english  česky 

rozšířené vyhledávání

Aviva Bar-On

Aviva Bar-On (Bedřiška Winklerová) se narodila 1932 v Miroslavi u Brna v židovské rodině majitele pily. V roce 1938 začala Bedřiška chodit v 6 letech do školy. Po 14 dnech však ji musela opustit, protože celá rodina byla bez jakéhokoliv majetku vyhoštěna a stala se rodinou uprchlíků. Miroslav se nacházela v příhraniční oblasti a po vstupu německých vojsk v září 1938 se stala součástí Protektorátu. Následující 3 roky musela Bedřiška, spolu s bratrem Felixem, matkou Adélou a otcem Josefem prožít těžké období stěhování. Nejdříve bydleli spolu s rodinou strýce v bytě příbuzných v Brně a otec byl povolán na nucené práce. V ilegálních podmínkách rodiče několika dalších dětí se snažili dětem předat základy čtení, psaní a počítání. V lednu 1942 dostala celá rodina povolání do Terezína. Musela se dostavit do Merhautovy školy v Brně. Odtud byla deportována vlakem do ghetta Terezín. Když přijela do Terezína, tak byla rodina rozdělena. Otec zvlášť, bratr Felix zvlášť, tehdy devítiletá Bedřiška zůstala s matkou, která pracovala v továrně na slídy. Jelikož Bedřišku nevzali do Kindersheimu pro její nízký věk, tak četla knihy, zpívala v dětském pěveckém sboru Karla Bermana a Rudi Freudenfelda (přezdívaný Baštík) a hrála si s kamarádkami. Kvůli těžkým podmínkám, stresu, strachu a hladu však byla často nemocná. Musela si projít i smrtí blízkých - babičky, dědečka a dalších. Otci se podařilo občas rodinu vidět a přinést něco jídla, které ukradl v kuchyni. V roce 1945 se šířila zpráva, že bude vypraven transport do Švýcarska. Celá rodina byla povolána před německého velitele Rahma, kterému otec řekl, že nepojede, protože se bál, že vlak bude vypraven do Osvětimi. Veliteli zřejmě imponovalo, že otec byl stavebník a ne intelektuál, jako mnoho ostatních, a proto rozhodl, že rodina pojede. Věděl asi, že vlak jede skutečně do Švýcarska (zřejmě se jednalo o výměnu 1000 německých vojáků za 1000 vězňů z ghett). Do Švýcarska vlak dorazil v únoru 1945. Rodina Bedřišky byla nejdříve umístěna do karantény a po té de facto jen již čekala na konec války. Po konci války se rodina vrátila do Prahy a po té zpět do Miroslavi. Při jedné z posledních možností opustit komunistické Československo v květnu 1949 Bedřiška emigrovala spolu s bratrem Felixem do Izraele. Nejdříve byla v kibucu, pak prošla kurzem operačních zdravotních sester. V roce 1956 se provdala za Ašera Brauna (Bar-Ona) z Maďarska, který prošel Mauthausenem a pochodem smrti. Spolu mají 3 děti a z nich 10 vnoučat. Na univerzitě Bar Ilan vystudovala magistra sociologie. Nyní žije ve městě Kirjat Ono a jako dobrovolnice pracuje jednou týdně jako operační sestra.

Aviva Bar-On

Aviva Bar-On