoly jsou po každém zákazníkovi desinfikovány.

- Otevřené provozovny musí dodržovat hygienická opatření – jsou vyžadovány roušky, někdy i rukavice. Většina supermarketů či nákupních center při vstupu měří návštěvníkům teplotu.

- Obecně je preferována platba kartou, zvláště ve větších supermarketech hrozí odmítnutí větší platby v hotovosti (cca od 5 mil. IRR). Upozorňujeme, že v Íránu fungují pouze platební karty vydané v Íránu

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Důležité informace jsou zveřejňovány převážně na stránkách prezidentské kanceláře, ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví. Ne vždy jsou ovšem informace uveřejňovány i v angličtině.

Informace o stavu dané provincie jsou zveřejňovány přes aplikaci mask.ir, aplikace je pouze v perštině.

Informace o letecké dopravě lze získat ze stránek letiště Imáma Chomejního v Teheránu.