english  česky 

rozšířené vyhledávání

Jehuda Bauer

Yehuda Bauer (Jehuda Bauer) se narodil roku 1926 v Praze, kde také vyrůstal. Díky aktivitám svého otce se jeho rodině podařilo 15. března 1939 emigrovat do Palestiny. Střední školu studoval v Haifě, kde si také oblíbil historii. Po střední škole studoval na Cardiff University v Británii a na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V roce 1960 obdržel doktorát za práci o britském mandátu v Palestině. Od následujícího roku začal vyučovat současné židovství na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Největšího uznání se mu dostalo za jeho přínos pro studium holocaustu a prevenci genocid - v roce 1998 mu byla udělena cena Izraele (Israel Prize), nejvyšší izraelské vyznamenání. V roce 2001 byl zvolen za člena izraelské akademie věd a v současné době působí jako akademický poradce při památníku Jad Vašem.

Jehuda Bauer

Jehuda Bauer