english  česky 

rozšířené vyhledávání

Nathan Steiner

Nathan Steiner (Karol Steiner) se narodil v Bratislavě 3. září 1933. Byl vězněn v koncentračním táboře Bergen Belsen a v roce 1949 po ukončení studia na gymnáziu se vystěhoval do Státu Izrael. Tam absolvoval zemědělskou školu a pracoval v kibucu Yavne. V letech 1951 až 1958 působil v izraelské armádě. V roce 1983 vstoupil do organizace Hitachdut Jotsei Czechoslovakia, od 1985 do 1995 byl generálním tajemníkem tohoto sdružení a od 1995 do současnosti je jeho předsedou. Má osobní zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českou republikou a Izraelem a mezi židovskou komunitou na obou stranách. Byl aktivně nápomocen při přípravách oficiálních návštěv představitelů ČSFR, ČR a SR v Izraeli a izraelských představitelů u nás. Roku 1990 Steiner a Hitachdut zorganizovali celosvětové setkání československých Židů v Jeruzalémě za účasti prezidenta V. Havla a ministra zahraničních věcí J. Dienstbiera. Z jeho iniciativy byl rekonstruován památník SNP v Kremničce a památník holocaustu v Bratislavě. Každoročně organizuje v Izraeli vzpomínku na 180 tisíc občanů židovského vyznání z Československa, kteří byli zavražděni během druhé světové války. V poslední době se Steiner podílel na vydání knihy Viktora Fischla Rozhovory s Janem Masarykem v hebrejštině. Steiner je členem dozorčí rady nadace EZRA, jejímž cílem je sociální odškodnění Židů, kteří přežili holocaust. Česko-slovenskou židovskou komunitu reprezentuje zároveň v užším vedení Jad Vašem, společnosti, která dbá o zachování židovských památných míst a ochranu památek připomínajících dějiny izraelského národa. Vedle předsednické funkce ve Sdružení přistěhovalců z Československa je Steiner také redaktorem krajanského časopisu Hasman Haze, který publikuje články o česko-slovensko-izraelských vztazích a o kulturních a společenských aktivitách velvyslanectví ČR a SR v Tel Avivu. Inicioval vydání sborníků historických statí z období holocaustu, organizoval různé dokumentační výstavy o českých a slovenských Židech, kulturní akce, výměny sportovců, rozvoj vzájemného turismu apod. Nathan Steiner byl za své zásluhy o rozvoj česko-izraelských vztahů v roce 2001 oceněn cenou Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Nathan Steiner

Nathan Steiner