česky  english 

rozšířené vyhledávání

Přehled bilaterálních smluv

Základní bilaterální smluvní rámec ekonomických vztahů

 • - Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu podepsána 30. 4. 2015 v Praze, vstoupila v platnost 4. 8. 2016, č. 47/2016 Sb.m.s.
 • - Dohoda o hospodářské spolupráci podepsána 18. 1. 2016 v Teheránu, vstoupila v platnost 1. 5.2017, č. 36/2017 Sb. m. s.
 • - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic podepsána 18. 12. 2017 v Teheránu, ratifikační proces není ukončen

 

Přehled dalších platných bilaterálních smluv

 • - Smlouva o přátelství mezi republikou Československou a císařstvím Perským, Teherán, 29.10.1930, č. 137/1931 Sb.
 • - Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu, Praha, 26.5.1967, č. 114/1968 Sb.
 • - Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu, Praha, 13.5.1977
 • - Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky, Praha, 18.11.1994
 • - Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou, Teherán, 12.3.1995
 • - Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy, Praha, 11.3.1997 (ukončení sukcese do smluv)
 • - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě, Teherán, 30.1.2001, č. 20/2002 Sb. m.s.
 • - Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o civilní  letecké dopravě, Praha, 13.7.2015