česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Souhrnná aktualizace opatření - vstup do ČR, vycestování z ČR, hraniční, dopravní a hygienická opatření v Íránu

Ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR. Ministerstvo zahraničních věcí i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.
 

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky nouzový stav na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 a následně prodlouže do 11. dubna 2021.

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku MZV Covid 19 - Rozcestník

2. VSTUP DO ÍRÁNU A TRANSIT:

Dne 31. března 2021 bylo Česko zařazeno na seznam zemí, ze kterých není možný vstup do Íránu s ohledem na epidemiologickou situaci. Cestujícím by nemělo být umožněno nastoupit do letadla již v místě odletu.

Letecká doprava se postupně vrací do normálu , k 4. 3.  2021 jsou hlavními dopravci Qatar Airways (Dauhá), Emirates (Dubaj) a Iran Air (Paříž, Frankfurt, Milán, Vídeň, Kolín, Hamburg).

Podmínky vstupu do země se průběžně mění a liší se dle původu cestovatelů a jejich cestovní historie.

Všichni cizinci musí při vstupu do země předložit negativní PCR test na COVID-19 max. 96 hodin starý. Certifikát je uznáván, i když lhůta 96 uplyne během cesty. Dokument musí být vystaven v angličtině nebo zdarma ověřen íránským velvyslanectvím v zemi vydání certifikátu. Řada aerolinií bez předložení tohoto testu ani neumožní nastoupit do letadla již v místě odletu.

Od 13. 1. 2021 musí všichni cestující z evropských zemí podstoupit na vlastní náklady další PCR test a dodržovat karanténní opatření. Dle zkušeností je opatření uplatňováno jen na cestujících z UK, Nizozemí a Dánska (a Jižní Afriky), je však nutné počítat s jeho možným rozšířením. V období během novoročních svátků (21. 3. - 2. 4. 2021) se na vybraných hraničních přechodech budou testovat všichni cestující rychlotesty.

Od 1. 3. 2021 platí zákaz vstupu do Íránu z vybraných zemí postižených nakžlivějšími mutacemi SARS-CoV-2. Zákaz platí i pro cestující, kteří v posledních 2 týdnech v dané zemi byť jen přestupovali, pokud doba pobytu překročí 4 hodiny. Opatření se týká hlavně Spojeného království a afrických a jihoamerických zemí (UK, Angola, Jižní Afrika, Argentina, Bolívie, Botswana, Brazílie, Burundi, Cape Verde, Chile, Kolumbie, Demokratická republika Kongo, Ekvádor, Eswatini, Francouzká Guyana, Lesotho, Guyana, Malawi, Mauretánie, Mozambik, Namíbie, Panama, Paraguay, Peru, Rwanda, Seychely, Surinam, Tanzánie, Uruguay, Venezuela, Zambie a Zimbabwe). Takovým cestujícím by neměl být umožněn vstup do letadla už v místě odletu. Od 31. 3. 2021 byl aktualizován seznam zemí - nově se na něm vyskytuje Česko, Slovensko a Irsko.

Při příletu musí všichni cestující vyplnit dotazník a podepsat souhlas s dodržováním nutných opatření. Po výstupu z letadla jsou všichni pasažéři desinfikováni a je jim změřena teplota. Cestovatelé, kteří vykazují příznaky po příletu jsou umístěni do karantény na vlastní náklady, dokud vykazují příznaky a nemají další negativní test.

Transit je možný za předpokladu, že cílová destinace umožňuje vstup cestujících z Íránu.

Nadále platí vízová povinnost pro občany ČR. Dle vyjádření íránského Minsterstva zahraničních věcí nebude Írán do odvolání vydávat turistická a poutnická víza.

Držitelé dlouhodobých pobytových oprávnění, kteří Írán opustili a nemohli se kvůli pandemii do Íránu vrátit nebudou postihováni. Dle sdělení MZV Íránu nebudou ti, kteří strávili více než 3 měsíce mimo Írán, postihováni pokutou za nedodržení pobytových podmínek, a navíc těm, kterým vypršela během tohoto období platnost pobytového oprávnění bude umožněn vstup do země na 14 dní tak, aby si mohli povolení pobytu mimořádně prodloužit.

3. DOPRAVA

Možnosti dopravy do ČR jsou omezené vzhledem k omezení leteckých spojů a uzavření pozemních hranic (viz výše).

Vnitrostátní doprava funguje v omezeném provozu. Obecný zákaz cestování mezi provinciemi či městy není zaveden, mohou však být uplatňovány lokální omezení.

Omezení se dotýkají hlavně osobních aut, přičemž v současné době může být omezen provoz do hlavních turistických center - rozpoznávání je založeno dle provinčního kódu SPZ.

4. OPATŘENÍ

Od 21. 11. 2020 se opatření řídí plánem dle rizikového schématu: 4 kategorie modrá, žlutá, oranžová a červená. Barevné označení je určováno na úrovni okresů (šahrestán). Rozdělení zveřejňuje íránské ministerstvo zdravotnictví každou sobotu. Mapa je dostupná v aplikaci mask.ir (pouze v perštině) nebo na webu (modrá je zde zvýrazněná fialově).

Níže uvádíme přehled hlavních  opatření:

- S ohledem na nástup 4. vlny byla většina země zařazená do červeného stupně. Nad rámec omezení provozu obchodů a institucí dle červného stupně byl 10. 4. na 14 dní uzavřen i velký teheránský bazar. Aktuální opatření byly vydány s platností do 23. 4., avšak očekává se prodloužení.

- Je povinné nosit roušky a rukavice v hromadných dopravních prostředcích. Od 5. července platí povinnost nosit roušky vevnitř (obchody, úřady, apod.) a venku v případě větší koncentrace osob. Od 10. října platí v provincii Teherán povinnost nosit roušky na veřejnosti všude. V celé zemi jsou zároveň zaváděny pokuty za nedodržování nařízení (500 tis. IRR za jednorázové porušení, ale s možností navýšení až 2 mil. IRR).

- Íránská vláda apeluje na dodržování bezpečných vzdálenostní ("social distancing") a také vyzývá k menšímu používání hromadné dopravy.

- V období mezi 22:00 - 03:00 platí zákaz vycházení ve žlutých a modrých oblastech, v oranžových a červených oblastech je zákaz širší - 21:00-03:00.

- Není možné osobním autem opouštět červené a oranžové oblasti, použití veřejné dopravy je možné. 

- V červených oblastech jsou v provozu jen nezbytné služby a prodejny, v oranžových platí omezení služeb a provozní doby (pracovní doba pouze do 18:00). Ve žlutých oblastech platí opatření (uzavření) primárně na volnočasové a kulturní služby.

- Historické památky, kina a divadla jsou otevírány dle situace  v daném okrese s omezenou kapacitou  (pouze žluté a modré oblasti)

- Mešity jsou otevřené po celé zemi, kongregační modlitby jsou zakázány v rizikových zónách.

- Restaurace jsou otevřeny - obsluha je povinna nosit ochranné prostředky a stoly jsou po každém zákazníkovi desinfikovány.

- Otevřené provozovny musí dodržovat hygienická opatření – jsou vyžadovány roušky, někdy i rukavice. Většina supermarketů či nákupních center při vstupu měří návštěvníkům teplotu.

- Obecně je preferována platba kartou, zvláště ve větších supermarketech hrozí odmítnutí větší platby v hotovosti (cca od 5 mil. IRR). Upozorňujeme, že v Íránu fungují pouze platební karty vydané v Íránu

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Důležité informace jsou zveřejňovány převážně na stránkách prezidentské kanceláře, ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví. Ne vždy jsou ovšem informace uveřejňovány i v angličtině.

Informace o stavu dané provincie jsou zveřejňovány přes aplikaci mask.ir, aplikace je pouze v perštině.

Informace o letecké dopravě lze získat ze stránek letiště Imáma Chomejního v Teheránu.

6. NÁVRAT DO ČR

Vzhledem k nepříznivému vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru se mění pravidla pro návrat do České republiky, a to formou  Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Cestovatelé budou nově muset podstupovat testování na COVID-19 již před zahájením návratu do ČR z většiny zemí světa. Podobná pravidla přijímají postupně všechny země EU se společným cílem, kterým je předejít další a mnohem agresívnější vlně pandemie.

Írán je zažazen na seznam zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva).

Od 15. února 2021 platí následující pravidla pro návrat z pobytu delšího než 12 hodin ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva): cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole. Zároveň cestující musí podstoupit RT-PCR test provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku.  Toto potvrzení bude vyžadováno dopravci jako podmínka pro přijetí cestujícího k přepravě a cestující jej musí na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR. Osoby vracející se ze zemí s vysokým rizikem nákazy jsou povinny se nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve 6. den) a nejpozději 14 . den na území ČR na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví zcela výjimečně v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních. Do doby předložení negativních výsledků testu se na ně bude vztahovat povinná karanténa/samoizolace (omezení volného pohybu) , tj. karanténa/samoizolace skončí nejdříve předložením negativního výsledku testu, který může být proveden nejdříve 6. den po příjezdu. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

S ohledem na zavedení povinnosti předložení negativního PCR testu při vstupu do země z tmavě červených zemí, upozorňujeme na obdobné nařízení některých leteckých společností (Qatar Airways či Emirates), které vyžadují PCR test již při odletu, přičemž uznávají pouze výsledky z laboratoří na jejich seznamu. Z toho důvodu doporučujeme nejdříve konzultovat stránky jednotlivých dopravců pro výběr testovací laboratoře. Všeobecně uznávané by měly být laboratoře velkých nemocnic - v Teheránu např. Dey Hospital nebo Nikan Hospital.

Výjimky a další detaily naleznete zde.