english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Potvrzení o žití - v době nouzového stavu netřeba ověřovat podpis

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití.

Po dobu trvání nouzového stavu v ČR (od 12.3.2020 až do odvolání) bude Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)  akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Znamená to, že počátkem dubna 2020 nebudou osoby, pobírající důchod z ČR, navštěvovat konzulární oddělení našeho velvyslanectví za účelem ověření podpisu na formuláři „Potvrzení o žití“. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-pro-pozivatele-duchodu

Potvrzení o žití příjemce důchodu vyplní, vlastnoručně podepíše (podpis netřeba ověřovat), opatří datem a zašle ČSSZ poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 225 8 Praha 5. Příjemci důchodu mohou takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití též naskenovat a zaslat ČSSZ  mailem na adresu posta@cssz.cz. Tento postup je možný jen po dobu nouzového stavu.