english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k hlasování ve volbách do PSP ČR ve volebním okrsku ZÚ Tel Aviv

Rekapitulace informací k hlasování ve volbách do PSP ČR ve volebním okrsku ZÚ Tel Aviv (volební okrsek č. 59).

1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

- dne 8. října 2021 (pátek) od 14:00 - 22:00 hodin (místního času)

- dne 9. října 2021 (sobota) od 08:00 - 14:00 hodin (místního času)

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 59 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Tel Avivu pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 59, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, jímž je Stát Izrael. (Pozn: volební místnost je zřízena pouze na zastupitelském úřadě ČR v Tel Avivu, hlasování nebude probíhat na Pobočce velvyslanectví v Jeruzalémě, či na konzulárních úřadech vedených honorárními konzulárními úředníky). Korespondenční hlasování ani hlasování v zastoupení zákon neumožňuje.

Adresa:

Velvyslanectví České republiky

23 Zeitlin Street

6495518 Tel Aviv

Izrael

https://goo.gl/maps/dMCppPdonyVHdpNT8

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), t.j. do 29. srpna 2021 do 16 hodin.

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanství průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.