english  česky 

rozšířené vyhledávání

Česká škola v Izraeli

Česká škola v Izraeli vznikla na základě dlouhodobé potřeby českých občanů, kteří založili rodiny se svými izraelskými partnery a rozhodli se pro trvalý život v Izraeli.

 

Čeští rodiče v Izraeli dlouhodobě postrádají rámec, v němž by se jejich děti mohly učit česky a komunikovat v českém jazyce. Zpočátku se v naší škole scházelo přibližně 40 dětí formou volnočasových setkání, pozvolna se však začaly přidávat i další česko-izraelské rodiny. Dnes evidujeme zájem ze strany rodičů asi 60 dětí v různých věkových skupinách od předškolního věku až po 18leté.

Činnost České školy v Izraeli v nadcházejícím školním roce (2019-2020) bude spočívat v 17 čtyřhodinových dnech a jednom osmihodinovém dni, který bude věnován sportovním hrám; momentálně máme přihlášeno 50 dětí a dalších deset se pravděpodobně připojí v průběhu školního roku.

Při sestavování plánu činnosti naší školy jsme kladli důraz na to, aby výuka probíhala co možná nejvíce zážitkovou formou. Protože naše škola se zatím stále jen rozbíhá, chceme děti především rozmluvit a obohatit jejich slovní zásobu. Naším cílem je, aby starší děti byly na konci školního roku schopné komunikovat jednoduchou češtinou ve skupinkách a vzájemně mezi sebou a aby dokázaly porozumět psanému textu. U dětí předškolního věku se chceme zaměřit na základní slovní zásobu, písničky a říkanky.

Stejně jako v jiných školách hodláme i my své žáky zkoušet, a to na začátku školního roku (k rozpoznání individuální jazykové úrovně dětí), uprostřed školního roku a na jeho konci.

Od dalšího školního roku (2020-2021) bychom se už rádi soustředili na systematičtější výuku české gramatiky a české literatury.

S pozdravem,

Organizační výbor školy

 

Více informací na : https://www.facebook.com/groups/347323156088028/

Česká škola v Izraeli

Česká škola v Izraeli

 

 

Rozhovor s paní Veronikou Stropnickou o České škole v Izraeli

Česká škola v Izraeli zahájila svou činnost

thumb

Setkání, které položilo základní kámen České škole, se konalo 14. září v residenci velvyslance České republiky. více ►