english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování mezi státem Izrael a Českou republikou v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Izraelem a Českou republikou a možností cestování mezi ČR a Izraelem. Upozorňujeme, že pravidla vstupu na území států se mohou lišit od požadavků leteckých společností na přepravu. Nové telefonní číslo Informačního centra MZV ČR pro cesty do zahraničí je +420 222 264 222.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ STÁTU IZRAEL / TRANZIT

Od 16.08.2021 je ČR zařazena na seznam zemí s nízkým rizikem nákazy onemocnění Covid-19. Pro individuální turistiku však stále není vstup do země povolován. Od 7.4.2021 je umožněn vstup do země pouze na základě zvláštního povolení (koho se týká viz níže).


PODMÍNKY VSTUPU:

1. Souhlas Úřadu pro populaci a přistěhovalectví nebo Ministerstva zahraničních věcí Izraele: O vydání souhlasu požádejte vyplněným tohoto formuláře.

2. Při příletu do země platí povinnost vyplnit inbound passenger clearance formulář.

3. Absolvování RT PCR testu maximálně 72 hodin před zahájením cesty do Izraele. 

4. Absolvování RT PCR testu po příjezdu do Izraele – včetně očkovaných a uzdravených. Od 1. 6. si cestující hradí test na vlastní náklady (informace o testu naleznete na stránkách mezinárodního letiště Bena Guriona).

5. Vstup do Izraele je podmíněn předložením zdravotního pojištění (včetně klauzule o léčbě Covid-SARS-2).

6. Občané ČR, kteří obdrží od izraelských úřadů povolení ke vstupu do země, musí absolvovat povinnou karanténu na dobu 7 dnů a další RT-PCR test a až na základě negativního výsledku je možné ukončit karanténu. Absolvování druhého PCR testu není povinné, v takovém případě pak platí 14 denní sebeizolace. V případech očkovaných a zotavených osob, musí tyto osoby na vlastní náklady absolvovat test na protilátky v akreditované místní laboratoři. Pouze po zaslání výsledku sérologie budou ministerstvem zdravotnictví propuštěni z karantény.

 
KDO MŮŽE ZÍSKAT  ZVLÁŠTNÍ POVOLENÍ PRO VSTUP DO IZRAELE:

Níže specifikované okruhy cizinců si mohou podat žádost o vstup do země.

1. Občan Izraele nebo osoba s povoleným dlouhodobým pobytem v Izraeli žijící v zahraničí, jejíž nejbližší příbuzný žije v Izraeli, může vstoupit s manželem/kou a dětmi, i když jsou tito cizinci.

2. Cizinec, jehož nejbližší příbuzný (občan Izraele nebo osoba s povoleným dlouhodobým pobytem žijící v Izraeli), může vstoupit s manželem/kou a dětmi.

- nutné se prokázat očkovacím certifikátem nebo potvrzení o prodělání onemocnění;

- nutné prokázat příbuzenský vztah (matričním dokumentem s apostilní doložkou - může být prominuta);

3. Profesionální sportovec, umělec: žádost o povolení podává zvoucí organizace

4. Student, který již zahájil studium a nyní se nachází v zahraničí. O jednorázové povolení se žádá prostřednictvím izraelského velvyslanectví.

5. Zahraniční pracovník v zemědělství, stavebnictví a pečovatelských službách na základě žádosti zaměstnavatele v Izraeli.

6. Zahraniční novinář: žádost podává zástupce izraelských médií.

7. Dobrovolník, který bude působit v sociálních službách: žádost podává přijímající organizace

8. Dobrovolník, který bude působit v zemědělství: žádost podává přijímající organizace

9.  Cizinec za účelem lékařské turistiky: pouze za účelem neodkladné životně důležité operace po souhlasu ředitele nemocnice

10. Očkovaný podnikatel: žádost podává obchodní partner

11. Držitel víza A3 (duchovenstvo)

12. Vědecký výzkumník (očkovaný): žádost podává přijímající organizace

13. Zahraniční odborník, pracovník kritické infrastruktury: žádost podává izraelský zaměstnavatel

14. O povolení ke vstupu do země mohou nově požádat také rodiče ženicha či nevěsty na svatbuprarodiče při narození vnoučete a partneři či děti občana vykonávajícího vojenskou službu za podmínky, že tito příbuzní jsou očkovaní či mají potvrzení o zotavení z onemocnění Covid-19 uznané izraelským ministerstvem zdravotnictví a předloží doklad potvrzující přímou rodinnou vazbu, žádosti o povolení vstupu se podávají prostřednictvím izraelského velvyslanectví v domovské zemi

2. DOPRAVA:

Letecká: společnost Smarwings a EL AL provozují přímé lety mezi ČR a Izraelem, linky jsou provozovány několikrát týdně. Každá letecká společnost má nastavena vlastní pravidla přepravy osob. Všichni cestující by si měli ověřit u své letecké společnosti podmínky přepravy (nutnost PCR testu při vstupu na palubu, způsob ochrany během letu).

3. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V IZRAELI:

V platnosti je systém tzv. „Zeleného pasu“. Při vstupu na řadu míst je tak nutné se prokázat průkazem očkovaného či zotaveného, případně předložit negativní výsledek testu. Ososby bez Zeleného pasu nejsou osvobozeny od povinné karantény po kontaktu s nakaženým.

Od 3. 10. budou mít na tzv. Zelený pas nárok následující osoby:
-       Osoba, u které uběhl alespoň týden od absolvování třetí dávky.
-       Osoba, u které uběhl alespoň týden a méně než 6 měsíců od podání druhé dávky.
-       Uzdravená osoba, u které uběhlo méně než 6 měsíců od uzdravení.
-       Uzdravená osoba, která obdržela vakcínu a od jejího podání uplynulo méně než 6 měsíců.
-       Děti mladší 12 let, u kterých uplynulo méně než 7 dní od absolvování RT PCR testu.

Děti do 3 let věku jsou z povinnosti předkládat negativní výsledek testu vyjmuty. Pro věkovou skupinu 0-12 let jsou testy hrazeny státem bez omezení. Osoby starší 12 let hradí testy pro vstupy na vlastní náklady.

Dle systému Zeleného pasu jsou zpřístupněny:
Kulturní a sportovní události
Hotely
Posilovny a tzv. Event Halls (Haly pro pořádání velkých akcí)
Restaurace, bary a kavárny
Modlitebny s kapacitou vice než 50 osob
Bazény a koupaliště
Muzea
Knihovny a akademické instituce
Kongresy
Zelený pas se nevztahuje na:
Obchody, tržiště a nákupní centra
Národní parky a přírodní rezervace
Kapacitní omezení na shromážděních – platné od 18. 8.:
Event Halls (haly pro pořádání rodinných akcí): maximálně 500 osob venku, 400 uvnitř.
Události, kde mají účastníci přidělená místa k sezení (stadiony, koncerty s usazeným publikem, divadla atd.): maximálně 100 osob venku a 50 uvnitř.
Události, na kterých účastníkům místa k sezení přidělena nejsou: Maximálně 1000 osob venku a 5000 uvnitř.
Od neděle 8. 8. je možné se prokázat tzv. rychlotesty, nejčastěji je lze absolvovat na speciálních stanovištích Magen David Adom či v některých pobočkách obchodní sítě Superpharm (lékárny a drogerie).
Od 16. 8. platí snížení maximální povolené návštěvnosti obchodů. Povolen je 1 zákazník na každých 7 m2. Obchody, jejichž celková rozloha je méně než 100 m2, jsou z tohoto nařízení vyjmuty.
Další opatření:
Pracovní režim ve veřejné správě probíhá z 50 % v režimu home office.
Povinnost nošení roušky ve všech vnitřních prostorách. Vyžadováno také na venkovních událostech s kapacitou více než 100 osob.
Pro osoby, které nejsou kryté očkováním, ani neprodělaly nemoc Covid-19, platí, že po kontaktu s nakaženým nastupují do 14denní karantény. Doba karantény může být zkrácena na 7 dní v případě absolvování druhého negativního testu.
Za následujících okolností lze nařídit karanténu také očkovaným či zotaveným osobám:
Došlo k intenzivnímu kontaktu s osobou nakaženou nebezpečnou variantou viru.
Došlo k intenzivnímu kontaktu s nakaženým a dotyčný přichází do častého kontaktu s populací, u níž existuje riziko těžkého průběhu onemocnění, neočkovanou populací nebo populací, u které může být snížena účinnost očkování.
Došlo k intenzivnímu kontaktu s nakaženým v letadle.

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví
Letiště Ben Gurion
Testovací místo přímo na letišti Ben Gurion

5. CESTY DO ČESKÉ REPUBLIKY

Od 23.08.2021 IZRAEL NOVĚ SPADÁ DO KATEGORIE ZEMÍ S VELMI VYSOKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19.

Od 23. srpna 2021 je s ohledem na účinnost plného očkování přikročeno k uvolnění protiepidemických opatření i pro očkované cizince ze třetích zemí za podmínky, že očkování bylo provedeno vakcínou schválenou agenturou EMA či jejím ekvivalentem. Očkované osoby musí mít vystavený ověřitelný certifikát, jehož vzor je zveřejněn v seznamu certifikátů na webu Ministerstva zdravotnictví. Bez splnění dalších epidemiologických podmínek mohou přicestovat i očkované osoby ze zemí, pro které byl uzavřen implementační akt na úrovni EU a které vydávají certifikát podle EU COVID nařízení. Pro tyto očkované osoby se otevírá možnost cestovat do ČR z jakéhokoli důvodu a je pro ně také plně obnovena vízová agenda na příslušných zastupitelských úřadech ČR.

Více informací naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 

Informace o podmínkách návratu do ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věci viz. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

přílohy

Pravidla vstupu - občané třetích zemí  KB (FILE_TYPE_) 10.7.2021