english  česky 

rozšířené vyhledávání

Avraham Harshalom

Avraham Harshalom (Adam Friedberg) se narodil 1925 v Pružanech (dnešní Bělorusko) v rodině židovského vládního úředníka. Zde Avraham Harshalom vychodil židovskou základní školu a židovské gymnázium. V roce 1939 zabrali město Rusové a když začala v roce 1941 válka s Ruskem, město obsadili Němci. Ti zřídili ve městě ghetto, kam soustředili všechny židovské občany. V ghettě byl až do konce roku 1942, kdy spolu se všemi ostatními byl odvezen do koncentračního tábora Osvětim (jenom z tohoto ghetta to bylo cca 10.000 dalších Židů). Harshalom byl s celou svou rodinou v Osvětimi, kde však rodina byla poslána do plynových komor, bratr jen o chvíli později. 30. června 1944 Harshalom z Osvětimi utekl spolu s jedním Polákem a Rusem. Žel je brzy na to chytli. Štěstí, že je nezastřelili. Vymluvili se totiž, že zabloudili a hledají cestu zpět do lágru. Navrátili je zpět do Osvětimi. V říjnu 1944 začali vyvážet vězně z Osvětimi do jiných lágrů kvůli tomu, že se blížila ruská fronta. Harshalom byl odvezen do Buchenwaldu. Tam pracoval ve skupině, která stavěla v horách kanceláře pro Hitlera. Fronta se však blížila i z druhé strany a proto dělníky rozdělili na Židy a Poláky. Ve zmatku se povedlo Harshalomovi se vydávat za Poláka. Z transportu nežidů do Litoměřic utekl. Když vlak zastavil, tak vystoupil a schoval se ve vedlejším vlaku s uhlím. Tento druhý vlak zastavil až v Praze Holešovicích. Protože měl na sobě pruhovaný vězeňský oblek, požádal jednou ráno kolemjdoucího chlapce Jindru Sobotku, aby mu donesl šaty. Ten tak učinil a až do konce války jej rodina Sobotkova schovávala nejdříve doma a pak v obchodě pana Hrstky. V roce 1945 se účastnil bojů na barikádách. Po válce zůstal v Praze, kde dostal české občanství a vystudoval Pražskou technickou univerzitu. Když začala v roce 1948 válka o nezávislost v Izraeli, absolvoval letecký výcvik v Olomouci a v roce 1949 odjel do Izraele jako pilot.

Avraham Harshalom

Do Československa se kvůli komunistickému převratu již nevrátil. V armádě byl do roku 1950, po té v soukromém sektoru - elektroinstalace. V roce 1951 založil firmu Ariel, která se specializuje na elektrotechnické přístroje. Dodnes je jejím generálním ředitelem. Avraham Harshalom publikoval o svém životě knihu "Zrozen z popela" na jejímž základě byl natočen i stejnojmenný dokumentární film. Byl vyznamenán hodností plukovníka československé armády, pamětní medailí Rudolfa Medka a dalšími.

Avraham Harshalom

Avraham Harshalom