english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování po dobu nouzového stavu

Na základě rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu dochází s účinností od soboty 14. března 2020 0:00 k následujícím omezením cestování vztahující se k rizikovým oblastem. S účinností od 16. března 2020 0:00 budou tato opatření rozšířena i na nerizikové oblasti. 
 

Opatření platná od pondělí 16. března 2020 0:00 hod.:

Od půlnoci z neděle na pondělí se rozšiřuje zákaz vstupu na všechny cizince, tedy nejen z rizikových oblastí. Z tohoto opatření jsou vyjmuti cizinci pobývající v České republice s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem.

Dále se rozšiřuje zákaz občanům České republiky a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území České republiky vycestování z České republiky.

I nadále jsou vymezeny následující výjimky z omezení cestování:

Ministr vnitra na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198
stanovuje:

1) Zákaz vstupu na území České republiky uvedený v bodu I. 1. usnesení se nevztahuje na:
mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí – velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;
členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;
příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;
osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;
členové Evropského parlamentu;
držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;
nezletilé dítě do věku 18 let, je-li občanem EU a jeho rodič je občanem České republiky;
osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;
osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;
osoby, které přicestovaly do České republiky poté, co využily letištního tranzitu přes rizikovou oblast.

​2) Zákaz vstupu do rizikových oblastí uvedený v bodu I. 5. usnesení se nevztahuje na:
cizince s trvalým a přechodným pobytem nad 90 dnů, kteří projeví zájem vycestovat, avšak nebudou oprávněni po dobu platnosti nouzového stavu zpětně vstoupit na území ČR;
na občany ČR s prokázaným povoleným pobytem v rizikové oblasti;
na diplomatické pracovníky, administrativní pracovníky, konzulární úředníky a technické pracovníky, včetně jejich členů rodiny podle § 2 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a změně některých zákonů;
mezinárodní dopravu: řidiče nákladních vozidel, řidiče autobusů, posádky dopravních letadel, strojvedoucí, vlakové čety a vozmistry, lodní kapitány a členy posádek plavidel, posádky vozů správce komunikace; výjimka se vztahuje rovněž na pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v mezinárodní dopravě v zahraničí - velmi doporučujeme nechat si zaměstnavatelem vyplnit tento formulář, viz níže;
členy mise podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, členy konzulárního úřadu podle Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a úředníky mezinárodních organizací, včetně jejich rodinných příslušníků;
příslušníky záchranný sborů jako je hasičský záchranný sbor, záchranná služba a horská služba, policii při výkonu své činnosti;
osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
občany Německa, Rakouska, Polska a Slovenska pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníci pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice;
experty v boji proti epidemiím, na humanitární a zdravotnickou pomoc;
členové Evropského parlamentu;
držitelé diplomatických a služebních pasů vydaných Českou republikou;
osoby převážející krev, kostní dřeň za účelem transplantace a na odběrové týmy transplantačních center převážejících orgány určené k transplantaci;
osoby podstupující z důvodů svého závažného zdravotního stavu lékařský zákrok v zahraničí;
osoby, které cestují letecky z České republiky mimo rizikovou oblast s využitím letištního tranzitu přes rizikovou oblast.