english  česky 

rozšířené vyhledávání

Chanan Rozen

Chanan Rozen (dříve Valtr Rosenzweig) se narodil 24. září 1918 v Moravské Ostravě jako nejmladší syn z početné rodiny. Od 15-ti let se učil a pracoval ve Vítkovických železárnách. Koncem roku 1938 opustil se dvěma bratry Československo a po dvouměsíční plavbě přišel ilegálně do tehdejší Palestiny. První léta strávil v kibucu Sarid. V letech 1939 - 1948 byl aktivním příslušníkem Hagany. Po vzniku Izraele založil společně s dalšími Ligu přátelství Izrael - Československo a od roku 1951 byl jejím generálním tajemníkem. Chanan Rozen uskutečnil řadu akcí podporující česko-izraelské vztahy. Byla to např. izraelská účast na vysázení růžového sadu v Lidicích, účast izraelských umělců na festivalu Pražské jaro, účast izraelské kinematografie na festivalu v Karlových Varech, organizování skupinových zájezdů izraelských občanů do ČSSR apod. Chanan Rozen se také významně zasloužil o udělení medailí účastníkům Slovenského národního povstání žijícím v Izraeli. Inicioval výstavu dětských kreseb a básní z terezínského ghetta v památníku Jad Vašem v Izraeli. Spolu se svým přítelem Maxem Brodem se podílel na uspořádání výstavy o Kafkovi v roce 1964 a ve stejném roce zajistil realizaci hebrejského vydání knihy "Terezínské dětské kresby a básně". V roce 1965 byla Chananu Rozenovi jako prvnímu izraelskému občanovi udělena zlatá medaile Československé společnosti pro mezinárodní styky. Proti přerušení diplomatických styků mezi Československem a Izraelem Chanan Rozen veřejně protestoval. Text jeho prohlášení byl publikován v izraelských sdělovacích prostředcích. Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR v roce 1968 vyzýval jako předseda Ligy izraelskou veřejnost k demonstracím a k vyjádření solidarity. Od roku 1975 se Chanan Rozen angažoval v obecní správě a byl zvolen členem městské rady města Ramat Gan. V letech 1983 - 1989 zde vykonával funkci náměstka primátora. Po obnovení diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi v roce 1990 obnovila svou činnost také Liga přátelství Izrael - Československo pod novým názvem Společnost přátel Izrael - Česko - Slovensko. Chanan Rozen byl jednomyslně zvolen jejím předsedou a byl jím až do rozpadu Československa (prosinec 1992). Po vzniku samostatné České republiky 1. ledna 1993 byla ustanovena Izraelská společnost přátel České republiky a Chanan Rozen byl opět jmenován jejím předsedou. Tuto funkci odpovědně vykonává dodnes. V prosinci 1991 byl Chanan Rozen jmenován honorárním generálním konzulem ČSFR v Izraeli a v roce 1993 honorárním generálním konzulem České republiky. V říjnu 1991 navázal Chanan Rozen kontakt se svou rodnou Ostravou. Tam také prosadil návrh na pořádání vzpomínkových aktů při výročí první deportace evropských Židů z Ostravy do Niska (18. října 1939). Pomáhal tento projekt také realizovat, jakož i další související akce. Mezi nimi jsou ustavení Světového sdružení Židů původem z Ostravy v Izraeli, jemuž Chanan Rozen předsedá; odhalení památníku zavražděným ostravským Židům v období holocaustu, které proběhlo na bývalém židovském hřbitově v Ostravě za účasti prezidenta Václava Havla; příprava mezinárodní konference historiků na Ostravské univerzitě. V listopadu 1994 bylo Chananu Rozenovi uděleno čestné občanství města Ostravy. 28. října 1998 propůjčil prezident České republiky Václav Havel Chananu Rozenovi Řád bílého lva za zvláště vynikající zásluhy ve prospěch České republiky. Chanan Rozen je stále velmi aktivní v budování česko-izraelských vztahů. Každoročně organizuje zasílání dětských kreseb z města Ramat Gan do Lidic na téma "Život dětí a vše, co je obklopuje" a tím zajišťuje účast Izraele na mezinárodní dětské výtvarné výstavě k uctění památky zavražděných lidických dětí. Svolává též a předsedá shromáždění na připomínku obětí ghetta Terezín a na připomínku českých a slovenských Židů, kteří byli zavražděni nacisty v období druhé světové války. Organizuje vzájemné pamětní, kulturní a umělecké události v Izraeli a České republice. Svědomitě vykonává funkci generálního honorárního konzula České republiky. Chanan Rozen ochotně poskytuje Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu konzultace, rady i svou osobní přítomnost ve chvílích, kdy je to z protokolárních či společenských důvodů potřeba.

 

Chanan Rozen

Chanan Rozen