english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci a v průběhu voleb

Pro volby do PSP ČR bylo vydáno mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ČR upravuje postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Dne 27.09.2021 vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR mimořádné opatření, kterým nařizuje postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 v souvislosti s volbami do PSP ČR. Celý text opatření naleznete na webových stránkách MZ ČR.

Volby budou probíhat dle následujících základních nařízení a doporučení:

- dezinfekční prostředky na ruce pro voliče budou k dispozici pro všechny voliče;

- volební místnost bude přizpůsobena tak, aby byl zajištěn dostatečný rozestup mezi voliči;

- je nařízena povinnost nasadit respirátor nebo obdobnou ochranu nosu a úst;

- povinnost dodržovat vyznačené nebo přiměřené rozestupy;

- doporučení využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku;
 

Při prokazování totožnosti voliče ve volební místnosti se bude postupovat následujícím způsobem:

- volič položí na stůl před člena volební komise doklad totožnosti a odstoupí zpět za pásku vyznačující vzdálenost dva metry od komise;

- na pokyn člena komise si volič odkryje obličej a po  ztotožnění jej opět zakryje;

- volič si vezme zpět doklad totožnosti a člen komise mu předá úřední obálku a sadu hlasovacích lístků;

- volič se odebere do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků;

 

 

přílohy