english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 - prodloužení lhůty

(Archivní článek, platnost skončena 13.05.2021 / 00:15.)

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.03.2021 - sčítání je povinné pro všechny občany ČR, kteří mají na území trvalý pobyt a také cizinců s povoleným trvalým pobytem na území ČR. Dále pro osoby, které trvalý poyt v ČR nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26.03. na 27.03.2021) na území ČR žijí.

Od března 2021 bude v ČR po deseti letech probíhat sčítání lidu, domů a bytů. Jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života. Sčítání 2021 bude primárně probíhat online.

K sečtení online bude připravena internetová adresa www.scitani.cz a dále mobilní aplikace.

Kdo se nestihne sečíst online, může se sečíst ve druhé fázi během terénního došetření sčítacími komisaři.

TERMÍN:

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.03.2021 a bude probíhat online nebo v mobilní aplikaci do 11.05.2021.

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17.04. do 11.05.2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář sčítacímu komisaři či kontaktnímu místu Sčítání 2021.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ:

Sčítají se všechny osoby, které mají v rozhodný okamžik, tedy o půlnoci z 26. na 27.3.2021 trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sčítání se týká každé takové osoby, bez ohledu na místo skutečného pobytu, na věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, nesvéprávné a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník či osoba k tomu oprávněná.  Sčítání se týká i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik. Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů v ČR.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně sčítání se můžete obrátit na konzulární oddělení ZÚ Tel Aviv, kde Vám pracovnice poskytnout veškeré dostupné informace na tel. čísle +972 3 691 8282.

Leták - Zapojte se do Sčítání 2021 (PDF, 513 KB)