english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kompletní zákaz vstupu všech cizinců na území Státu Izrael

Od 18.03.2020 je v platnosti nařízení vlády Státu Izrael o zákazu vstupu všech cizinců na území.

Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu informuje občany, že od s platností od 18.03.2020

není povolen vstup žádným cizincům na území Státu Izrael

a to v souvislosti s pokračujícím bojem proti šíření virového onemocnění COVID-19.

Toto nařízení se nevztahuje na cizince - držitele povolení k trvalému pobytu.

Toto nařízení se vztahuje na všechny hraniční přechody Státu Izrael.

___________________________________________________

Poznámka:

ZÚ nedisponuje informacemi o zrušených letech. Dotazy týkající se Vašich leteckých spojů prosím adresujte leteckým společnostem, u kterých máte letenky zakoupené nebo zarezervované.

Cestovní doporučení a varování vydávaná MZV ČR vycházejí z informací, která má MZV ČR k dispozici ve chvíli zveřejnění, a které jsou považovány za důvěryhodné. MZV ČR nemůže převzít záruku za správnost a úplnost informací, ani odpovědnost za případné škody. Krizové situace jsou často velmi nepřehledné a mohou se rychle měnit. Rozhodnutí o uskutečnění cesty je výhradní odpovědností každého jednotlivce či vysílající instituce. Odkazy na informační zdroje, právní předpisy apod. v zahraničí se vždy týkají pouze specifické situace a nejedná se o úplný výčet. Právní předpisy cizího státu se mohou kdykoliv změnit bez informování MZV ČR. MZV ČR proto doporučuje před cestou případně kontaktovat příslušnou diplomatickou nebo konzulární misi cílové země. MZV ČR důrazně doporučuje dodržovat doporučení uvedená v cestovních a bezpečnostních pokynech a uzavřít odpovídající pojistné krytí.