english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Přechod hranic do ČR a podmínky cestování z/na Palestinská území

Níže naleznete informace týkající se cestování mezi Českou republikou a Palestinským územím, platné k 07.09.2020
 

NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ DO ČESKÉ REPUBLIKY
 

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 21.09.2020 v 0:00 hod nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, jehož přílohou je tzv. seznam zemí s nízkým rizikem nákazy (zelený seznam). Upozorňujeme, že Západní břeh Jordánu aktuálně do tohoto seznamu nepatří.

Podle aktuálně platného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví všechny osoby, které pobývaly déle než 12  hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou naseznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, musí před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost vyplněním elektronického příjezdového formuláře.

Nový způsob hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici (nově se příjezd nehlásí až s jeho uskutečněním, ale předem, tj. před samotným vstupem na území):

a/ před vstupem na území ČR tuto skutečnost oznámit příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického příjezdového formuláře - viz. www.prijezdovyformular.cz

b/ předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole;

c/ bezodkladně (nejpozději do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podorobit na vlastní náklady RT-PCR testu;

Pokud osoba nepředloží výsledek RT-PCR testu hygienické stanici do 7 dnů od vstupu na území ČR, bude osobě nařízeno nezbytné karanténní opatření.

Do doby předložení výsledku RT-PCR testu nebo po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu 10 dní platí zákaz volného pohybu* po území ČR + povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest.

Místo českého RT-PCR testu leze krajské hygiencké stanici bezprostředně po vstupu předložit i výsledek RT-PCR testu který byl proveden v některé z EU zemí - výsledek nesmí být starší 72 hodin.

*Zákazem volného pobybu  po území ČR se rozumí omezení pohybu s výjimkou:

- cest do zaměstnání, k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a do vzdělávacích institucí a pohybu v rámci vý konu těchto činností
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
- cesto do zdravotnických  zařízení a zařízení sociálních služeb
- cest za účelem vyřízení neokldných úředních záležitostí
- cest zpět do místa svého bydliště
- pohřbů

Více informací o podmínkách vstupu na území ČR naleznete také na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz

Upozorňujeme, že při případném návratu do ČR z letiště Ben Gurion v Tel Avivu je od 16.08.2020 nově zavedena povinnost požádat o tzv. výjezdní povolení vztahující se na všechny cestující. Nově se musí všichni cestující nejpozději 24 hodin před odletem registrovat a požádat o tzv. "Outbound Passenger Clearance" na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/service/request-depart-from-israel-covid19). Cestujícímu přijde obratem email, který mu spolu s platným cestovním dokladem, letenkou a vytištěným povolením umožní vstup do odletového terminálu letiště Ben Gurion v Tel Avivu. Další informace o povinnostech cestujících a cestování z Izraele naleznete na webové stránce Ministerstva zdravotnictví Státu Izrael (https://www.gov.il/en/departments/air-travel-covid19-israel).

 

VSTUP NA PALESTINSKÁ ÚZEMÍ:

Na Palestinská území i nadále nelze vstoupit. Všechny pozemní hraniční přechody zůstávají uzavřené. V pásmu Gazy záleží na situaci na hraničním přechodu Rafah. Ten je nyní z důvodu aktuálního růstu případů infikovaných osob od 14.08.2020 do odvolání uzavřen.

DOPRAVA:

Pozemní doprava ze Západního břehu Jordánu není v současnosti možná. Ohledně letecké dopravy prostřednictvím letišť v Izraeli jsou informace uvedeny na stránkách velvyslanectví ČR v Tel Avivu.

OPATŘENÍ:

Stav nouze byl rozhodnutím prezidenta Abbáse prodloužen do 4. října 2020. Je uzavřeno 131 škol v důsledku nákazy.Uzavřené jsou pouze některé obce s vysokým podílem nemocných (typicky v oblasti hebronského guvernorátu, ale i v jiných částech Západního břehu Jordánu). Zákaz pohybu je na Západním břehu Jordánu definován časově, a to každý den mezi 00:00 hod a 07:00 hod., kdy je povinnost zdržovat se v místě bydliště. V pásmu Gazy je s ohledem na nejnovější vývoj vyhlášen zákaz pohybu do 30.08.2020. Od 10.08.2020 je upravena délka karantény. V případě jejího nařízení trvá nyní domácí karanténa deset dnů. V pásmu Gazy zůstává v platnosti karanténa v délce dvacet jedna dnů.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví