english  česky 

rozšířené vyhledávání

Hugo Marom

Hugo Marom se narodil v Brně pod původním jménem Hugo Meisl. Před válkou začal v Brně studovat reálné gymnázium. Po nacistické okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 se jeho rodičům podařilo kontaktovat britského občana Nicolase Wintona, který věnoval mimořádné úsilí záchraně židovských dětí, a zajistit odjezd obou svých synů do Velké Británie. S posledním transportem tzv. Wintonových dětí přijeli bratři Meislovi 3. srpna 1939 do Velké Británie.

H. Marom se vyučil obuvníkem v Bedfordu, poté získal stipendium na technické škole v Lutonu. Kromě studia ale procházel i kurzem předvojenské přípravy a teoretickým leteckým výcvikem. Po osvobození Československa se s mladším bratrem vrátili do Brna, kde zjistili, že oba jejich rodiče zahynuli v koncentračním táboře. Hugo dokončil gymnázium a začal studovat vysokou školu, obor strojní inženýrství. V roce 1947 s ním navázali kontakt emigranti žijící v Izraeli a navrhli mu, aby absolvoval pilotní výcvik. Roku 1948 prošel kurzem pro vojenské piloty v Olomouci jako dobrovolník vznikající izraelské armády Hagana. V průběhu vojenského výcviku Hagany v Československu se poznal s bývalou vězeňkyní koncentračních táborů Martou Markovičovou, která se tehdy připravovala jako dobrovolnice na profesi řidičky nákladního automobilu. H. Marom se s ní oženil v listopadu 1948 v Košicích. Po dokončení kurzu, v němž byl vyhodnocen jako nejlepší, se s manželkou v únoru 1949 vystěhovali do Izraele, kde sloužil jako důstojník v leteckých silách. V nové vlasti začal používat jména Hugo Marom. Dnes žije s manželkou u Tel Avivu.

Během dlouhých let služby se H. Marom stal jedním z nejzkušenějších izraelských vojenských pilotů. Po odchodu do civilního života podnikal v leteckém průmyslu. Je známý jako stavitel letišť nejen v Izraeli, ale v USA, Panamě, Guatemale, Paraguay a Švýcarsku. Projektování letišť se věnoval více než 45 let. I nyní je držitelem, jako jeden z nejstarších v Izraeli, platného pilotního průkazu. Ve volných chvílích se věnuje návrhům a výrobě šperků.

H. Marom má dvojí občanství – české a izraelské a je hrdý na své české kořeny, dosud hovoří velmi dobře česky. Neúnavně připomíná odvahu rodičů a tiché hrdinství organizátorů dětských transportů do Velké Británie a věří, že jednou jeho dcera sochařka Evie bude moci navrhnout památník pro pražské „Wilsonovo“ nádraží, odkud transporty s českými dětmi odjížděly.

V květnu 2010 byl H. Marom přijat s dalšími osmi izraelskými veterány předsedou vlády J. Fischerem, který jim předal pamětní medaile Karla Kramáře. S veterány se setkal i ministr obrany M. Barták a předseda Senátu P. Sobotka.

Hugo Marom zemřel 7. ledna 2018.

https://www.jpost.com/Cafe-Oleh/Cafe-Talk/Czech-Mate

 

HugoMarom

HugoMarom