english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy v Izraeli

S účinností od 01.06.2020 je částečně obnovena vízová činnost konzulárního  a vízového oddělení ZÚ Tel Aviv. Zároveň jsou obnovena řízení o žádostech podaných před přerušením vízové činnosti 14. března 2020, tedy před nouzovým stavem.


Rozsah obnovení činnosti:
 

1. Schengenská víza: Je možný příjem těchto typů žádostí:

 • rodinných příslušníků občana EU nebo občana ČR
 • vstup v zájmu ČR
 • pracovníci mezinárodní dopravy
 • pracovníci kritické infrastruktury
 • diplomaté a úředníci mezinárodních organizací
 • sezónní zaměstnanci (dle vyhlášky MPSV č. 322/2017 Sb.)
 • za účelem zaměstnání ve zdravotnictví a sociálních službách a jejich rodinné příslušníky
 • v naléhavých mimořádných situacích uvedených v čl. I odst. 4i) Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30.06.2020
 • za účelem zaměstnání v potravinářské výrobě
 • za účelem zaměstnání u pracovníků v profesích náležíčích do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál
   

2. Dlouhodobá víza a pobyty: Je možný příjem těchto typů žádostí:

 • dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání
 • mimořádná pracovní víza
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, včetně rodinných příslušníků
 • žádosti o pobytová oprávnění v rámci Programu klíčový a vědecký personál, včetně rodinných příslušníků
 • pobytová oprávnění v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec
 • žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu manželů a dětí
 • žádosti o povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinným, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o sloučení manželů a nezletilých dětí s cizinci, kteří již mají na území ČR povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt; ostatních rodinných příslušníků se toto obnovení prozatím netýká
 • žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • žádosti o dlouhodobá víza za účelem ostatní, ovšem pouze v případech, kdy se jedná o vzdělávací aktivity
 • ​víza za účelem převzetí povolení k pobytu na území ČR - přenos vízového štítku
 • žádosti o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem kulturním, sportovním a za účelem pracovní dovolené (tzv. Working Holiday)


3. Pokračování v přerušených řízeních

Od 1. června 2020 se na ZÚ Tel Aviv obnovují všechna řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před zahájením nouzového stavu).
 

4. Stanovení termínu pro podání žádosti

Informace o tom, jak požádat o termín pro podání žádosti naleznete v kapitole "informace pro podání žádosti o vízum" na naší webové stránce. Kapacita je omezena z důvodu epidemiologických opatření a místních podmínek tak, aby se v čekárně ZÚ netvořila fronta.
 

5. Upozornění - umožnění vstupu na území České republiky

Cizí státní příslušníci jsou laskavě žádáni, aby si před cestou ověřili podmínky vstupu do České republiky.

Cizinci jsou obdobně povinni ověřit si případná karanténní opatření, která se na ně budou při/po příjezdu do České republiky vztahovat. Karanténní opatření mohou zahrnovat povinnost předložit negativní test na COVID-19.

Informace je k dispozici na webové stránce Minsiterstva vnitra ČR, především v .pdf tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Minsiterstva zdravotnictví".

6. Povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit při podání žádosti doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

 • schengenské vízum za účelem studia
 • schengenské vízum za účelem zaměstnání
 • schengenské vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • schengenské vízum za účelem vědeckého výzkumu
 • schengenské vízum za účelem kulturním
 • schengenské vízum za účelem sportovním
 • schengenské vízum za účelem zácviku
 • schengenské vízum za účelem ostatní při podnikání
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • dlouhodobé vízum za účelem podnikání
 • dlouhodobé vízum za účelem studia
 • dlouhodobé vízum za účelem jiné vzdělávací aktivity
 • dlouhodobé vízum za účelem zácviku
 • dlouhodobé vízum za účelem kulturním
 • dlouhodobé vízum za účelem sportovním
 • mimořádné pracovní vízum
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia
 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, tj. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí:

- ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonáváno karanténní opatření v případě jeho nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví;

- zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,

- návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území České republiky.

Potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 140 KB)

Požadavek vychází z bodu I.5 Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictgí ze dne 30.06.2020, resp. par. 31 odst. 3 písm. b) zákona o pobytu cizinců.