english  česky 

rozšířené vyhledávání

Viktor Fischl

Viktor Fischl (Avigdor Dagan) se narodil 30. června 1912 v česko-židovské rodině v Hradci Králové. Na Karlově univerzitě v Praze absolvoval práva a sociologii. Už za studií se zajímal o sionismus a zastával funkci parlamentního sekretáře Židovské strany a redigoval týdeník Židovské zprávy. Do roku 1939 vydal tři básnické sbírky, z nichž kritika nejvíc ocenila Jaro (1933) a Hebrejské melodie (1936). Po Hitlerově okupaci odešel do Velké Británie. V Londýně pracoval Fischl pro československou exilovou vládu po boku exilového ministra zahraničních věcí Jana Masaryka a obstarával víza pro Židy ve vlasti. V roce 1947 byl povolán do Prahy. Za román Píseň o lítosti převzal v roce 1948 cenu Evropského literárního klubu. Po převzetí moci v Československu komunistickou vládou legálně odcestoval v září 1949 s rodinou do Izraele a již 1. ledna 1950 se stal zaměstnancem izraelského ministerstva zahraničí. Tím byl jako diplomat vyslán postupně do Japonska, Barmy, Jugoslávie a jakožto velvyslanec do Polska, Norska, Islandu a Rakouska. Svou diplomatickou dráhu ukončil v roce 1977. Jedním z jeho nejvýznamnějších titulů jsou Hovory s Janem Masarykem (1952). Text se v Československu nesměl publikovat a byl rozšiřován tajně. Knížkou Svědek téměř stoletý (1988), podobně jako knihou vzpomínkových medailonů Setkání (1994), vzdal Fischl hold Masarykově první republice. Ta pro něj a jeho vrstevníky představovala nejvyšší hodnoty, jakých bylo možno za daných historických podmínek materiálně a duchovně dosáhnout. V posledních letech Viktor Fischl přeložil biblické knihy: Žalmů, Píseň písní, Kazatel, Job, Pláč a Přísloví. Českému čtenáři tak přenesl jedinečným způsobem dech hebrejské starozákonní poezie. Poslední publikovanou jeho knihou byla Vy, soudci athénští (2005). Povídky od jinud už nedopsal. Viktor Fischl se nikdy nepřestal považovat za českého spisovatele. Básně, povídky a romány psal po celý život česky. Viktor Fischl získal řadu ocenění mezi nimiž byl jak československý, tak český Řád T. G. Masaryka, čestný doktorát Univerzity Karlovy v Praze doctor theologie honoris causa, cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, čestné občanství Hradce Králové a Cena Jaroslava Seiferta. Viktor Fischl odešel 28. května 2006 ve věku nedožitých 94 let. Jeho pohřbu se týž den v Jeruzalémě účastnili kromě rodinných příslušníků i velvyslanec Michael Žantovský, bývalý izraelský velvyslanec v České republice Yoel Sher, spisovatel David Grossman, předseda Bnei Brit v Jeruzalémě Uzi Werner, zástupci krajanské komunity a pracovníci Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu.

Viktor Fischl

Viktor Fischl