česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zvláštní seznam voličů

Konzulární úsek zastupitelského úřadu v Teheránu (dále jen „KÚ ZÚ Teherán“) vede zvláštní seznam voličů, do něhož mohou být zapsáni ti čeští občané, kteří mají bydliště na území Íránu. Za bydliště je považováno takové místo pobytu občana ČR, kde má občan rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání (nutno doložit relevantním dokladem).

Zvláštní seznam voličů je stálé povahy, tzn. že není vytvářen znovu k jednotlivým volbám, ale je průběžně aktualizován KÚ ZÚ Teherán na základě žádostí o zápis či vyškrtnutí ze stálého seznamu voličů (vzor žádosti o zápis zde, vzor žádosti o vyškrtnutí zde).

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí je možné hlasovat jen při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a při volbě prezidenta republiky. Hlasování při volbách do jiných zastupitelských orgánů je možné pouze na území ČR. Občané ČR, kteří se voleb na území ČR chtějí účastnit a kteří jsou současně vedeni ve zvláštním seznamu voličů, si musí zajistit buď voličský průkaz vystavený KÚ ZÚ Teherán, anebo podají žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů při ZÚ Teherán.

Pro zápis do zvláštního seznamu voličů je nutné předložit tyto doklady:

  • písemnou žádost o zápis do zvl. seznamu (ověřený podpis na žádosti není nutný)
  • doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní doklad)
  • doklad o státním občanství ČR (např. občanský průkaz, cestovní doklad, cestovní průkaz, osvědčení či potvrzení o státním občanství ČR, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření sňatku)
  • doklad prokazující bydliště na území Íránu (íránské vízum či povolení k pobytu, příp. identifikační průkaz vydaný íránskými úřady)

O vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů je možné požádat ústně (při osobní návštěvě ZÚ Teherán) nebo písemně bez nutnosti ověření podpisu. Občanovi, který o vyškrtnutí požádá, bude předáno potvrzení o tomto úkonu. Při předložení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů při ZÚ Teherán bude občanovi povolen zápis do stálého seznamu voličů obecního úřadu v místě jeho trvalého bydliště v ČR.

přílohy

Zadost_o_zapsani_do_zvlastniho_seznamu_volicu 25 KB DOC (Word dokument) 6.11.2012

zadost_o_vyskrtnuti_ze_zvlastniho_seznamu_volicu 20 KB DOC (Word dokument) 6.11.2012