english  česky 

rozšířené vyhledávání

Roni Gipsz

Roni Gipsz se narodil 2. června 1957 v Haifě jako druhý syn Dr. Egona a Magdy Gipszových. V roce 1939 byl Roniho otec nucen kvůli svému původu opustit Universitu Karlovu v Praze a ilegálně odjel z Čech do Izraele. V Izraeli se v roce 1942 nechal zapsat do místní jednotky Československé zahraniční armády, kde sloužil až do konce II. světové války. Nicméně ve stejném roce, kdy se jeho otec nechává zapsat v Izraeli do armády, jeho dědeček a babička (Armin a Rgina Gipszovi) jsou odvlečeni do Terezína odkud putovali dále do ghetta v Lodži. Tam již v září roku 1942 umírají hlady. Roniho matka (Magada rozená Groszmannová) byla od roku 1944 vězněna v koncentračním táboře Osvětim, odkud byla poslána na nucené práce v Berlíně. Po válce se oba Roniho rodiče vrátili do Prahy odkud v roce 1949 imigrovali do nově vzniklého Státu Izrael. Roni Gipsz vystudoval ekonomii a management na Technion Institute v Haifě, kde i posléze vyučoval. Po té pracoval v několika firmách jako ekonom. Od roku 1995 působí jako nezávislý obchodní a marketingový poradce izraelských a českých firem a je členem Asociace izraelských obchodních poradců. V roce 1998 se stal zástupcem Česko-izraelské obchodní komory v Izraeli a v roce 1999 členem jejího prezídia. V současnosti vykonává také čestnou funkci honorárního konzula České republiky pro Haifu a severní oblast Izraele.

 

Roni Gipsz

Roni Gipsz