english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozhodnutí o vízu

Schengenská víza

O žádosti o krátkodobé schengenské vízum rozhoduje zastupitelský úřad ve své vlastní kompetenci v zákonné lhůtě do 15 kalendářních dnů ode dne podání žádosti.

V praxi lze o většině žádostí rozhodnout v rozmezí 2 - 5 dnů.

Lhůta může být v jednotlivých zvláštních případech prodloužena na 45 kalendářních dnů, je-li třeba žádost posuzovat déle z důvodu konzultace, potřeby dalších dokumentů apod.

Lhůty mohou být kratší na základě dohod o usnadnění udělování víz.

 

Dlouhodobá víza a pobyty

O žádostech o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobým pobytům rozhoduje Ministerstvo vnitra v zákonné lhůtě podle typu víza a účelu pobytu.

Informaci o stavu řízení lze zjistit na webových stránkách Ministerstva vnitra, případně lze kontaktovat Ministerstvo vnitra.

 

Ohlašovací povinnost

Občané třetích zemí jsou povinni ohlásit místo svého pobytu na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území ČR.

V případě, že přijíždíte do ČR k vyzvednutí povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, můžete ohlašovací povinnost splnit ve stejné lhůtě též na pracovišti MV ČR, kde zároveň splníte své povinnosti týkající se odebrání biometrických údajů. V případě plnění ohlašovací povinnosti předkládá občan třetí země platný cestovní doklad a vyplněný přihlašovací lístek (k dispozici na pracovišti MV ČR). Policie je oprávněna při plnění ohlašovací povinnosti dále požádat  o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění.