english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Částečné obnovení vízové agendy v Izraeli od 01.08.2020 - aktualizace k 05.10.2020

S účinností od 01.08.2020 je částečně obnovena vízová činnost konzulárního a vízového oddělení ZÚ Tel Aviv v šíři stanovené aktuálně platným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti.

K obnově vízové agendy a přijímání veřejnosti dochází za nadále pokračujícího celosvětového výskytu onemocnění COVID-19.

Žádáme proto žadatele o důsledné dodržování hygienikých opatření při návštěvě konzulátu. Při návštěvě konzulátu se bude vyžadovat dezinfekce rukou, použití roušky a zachování rozestupu alespoň 2 metry. Bude omezen počet osob, které mohou v daný moment pobývat ve vnitřních prostorách konzulátu.

Zároveň žádáme o pochopení, že objem žádostí, který lze při dodržování protiepidemiologických postupů přijmout a vyřídit, nemůže nikterak dosahovat objemu běžného před nouzovým stavem.

Snahou Ministerstva zahraničních věcí je znovu umožnit příjezd těm cizincům, kteří k cestám a pobytu v ČR potřebují vízum. Zároveň ovšem uprostřed pokračující pandemie nebude možné vyjít vstříc všem žadatelům, kteří by o podání žádosti měli zájem. Velvyslanectví ČR v Tel Avivu je při dodržení protiepidemiologických opatření aktuálně kapacitně schopen přijmout 4 žádosti o schengenská víza týdně a 12 žádostí o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu týdně.

Žádosti o víza a povolení k pobytu budou nadále přijímány v omezeném rozsahu. Rozsah vízových služeb, které konzulární a vízové oddělení může poskytovat, je dán aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 05.10.2020.

Rozsah vízové činnosti na ZÚ Tel Aviv::
 

1. Schengenská víza: Je možný příjem těchto typů žádostí:

Žádosti podané před nouzovým stavem: Nebudou obnovena řízení o žádostech o schengenská víza, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti, tedy před 14. březnem 2020, o kterých nebylo rozhodnuto. Žadatelé, kterých se tato situace týká, mohou podat nové žádosti bezplatně.

2. Dlouhodobá víza a pobyty: Je možný příjem těchto typů žádostí:

Pokračování v přerušených řízeních: Jsou obnovena veškerá řízení o všech žádostech o dlouhodobá víza a pobyty, která byla zahájena před 14. březnem 2020 (tzn. pokračuje se v posuzování žádostí, které byly podány před nouzovým stavem a přerušením vízové činnosti).
 

3. Stanovení termínu pro podání žádosti

Informace o tom, jak požádat o termín pro podání žádosti naleznete v kapitole "informace pro podání žádosti o vízum" na naší webové stránce. Kapacita je omezena z důvodu epidemiologických opatření a místních podmínek tak, aby se v čekárně ZÚ netvořila fronta.

Povinnost předložit doklad o splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění:
 

Žadatelé o schengenská víza a dlouhodobá víza a povolení k pobytu za účelem ekonomické nebo vzdělávací činnosti mají povinnost předložit doklad o splnění požadavků proti zavlečení infekčního onemocnění. U schengenských víz se doklad předkládá při podání žádosti - jeho předložení je podmínkou pro přijetí žádosti a u dlouhodobých víz a povolení k pobytu se doklad předkládá při vyzvednutí víza, t.j. po jeho schválení, nikoliv již při podání žádosti.

Konkrétně se tento doklad vyžaduje při podání těchto žádostí:

 

Doklad vydá subjekt, který žadatele přijímá, t.j. zaměstnavatel nebo škola (univerzita). Ten se jeho vystavením zavazuje, že žadateli zajistí

  • ubytování po celou dobu pobytu, včetně místa, kde bude vykonána karanténa v případě jejího nařízení orgánem ochrany veřejného zdraví,
  • zdravotní péči nebo registrujícího poskytovatele zdravotních služeb po celou dobu pobytu, včetně úhrady zdravotní péče, není-li zajištěna jinak,
  • návrat zpět do země původu v případě ztráty účelu pobytu na území ČR.
  • v případě změny subjektu, u kterého bude cizinec vykonávat ekonomickou činnost nebo vzdělávací aktivitu, provedené v souladu s právními předpisy České republiky, nese závazky poslední subjekt


Vzor potvrzení přijímajícího subjektu (DOCX, 135 KB)

Vstup na území ČR a karanténní opatření
 

Cizí státní příslušníci jsou žádáni ověřit si před cestou podmínky vstupu do ČR, které pravidelně na svých webových stránkách aktualizuje Ministerstvo vnitra, především v pdf-tabulce "Pravidla pro vstup osob na území České republiky dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví." V této tabulce je rovněž přehledně uvedeno, jaká karanténní opatření, vč. případné povinnosti testu na COVID-19, se na jednotlivé kategorie cestujících vztahují.

Nový způsob hlášení příjezdu n aúzemí ČR hygienické stanici - před vstupem

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených katerigorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 hodin, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, tkeré nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemconění COVID-19, jsou podle nového ochranného opatření platného od 05.10.2020:

a/ před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz. www.prijezdovyformular.cz

b/ předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

c/ bezodkladně (nejpozději do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu;

Nově se tedy příjezd na území nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území, a to novým způsobem, kterým je vyplnění elektronického formuláře přes internet s tím, že se následně oznámením prokáží při hraniční/pobytové kontrole.

Uznávání RT-PCR tesů z jiných ČS EU

Občané EU a občané třetí země s povoleným dlouhodobým a trvalým pobytem v některém členském státě EU se nově mohou na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu i v jiném ČS EU před jejich příjezdem na území ČR. Tím mohou nahradit povinnost absolvovat RT-PCR test při příjezdu na území ČR. Test nesmí být při jeho předložení na území ČR starší 72 hodin.

 

přílohy

Vzor potvrzení přijímajícího subjektu 134 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 2.7.2020